Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mmove - siirrä tai nimeä uudelleen MSDOS-tiedosto tai -alihakemisto

Merkintä

    Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista.
    Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten
    ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä
    kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain
    kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot
    mtoolsista  on  jätetty  pois  man-sivuista.  Siksi  suosittelen
    voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

    *   Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita
       seuraavat komennot:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Luodaksesi html-kopion, suorita:

           ./configure; make html

       Valmis     html-kopio     löytyy     osoitteesta:
       ‘http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

    *   Luodaksesi  info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa),
       suorita:

           ./configure; make info

    Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa.
    Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä
    infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

    mmove-komentoa käytetään siirtämään tai uudelleennimeämään MS-DOS-
    tiedosto tai -alihakemisto.

    mmove  [-voOsSrRA]  lhdetiedosto kohdetiedosto  mmove [-voOsSrRA]
    lhdetiedosto [ lhdetiedostot... ] kohdehakemisto

    Mmove siirtää tai uudelleennimeää MS-DOS-tiedoston tai -alihakemiston.
    Toisin kuin MS-DOS_n MOVE, mmove pystyy siirtämään alihakemistoja.

Katso myös

    Mtools texinfo-dokumentti.