Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mkpasswd - luo uusi salasana

YLEISKATSAUS

    mkpasswd [ args ] [ user ]

JOHDANTO

    mkpasswd  luo  salasanoja,  jotka voidaan automaattisesti asettaa
    käyttäjille. mkpasswd pohjautuu koodiin, joka on esitetty luvussa 23
    O’Reillyn kirjassa "Exploring Expect".

KÄYTTÖ

    Ilman parametreja mkpasswd palauttaa uuden salasanan.

      mkpasswd

    Käyttäjätunnuksen kanssa mkpasswd luo käyttäjälle uuden salasanan.

      mkpasswd don

    Salasanat tuotetaan alla olevien lippujen mukaisesti.

LIPUT

    Lippu -l määrittää salasanan pituuden. Oletuksena on 9. Seuraavassa
    esimerkissä luodaan salasana, jossa on 20 merkkiä.

      mkpasswd -l 20

    Lippu -d määrittää salasanassa olevien numeroiden vähimmäismäärän.
    Oletuksena 2. Seuraavassa esimerkissä luodaan salasana, joka sisältää
    vähintään 3 numeroa.

      mkpasswd -d 3

    Lippu  -c  määrittää  salasanassa  olevien  pienten  kirjainten
    vähimmäismäärän. Oletuksena 2.

    Lippu  -C  määrittää  salasanassa  olevien  suurten  kirjainten
    vähimmäismäärän. Oletuksena 2.

    Lippu -p määrittää ohjelman, jolla salasana luodaan.  Oletuksena
    /etc/yppasswd, jos olemassa, muuten /bin/passwd.

    Lippu  -2  luo salasanan, jossa kirjaimet valitaan vaihtelevasti
    näppäimistön vasemmalta ja oikealta puolelta. Tämä sen vuoksi, että
    muiden  olisi  vaikeampi katsella salasanaa sitä kirjoitettaessa.
    Toisaalta tämä voi helpottaa "salasanan-arvaaja" -ohjelman toimintaa.

    Lippu -v aiheuttaa sen, että salasanan luonti tulostuu näytölle.
    Oletuksena ei päällä.

ESIMERKKI

    Seuraavassa esimerkissä luodaan 15 -merkkinen salasana, jossa esiintyy
    vähintään kolme numeroa ja viisi SUURTA kirjainta.

      mkpasswd -l 15 -d 3 -C 5

KATSO MYOS

    "Exploring Expect: A Tcl-Based Toolkit for Automating Interactive
    Programs" by Don Libes, O’Reilly and Associates, January 1995.

TEKIJÄ

    Don Libes, National Institute of Standards and Technology

    mkpasswd on public domain -ohjelma.  NIST ja minä arvostaisimme
    mainintaa, jos tätä ohjelmaa tai sen osia käytetään muissa ohjelmissa.