Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mcd - vaihtaa MSDOS-hakemistoa

Merkintä

    Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista.
    Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten
    ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä
    kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain
    kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot
    mtoolsista  on  jätetty  pois  man-sivuista.  Siksi  suosittelen
    voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

    *   Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita
       seuraavat komennot:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Luodaksesi html-kopion, suorita:

           ./configure; make html

       Valmis     html-kopio     löytyy     osoitteesta:
       ‘http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

    *   Luodaksesi  info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa),
       suorita:

           ./configure; make info

    Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa.
    Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä
    infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

    mcd-komentoa käytetään  mtools-työhakemiston  vaihtamiseen  MS-DOS-
    levyllä. Syntaksi on seuraava:

     mcd [msdoshakemisto]

    Ilman argumentteja mcd ilmoittaa nykyisen laitteen ja työhakemiston.
    Muutoin mcd vaihtaa nykyisen laitteen ja nykyisen työhakemiston MS-DOS-
    tiedostojärjestelmässä.

    Ympäristömuuttujaa MCWD voidaan käyttää paikallistamaan tiedosto, johon
    tieto laitteesta ja nykyisestä työhakemistosta on talletettu.  Oletus
    on ‘$HOME/.mcwd’.  Tieto tässä tiedostossa jätetään huomiotta, jos
    tiedosto on yli 6 tuntia vanha.

    Mcd palauttaa onnistuessaan 0 tai virheestä 1.

    Toisin kuin CD MS-DOSissa, mcd voi vaihtaa toiseen laitteeseen.  Voi
    olla viisasta poistaa vanhat ‘.mcwd’ tiedostot uloskirjautumisessa.

KATSO MYÖS

    Mtools texinfo-dokumentti.