Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mdir - näyttää MSDOS-hakemiston sisällön

Merkintä

    Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista.
    Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten
    ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä
    kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain
    kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot
    mtoolsista  on  jätetty  pois  man-sivuista.  Siksi  suosittelen
    voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

    *   Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita
       seuraavat komennot:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Luodaksesi html-kopion, suorita:

           ./configure; make html

       Valmis     html-kopio     löytyy     osoitteesta:
       ‘http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

    *   Luodaksesi  info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa),
       suorita:

           ./configure; make info

    Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa.
    Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä
    infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

    mdir-komentoa käytetään näyttämään MS-DOS-hakemiston sisältö. Syntaksi
    on seuraava:

    mdir [-w] msdoshakemisto

    mdir [-f] [-w] [-a] msdostiedosto [ msdostiedostot...]

    Mdir näyttää MS-DOS-hakemiston sisällön.

    Mdir tukee seuraavia komentorivivalitsimia:

    w   Leveä tulostus. Tällä valitsimella mdir tulostaa tiedostonimet
       näytölle ilman tiedoston kokoa ja luontipäivämäärää.

    a   Tulostaa myös piilotiedostot.

    f   Nopea.  Ei yritä selvittää vapaan tilaa määrää.  Suurilla
       levyillä vapaan tilan selvittäminen vie aikaa merkittävän kauan,
       koska koko FAT täytyy lukea ja skannata.  Valitsin -f ohittaa
       tämän. Tätä valitsinta ei tarvita FAT32-tiedostojärjestelmällä,
       koska se tallettaa tilan eksplisiittisesti.

    Virhetilanne syntyy, jos polkuosa ei ole hakemisto.

Katso myös

    Mtools texinfo-dokumentti.