Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    loadkeys - lataa näppäinkartan

YLEISKATSAUS

    loadkeys [ -c --clearcompose ] [ -d --default ] [ -h --help ] [ -m
    --mktable ] [ -s --clearstrings ] [ -v --verbose ] [ tiedostonimi... ]

KUVAUS

    loadkeys lukee parametreinä määritellyt tiedostot. Jos tiedosto(t) ei
    sisällä yhtään näppäinmääritelmiä, kernelin muunnostaulukko jätetään
    muuttamattomaksi,  paitsi  jos  valitsin  -c (tai --clearcompose)
    annettiin.  Valitsin -s (tai --clearstrings)  tyhjentää  kernelin
    merkkijonotaulukon. Jos valitsinta ei anneta, loadkeys ainoastaan lisää
    tai korvaa merkkijonoja, ei poista entisiä.  Jos valitsin -d (tai
    --default)   annetaan,   loadkeys   lataa  oletusnäppäinkartan,
    todennäköisesti  tiedoston  defkeymap.map,  joko   hakemistosta
    /usr/lib/kbd/keytables   (Debianissa   /usr/share/keytables)  tai
    /usr/src/linux/drivers/char. Jos valitsin -m (tai --mktable) annetaan,
    tulostetaan oletustulosteeseen tiedosto, jota voidaan käyttää kuten
    /usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.c:tä,         määritellen
    oletusnäppäinsidokset  kernelille.  Muuten muutetaan näppäinajurien
    käännöstaulukoita. keytables(5)-sivu määrittelee tiedostomuodon.  Kun
    määritellään tiedostonimiä, vakiosyötettä voidaan merkitä viivalla (-).
    Luettavat tiedostot luetaan muistiin peräkkäin aivan kuin ne olisivat
    olleet yhtä tiedostoa. Jos yhtään tiedostoa ei määritellä, tiedot
    luetaan vakiosyötteestä. Tästä seuraa, että seuraavilla komentoriveillä
    on sama vaikutus:

       cat foo.map bar.map | loadkeys

       cat foo.map bar.map | loadkeys -

       cat foo.map | loadkeys - bar.map

       cat bar.map | loadkeys foo.map -

       loadkeys foo.map bar.map

    Huomaa, että jokainen, jolla on lukuoikeus /dev/console-tiedostoon, voi
    ajaa tämän ohjelman, ja täten vaihtaa näppäinkarttaa, mahdollisesti
    jopa käyttökelvottomaksi. Huomaa, että näppäinkartta on sama kaikille
    virtuaalikonsoleille, joten muutokset näppäinsidoksiin  vaikuttavat
    kaikkialle samanaikaisesti.

    Huomaa myös, että muutokset vaikuttavat kaikkiin virtuaalikonsoleihin,
    myös  uloskirjautumisen  jälkeen.  Se  tarkoittaa,  että  jopa
    sisäänkirjautumiskehoitteessa näppäinsidokset voivat olla muuta kuin
    käyttäjä odottaa.

OPTIOT

    -h --help
       Ohjelma tulostaa versionumeron ja lyhyen käyttöohjeen ohjelman
       vakiotulosteeseen ja poistuu ohjelmasta.

TIEDOSTOT

    /usr/lib/kbd/keytables/,/usr/share/keytables
         oletushakemisto näppäintaulukkotiedostoille
    /usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.map
         oletusnäppäinkartta

KATSO MYÖS

    dumpkeys(1), keytables(5),