Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    locate - listaa tiedostot, jotka löytyvät tiedostonimien tietokannasta
    hakuehdolla

YLEISKATSAUS

    locate [-d path] [--database=path] [--version] [--help] hakuehto...

KUVAUS

    Tämä manuaalisivu kertoo locate-komennon GNU-versiosta.  locate etsii
    yhdestä tai useammasta tiedostonimien tietokannasta jokaista annettua
    hakuehtoa ja näyttää tiedostonimet, jotka sisältävät annetun hakuehdon.
    Hakuehto  voi  sisältää  erikoismerkkejä,  kuten  komentotulkin
    erikoismerkkejä; ‘*’, ‘?’, ja ‘[]’.  Erikoismerkkejä ei kohdella
    erityisesti, esimerkkeinä  ‘/’ tai ‘.’ . Siksi hakuehto ‘foo*bar’
    täsmää myös tiedostoon nimeltä  ‘foo3/bar’, kuten myös  hakuehto
    ‘*duck*’ täsmää tiedostoon, joka sisältää merkkijonon ‘lake/.ducky’.
    Tämän vuoksi erikoismerkit tulisi suojata komentotulkin sallimien
    mahdollisuuksien mukaan eli erottaa erityisillä erotinmerkeillä.

    Jos hakuehto on puhtaasti merkkijono — ei sisällä erikoismerkkejä —
    locate näyttää kaikki tiedostonimet tietokannasta, joissa esiintyy
    haettu  merkkijono  jossain  kohdassa.  Jos  hakuehto  sisältää
    erikoismerkkejä, locate  näyttää  tiedostonimet,  jotka  täsmäävät
    täydellisesti hakuehtoon.  Tämän takia olisi hyvä, että hakuehdot,
    jotka sisältävät  erikoismerkkejä,  alkaisivat   ‘*’-merkillä  ja
    useimmiten  loppuisivat  siihen.  Poikkeukset  hakuehdoissa  on
    tarkoitettu eksplisiittiseen täsmäämiseen tiedostonimen alussa tai
    lopussa.

    Tiedostonimien tietokanta sisältää listauksen tiedostonimistä, jotka
    olivat olemassa silloin, kun tiedostonimien tietokanta luotiin tai
    päivitettiin. Pääkäyttäjä voi valita tiedostonimien tietokannan nimen
    tai kuinka usein sitä päivitetään sekä mitkä hakemistot tietokantaan
    sisällytetään; katso updatedb(1L).

OPTIOT

    -d polku, --database=polku
       Sen sijaan, että etsitään oletuksena olevasta tiedostonimien
       tietokantannasta, etsitään tiedostonimien tietokannoista polku,
       joka on pilkuilla erotettu lista tietokantatiedostojen nimistä.
       Voit myös käyttää ympäristömuuttujaa LOCATE_PATH määrittääksesi
       tiedostonimet tietokannoista joista haetaan. Optiota käytetään
       myös siinä tapauksessa, että molemmat on määritelty.

    Tiedostonimien tietokannan formaatti muuttui alkaen GNU find- ja
    locate-komentojen versiosta 4.0, sallien eri tavujärjestyksen omaavien
    järjestelmien jakaa tietokantaa keskenään. Tämä versio locate:sta osaa
    automaattisesti  tunnistaa ja lukea tietokannat sen mukaan, onko
    tiedosto luotu vanhemmalla GNU-versiolla komennosta locate vai  Unix-
    versiolla komennosta locate tai find.

    --help Tulostaa ohjeen komennosta locate ja poistuu ohjelmasta.

    --version
       Tulostaa versionumeron komennosta locate ja poistuu ohjelmasta.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

    LOCATE_PATH
       Pilkuilla erotettu lista tietokannoista, joita käytetään haussa.

KATSO MYÖS

    find(1L)  locatedb(5L)  updatedb(1L)  xargs(1L)  Finding  Files
    (Järjestelmässä Info tai tulostettu ohje)

               7. Huhtikuuta 1998           LOCATE(0)