Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    lastcomm - tulosta tietoa aiemmin suoritetuista komennoista.

YLEISKATSAUS

    lastcomm
       [ komennonnimi ... ]
       [ kyttjnimi ... ]
       [ pte ... ]
       [ --strict-match ]
       [ -f tiedosto | --file tiedosto ]
       [ --user nimi ] [ --command komento ] [ --tty pte ]
       [ --debug ] [ -V | --version ] [ -h | --help ]

KUVAUS

    lastcomm  tulostaa tietoa aiemmin suoritetuista komennoista.  Jos
    komennolle ei ole annettu optioita, lastcomm tulostaa tiedostosta
    /var/log/pacct kaikki tallennetut tiedot suoritetuista komennoista.
    Jos komentoa kutsutaan parametrein komennonnimi, kyttjnimi tai
    pte, vain määritelmiin täsmäävät tietueet näytetään. Esimerkiksi
    nähdäksesi ketkä suorittivat komennon ‘a.out’ tai olivat kirjautuneena
    päätteellä ‘tty0’, anna komento:
                 lastcomm a.out tty0

    Komento tulostaa tietueet, jotka koskevat suoritettua komentoa ‘a.out’
    tai komentoja, jotka suoritettiin päätteeltä ‘tty0’. Molempien ehtojen
    ei tarvitse siis täsmätä yhtäaikaa. Käytä ’-strict-match’ optiota, jos
    haluat, että tietueiden on täsmättävä kaikkiin annettuihin ehtoihin.
    Esimerkiksi  tulostaaksesi  kaikki  käyttäjän  root  käynnistämät
    a.out-"komennotptteell tty0, anna komento:
            lastcomm --strict-match a.out root tty0

    Parametrien järjestys on merkityksetön.

    Jokaista tietuetta kohti tulostetaan seuraavat tiedot
     + Prosessin komennon nimi
     + Mahdollisesti joitakin seuraavista järjestelmän tallentamista
    lipuista:
        S -- komennon suoritti pääkäyttäjä
        F -- komento suoritettiin fork:in jälkeen, jota ei seurannut
    exec
        C  --  komento  ajettiin  PDP-11  -yhteensopivuustilassa
    (Ainoastaan VAX)
        D -- komennon suoritus keskeytyi ja core-tiedosto luotiin
        X -- komennon suoritus keskeytettiin SIGTERM-signaalilla
     + Käyttäjä, joka suoritti prosessin
     + Mahdollinen pääte, jolta komento suoritettiin
     + Suorituksen aikana käytetty prosessoriaika
     + Suorituksen aloitusaika

OPTIOT

    --strict-match
       Tulostaa  ainoastaan  jokaiseen  annettuun ehtoon täsmäävät
       tietueet.

    --user nimi
       Tulostaa tietueet käyttäjästä nimi. Tämä on on käytännöllinen,
       jos käyttäjänimi on sama kuin jokin komento.

    --command komento
       Tulostaa tietueet komennolle komento.

    --tty pte
       Tulostaa tietueet päätteelle pte.

    -f tiedosto, --file tiedosto
       Lue tietueet oletusarvoisen tiedoston /var/log/pacct sijasta
       tiedostosta tiedosto.

    --debug
       Tulosta ohjelman sisäistä virheenjäljitystietoa.

    -V, --version
       Tulosta lastcomm:n versionumero.

    -h, --help
       Tulosta yleiskatsaus komennon käytöstä.

TIEDOSTOT

    /var/log/pacct
       Sisältää   oletusarvoisesti   järjestelmän    laajuisen
       prosessikirjanpidon tietueet

TEKIJÄ

    GNU accounting -apuohjelmat kirjoitti Noel Cragg <noel@gnu.ai.mit.edu>.
    Englanninkielinen  ohje  oli   mukailtu   Susan   Kleinmannin
    (<sgk@sgk.tiac.net>)  tekemästä  texinfo-sivusta.  Tuomo  Pyhälä
    <tuomo@lesti.kpnet.fi> suomensi sivun ja teki muutamia lisäyksiä.

KATSO MYÖS

    last(1), acct(5).

               22. Huhtikuuta 1998         LASTCOMM(7)