Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mcopy - kopioi MSDOS-tiedostoja Unixiin/Unixista

HUOMAUTUS

    Tämä manuaalisivu on automaattisesti generoitu mtools-ohjelmien texinfo
    dokumentaatiosta.   Manuaalisivujen  puutteista   johtuen   osa
    dokumentaation  osista,  kuten  ristiinviittaukset, alaviitteet ja
    indeksit häviävät muunnosprosessissa. Lisäksi perustiedot  mtools-
    ohjelmasta  on  jätetty pois manuaalisivuversiosta.  Tämän vuoksi
    suositellaan käytettäväksi texinfo-dokumentaatiota.

    *   Generoidaksesi  tulostettavan  kopion  texinfo-dokumentista,
       suorita seuraavat komennot:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Generoidaksesi html-version, suorita komennot:

           ./configure; make html

       Valmiiksi   generoitu  html-versio  löytyy  osoitteesta:
       ‘http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

    *   Generoidaksesi info-version (luettavissa emacs-ohjelman info-
       moodissa), suorita komennot:

           ./configure; make info

    Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-versiona.
    Itseasiassa, info-version jotkut esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen
    info-version lainausmerkeistä.

KUVAUS

    mcopy-käskyä  käytetään  kopioimaan  MS-DOS-tiedostoja Unixiin tai
    Unixista. Sen syntaksi on seuraavanlainen:

     mcopy [-tnvmoOsSrRA] lhdetiedosto kohdetiedosto
     mcopy [-tnvmoOsSrRA] lhdetiedosto [lhdetiedostot... ] kohdehakemisto
     mcopy [-tnvm] MSDOSlhdetiedosto

    Mcopy kopioi nimetyn tiedoston  nimettyyn tiedostoon, tai kopioi
    useampia tiedostoja nimettyyn hakemistoon. Lähde ja kohdetiedosto
    voivat olla joko MSDOS tai Unix-tiedostoja.

    Kun käytetään MSDOS-järjestelmän levytunnuksia, kuten ’a:’, levytunnus
    osoittaa kopioinnin suunnan. Jos levytunnus puuttuu, tällöin viitataan
    Unix-tiedostoon, jonka polku alkaa senhetkisestä hakemistosta.  Jos
    lähdelevyn tunnus on annettu ilman minkään tiedoston nimeä (esim. mcopy
    a: .), kaikki tiedostot kopioidaan kyseiseltä levyltä.

    Jos vain yksittäinen, MSDOS-lähdeparametri annetaan (kuten "mcopy
    a:foo.exe"), viitataan sen hetkiseen hakemistoon (‘.’).

    Tiedostonimi ‘-’ tarkoittaa vakiosyötettä tai vakiotulostetta, riippuen
    sen sijainnista komentorivillä.

    Mcopy hyväksyy seuraavat komentorivi-optiot:

    Q   Kun kopioidaan useita tiedostoja, toiminta keskeytyy,  jos
       yksikin  kopiointi  epäonnistuu  (esim.  tapauksessa, jossa
       kohdelevyn vapaa tila loppuu).

    t   Tekstitiedoston muunto. Mcopy muuntaa tulevat carriage return
       (CR)/line feed (LF) -merkinnät line feed -merkinnöiksi.

    n   Ei kysy varmistusta ylikirjoitettaessa Unix-tiedostojen päälle.
       Mcopy ei varoita käyttäjää ylikirjoitettaessa olemassaolevan
       Unix-tiedoston päälle.  Halutessa saa saman toiminnan DOS-
       tiedostojen tapauksessa, silloin käytetään -o.

    m   Säilytetään tiedoston viimeinen muutosajankohta. Jos kohde-
       tiedosto on olemassa ja -n optio ei ole käytössä, mcopy kysyy
       kirjoitetaanko tiedoston päälle vai annetaanko tiedostolle uusi
       nimi.

BUGIT

    Toisin kuin MSDOS:issa, ´+´-operaattori (append) MSDOS:ista ei ole
    tuettu.  Kuitenkin  käyttämällä  mtype-komentoa  saadaan  aikaan
    samanlainen toiminto:

     mtype a:tiedosto1 a:tiedosto2 a:tiedosto3 > unix-tiedosto
     mtype a:tiedosto1 a:tiedosto2 a:tiedosto3 | mcopy - a:msdos-tiedosto

KATSO MYÖS

    Mtools-ohjelman texinfo-dokumentaatio.