Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    ldd - näytä jaettujen kirjastojen riippuvuudet

YLEISKATSAUS

    ldd [-vVdr] ohjelma ...

KUVAUS

    ldd näyttää jokaisen komentorivillä annetun ohjelman tarvitsemat jaetut
    kirjastot.

    Jos ohjelma on a.out-muotoa, ldd vain käynnistää jokaisen ohjelman
    argc:n arvolla 0. ld.so, a.out-ohjelmien jaetut kirjastot normaalisti
    lataava dynaaminen linkkeri, huomaa tämän erikoistapauksen ja tulostaa
    riippuvuudet.

    ELF-ohjelmat ldd käynnistää sopivilla ympäristömuuttujien arvoilla.
    ELF-ohjelmien kirjastot normaalisti lataava dynaaminen linkkeri, ld-
    linux.so, huomioi nämä erikoistapaukset ja tulostaa riippuvuudet.

OPTIOT

    -v   tulosta ldd:n versio.

    -V   Tulosta linkkerin versio ( ld.so).

    -d   Suorita uudelleensijoitukset ja huomauta puuttuvista funktioista
       (vain ELF).

    -r   Suorita uudelleensijoitukset sekä datalle että funktioille ja
       huomauta kaikista puuttuvista objekteista (vain ELF).

BUGIT

    ldd ei toimi joidenkin erittäin vanhojen ohjelmien kanssa, jotka on
    linkattu ennenkuin ldd-tuki lisättiin kääntäjiin.  Jos käytät ldd:tä
    johonkin näistä ohjelmista, ohjelma yritetään ajaa argc:n arvolla 0 ja
    tulokset ovat arvaamattomat.

TEKIJÄ

    David Engel.

KATSO MYÖS

    ldconfig(8), ld.so(8), ld.so.info.