Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    ln - tehdään linkityksiä tiedostojen välillä

YLEISKATSAUS

    ln [optiot] lähde [kohde]
    ln [optiot] lähde... hakemisto
    Optiot:
    [-bdfinsvF]     [-S     varmuuskopio-loppuliite]     [-V
    {numbered,existing,simple}]                 [--version-
    control={numbered,existing,simple}] [--backup] [--directory] [--force]
    [--interactive]   [--no-dereference]   [--symbolic]   [--verbose]
    [--suffix=varmuuskopio-loppuliite] [--help] [--version]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, ja se voi olla virheellinen
    tai puuttellinen. Texinfo -dokumentaatio on nyt virallinen lähde.

    Tämä manuaalisivu dokumentoi GNU-version ohjelmasta ln. Jos viimeisenä
    argumenttina  annetaan olemassaoleva hakemisto, ln linkittää muut
    annetut tiedostot tiedostoon, jolla on sama nimi kuin ko. hakemistolla.
    Jos  annetaan  vain yksi tiedoston nimi, linkittyy ko. tiedosto
    senhetkiseen hakemistoon. Muutoin, jos annetaan vain kaksi tiedostoa,
    linkittyy ensimmäinen tiedosto jälkimmäiseen. Jos viimeinen argumentti
    ei ole hakemisto ja on annettu enemmän kuin kaksi tiedostoa, se
    tulkitaan virheeksi. Oletuksena tehdään ns. kova linkitys. Oletuksena
    olemassaolevia tiedostoja ei tuhota.

  OPTIOT
    -b, --backup
       Tehdään varmuuskopiot tiedostoista, joita ollaan poistamassa.

    -d, -F, --directory
       Salli pääkäyttäjän tehdä kovia linkkejä hakemistoihin.

    -f, --force
       Poista olemassaolevat kohde-tiedostot.

    -i, --interactive
       Kysy poistetaanko olemassaolevat kohde-tiedostot.

    -n, --no-dereference
       Kun kohteena on symbolinen linkki hakemistoon, yritetään korvata
       symbolinen linkki sen sijaan, että uudelleenviitattaisiin siihen
       ja tehtäisiin linkki hakemistoon, mihin se osoittaa. Tämä optio
       on  erittäin käyttökelpoinen käytettäessä yhtäaikaa --force
       optiota.

    -s, --symbolic
       Tehdään symbolinen linkki kovan linkin asemesta.  Tämä optio
       aiheuttaa  virheilmoituksen järjestelmissä, jotka eivät tue
       symbolisia linkkejä.

    -v, --verbose
       Tulosta jokaisen tiedoston nimi ennenkuin se linkitetään.

    --help Tulosta käyttöohje vakiotulosteeseen ja poistu ohjelmasta.

    --version
       Tulosta  versio-informaatio  vakiotulosteeseen  ja  poistu
       ohjelmasta.

    -S, --suffix varmuuskopio-loppuliite
       Tehtävien  yksinkertaisten varmuuskopiotiedostojen loppuliite
       voidaan asettaa SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ympäristömuuttujalla, joka
       voidaan ohittaa tällä optiolla. Jollei kumpaakaan ole annettu,
       oletuksena käytetään ‘~’-merkkiä, eli  samaa  kuin  Emacs-
       ohjelmassa.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       Tehtävien   varmuuskopioiden   tyyppi   voidaan  asettaa
       VERSION_CONTROL ympäristömuuttujalla, joka voidaan kumota tällä
       optiolla. Jos VERSION_CONTROL ei ole asetettu ja tätä optiota on
       käytetty,  oletustyyppi  on  ‘existing´.  Ympäristömuuttujan
       VERSION_CONTROL ja tämän option argumentit vaikuttavat kuten GNU
       Emacsin  ‘version-control´-muuttuja.  Myös  ne  ymmärtävät
       synonyymejä, jotka ovat kuvaavampia. Mahdolliset arvot ovat
       (uniikkeja lyhenteitä voidaan käyttää):

       ‘t´ tai ‘numbered´
           Tee aina numeroidut varmuuskopiot.

       ‘nil´ tai ‘existing´
           Tee numeroidut varmuuskopiot tiedostoista, jotka on jo
           varmistettu, muista normaalit.

       ‘never´ tai ‘simple´
           Tee aina normaalit varmuuskopiot.