Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mdeltree - poistaa MSDOS-hakemiston

Merkintä

    Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista.
    Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten
    ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä
    kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain
    kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot
    mtoolsista  on  jätetty  pois  man-sivuista.  Siksi  suosittelen
    voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

    * Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista,
       suorita seuraavat komennot:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Luodaksesi html-kopion, suorita:

           ./configure; make html

       Valmis     html-kopio     löytyy     osoitteesta:
       ‘http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

    *   Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin  info-tilassa),
       suorita:

           ./configure; make info

    Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa.
    Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä
    infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

    mdeltree-komentoa käytetään poistamaan MS-DOS-tiedosto. Sen syntaksi
    on:

    mdeltree [-v] msdoshakemisto [msdoshakemistot...]

    Mdeltree poistaa hakemiston ja kaikki sen sisältämät tiedostot sekä
    alihakemistot  MS-DOS-tiedostojärjestelmässä.   Jos  poistettavaa
    hakemistoa ei ole, syntyy virhetilanne.

Katso myös

    Mtools texinfo-dokumentti.