Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mimencode - Kaksisuuntainen postiviestien kooditulkki

    (Sama ohjelma on asennettu myös nimellä "mmencode".)

YLEISKATSAUS

    mimencode[-u] [-b] [-q] [-p] [file name] [-o outputfile]

KUVAUS

    Molempiin suuntiin toimiva kooditulkki mimencode yksinkertaisesti vain
    muuttaa  postiviestin  merkkien  esitysmuodon  johonkin  MIME:ssä
    määriteltyyn  muotoon.  (MIME:  ehdotus  Internetin  postiviestien
    multimedian formaattien standardeiksi.) Koodaus on välttämätöntä, koska
    postiviesteissä ei voida lähettää binääristä tietoa. Useista MIMEn
    luojille tärkeistä syistä johtuen on  postiviestissä parempi käyttää
    mimencodin tuntemia formatteja, kuin ohjelmia uuencode/uudecode.

    Oletusarvoina   mimencode   lukee  vakiosyötettä  ja  lähettää
    "base64"-koodatun version syötteestä vakiotulosteeksi.

    Valitsin  "-b"  (tarpeeton)   ohjaa   mimencodia   käyttämään
    "base64"-koodausta.

    Valitsin "-q" ohjaa mimencodia käyttämään "quoted-printable" koodausta
    base64:n sijasta.

    Valitsin "-u" ohjaa mimencodia purkamaan vakiosytteen koodia (eikä
    koodaamaan sitä).

    Valitsin  "-p" ohjaa mimencodia kääntämään puretun CRLF-merkkijonon
    paikallisen uuden rivin määrittelyn mukaiseksi koodiksi (purku) ja
    päinvastoin (koodaus). Valitsin toimii vain, kun valitsin -b (base64
    koodaus) on valittu

    Jos parametrinä on annettu tiedostonimi, sitä käytetään syötteenä
    vakiosyötteen sijasta.

    Valitsin "-o", jota on seurattava tiedostonimi, ohjaa tulosteen tähän
    tiedostoon vakiotulosteen sijasta.

TARKOITUS

    Mimencode  on  tarkoitetttu  korvaamaan  uuencode  posti-  ja
    uutisviesteissä.  Syy on hyvin yksinkertainen: uuencode ei toimi
    kunnolla useissa tilanteissa ja tavoilla.  Erityisesti,  uuencode
    käytttää  merkkejä,  jotka  eivät  käänny  oikein  kaikissa
    postiviestiporteissa (erikoisesti ASCII <-> EBCDIC -portit). Lisäksi
    uuencode ei ole standardi - löytyy useita eri versioita ajelehtimassa,
    koodaten ja purkaen koodia  eri yhteensovittamattomin tavoin, ilman
    mitään  "standardia",  jolle voisi rakentaa sovelluksen. Lopuksi,
    uuencode ei yleensä toimi hyvin putkessa, vaikka jotkut muunnelmat on
    saatu  toimiviksi.  Mimencode  käyttää  niitä  koodauksia, jotka
    määriteltiin MIME:n uuencoden korvaajiksi, ja sen  pitäisi  olla
    huomattavasti vakaampi postiviestikäyttöön.

KATSO MYÖS

    metamail(1), mailto(1)

BUGIT

    Tämän ohjelman alkuperäinen jakelunimi oli "mmencode". Nimi osoittautui
    olevan sama kuin erään toisen ohjelman, joka on osa BBN:n Slate-
    ohjelmistoa.  Nimen muuttaminen pelkäksi mimencodiksi toisi mukanaan
    muita ongelmia (erikoisesti siirtokelpoisuuteen systeemeihin, joissa
    nimen vasemman puolen pituus rajoittuu 8 merkkiin). Tällä hetkellä
    ohjelma on jakelussa MOLEMMILLA nimillä. Levityksen ohjelmat, jotka
    kutsuvat  tätä ohjelmaa, tekevät sen muodossa "mimencode", joten
    "mmencode" versio voidaan poistaa, jos  se  aiheuttaa  ongelmia.
    (Lähdekooditiedostot  löytyvät  edelleen  nimellä "mmencode" eikä
    "mimencode".)

COPYRIGHT

    Copyright (c) 1991 Bell Communications Research, Inc. (Bellcore)

    Permission to use, copy, modify, and distribute this material for any
    purpose and without fee is hereby granted, provided that the above
    copyright notice and this permission notice appear in all copies, and
    that the name of Bellcore not be used in advertising or publicity
    pertaining to this material without the specific, prior written
    permission of an authorized representative of Bellcore. BELLCORE MAKES
    NO REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR SUITABILITY OF THIS MATERIAL
    FOR ANY PURPOSE.  IT IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR
    IMPLIED WARRANTIES.

TEKIJÄ

    Nathaniel S. Borenstein