Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    killall - tapa prosesseja nimen mukaan

YLEISKATSAUS

    killall [-eiqv] [-signaali] nimi ...
    killall -l
    killall -V

KUVAUS

    killall lähettää signaalin kaikille annetun nimisiä komentoja ajaville
    prosesseille. Jos signaalia ei ole määritelty, lähetetään SIGTERM.

    Signaalit voidaan antaa joko nimenä (esim -HUP) tai numerona (esim -1).
    Signaali 0 (tarkista onko prosessi olemassa) voidaan antaa vain
    numerona.

    Jos komennon nimessä on vinoviiva (/), kyseistä tiedostoa ajavat
    prosessit valitaan tapettaviksi välittämättä niiden nimistä.

    killall palauttaa nollasta poikkeavan arvon, jos yhtään prosessia ei
    tapeta. Jos yksi tai useampi prosessi tapetaan jokaista annettua
    komentoa kohti, killall palauttaa nollan.

    killall -prosessi ei koskaan tapa itseään (mutta voi tappaa muita
    killall -prosesseja).

OPTIOT

    -e   Vaadi täsmälleen oikea pitkä nimi. Jos ajossa olevan komennon
       nimi  on  pitempi kuin 15 merkkiä, koko tiedostonnimi ei
       välttämättä ole saatavilla (se voi olla vaikkapa sivutettu
       ulos). Siinä tapauksessa killall tappaa kaiken, joka vastaa
       annettua nimeä ensimmäisten 15 merkin osalta. Kun annetaan -e,
       nämä prosessit ohitetaan. killall tulostaa viestin jokaista
       ohitettua prosessia kohti, jos -v on määritelty -e:n lisäksi.

    -i   Kysy varmistus ennen tappamista.

    -l   Tulosta kaikki tunnetut signaalit.

    -q   Älä valita, jos yhtään prosessia ei tapettu.

    -v   Raportoi, jos signaali lähetettiin onnistuneesti.

    -V   Tulosta versioinformaatio.

TIEDOSTOT

    /proc   proc-tiedostojärjestelmän sijainti

TUNNETUT VIAT

    Tiedostonimen mukaan tappaminen toimii vain ohjelmille, jotka pidetään
    auki ajon aikana, joten epäpuhtaita ohjelmia ei tapeta.

    killall nimi ei välttämättä suorita haluttua toimintoa muissa kuin
    Linux-järjestelmissä, varsinkaan etuoikeutetun käyttäjän suorittamana.

TEKIJÄ

    Werner Almesberger <werner.almesberger@lrc.di.epfl.ch>

KATSO MYÖS

    kill(1) fuser(1) pidof(1) ps(1) kill(2)