Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    md5sum - laskee ja tarkistaa MD5-tarkisteen

YLEISKATSAUS

    md5sum  [-bhtvV]  [-c  tiedosto]  [-s[merkkijono]]  [--binary]
    [--check=tiedosto]  [--help]   [--string[=merkkijono]]   [--text]
    [--verbose] [--version] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä ohjeistoa ei enää ylläpidetä, joten sisältö voi olla epätarkka tai
    epätäydellinen. Texinfo-ohjeisto on nyt ensisijainen ohjemuoto.

    Tämä manuaalisivu käsittelee md5sum-ohjelman GNU-versiota.  md5sum
    tulostaa 128-bittisen "sormenjäljen" eli tarkisteen sille annetuista
    tiedostoista tai tarkistaa, ovatko annettu tarkiste ja  tiedosto
    yhtäpitäviä (eli onko tiedostoa muutettu tarkistussumman laskemisen
    jälkeen).

  OPTIOT
    -b, --binary
       Käsittele tiedostoja binäärisenä. Tällä  optiolla  ei  ole
       merkitystä UN*X-järjestelmissä, mutta jotkut muut järjestelmät
       käsittelevät  teksti-  ja  binääritiedostoja  eri  tavoin
       (erityisesti rivinvaihtomerkkejä).

    -c, --check=tarkistetiedosto
       tarkistetiedoston täytyy olla md5sum-ohjelman aikaisemman ajon
       tuottama.  Tiedoston jokaisella  rivillä  on  MD5-tarkiste,
       merkintä siitä, onko tiedosto binäärinen vai tekstitiedosto,
       sekä tiedoston nimi. Tiedostot avataan ja niiden tarkisteita
       verrataan tarkistetiedostoon. Jos tiedostosta laskettu tarkiste
       ei  pidä  yhtä  tarkistetiedoston  kanssa,  ilmoitetaan
       virheellisestä tarkisteesta.