Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mlabel - MSDOS-levyn nimeäminen

Merkintä

    Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista.
    Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten
    ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä
    kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain
    kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot
    mtoolsista  on  jätetty  pois  man-sivuista.  Siksi  suosittelen
    voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

    *   Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita
       seuraavat komennot:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Luodaksesi html-kopion, suorita:

           ./configure; make html

       Valmis     html-kopio     löytyy     osoitteesta:
       ‘http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

    *   Luodaksesi  info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa),
       suorita:

           ./configure; make info

    Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa.
    Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä
    infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

    Mlabel nimeää levyn. Syntaksi on seuraava:

    mlabel [-vcs] asema:[uusi_nimi]

    Mlabel näyttää nykyisen nimen, jos levyllä sellainen on. Jos uusi_nimi
    jää antamatta, eikä c eikä s valitsimia ole annettu, käyttäjää
    kehoitetaan antamaan uusi levyn nimi.  Poistaaksesi nykyisen levyn
    nimen, paina enteriä kehotteessa.

    Kohtuullista huolta pidetään kelvollisten MS-DOS-nimien luomisesta.
    Jos annetaan epäkelpo nimi, mlabel vaihtaa nimen (ja näyttää uuden
    nimen, jos tulostustila on päällä). Mlabel palauttaa onnistuessaan 0
    tai virheestä 1.

    Mlabel tukee seuraavia valitsimia:

    c   Poistaa nykyisen nimen ilman varmistusta käyttäjältä.

    s   Näyttää nykyisen nimen ilman kehoitetta käyttäjälle.

Katso myös

    Mtools texinfo-dokumentti.