Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mpage - tulosta useita sivuja yhdelle arkille Postscript-tulostimella

YLEISKATSAUS

    mpage      [-1248cfovlaAHOERSUXrt]      [-p[tulostusohjelma]]
    [-B[tekstialuemarginaalit]]    [-da|p]    [-m[arkkimarginaalit]]
    [-M[sivumarginaalit]]  [-Lrivimäärä]  [-Wleveys]  [-C[merkkikartta]
    [-hylätunniste]  [-P[tulostin]]  [-j  ensimmäinen[-viimeinen][%väli]
    [-ssarkain]       [-Fmerkkilaji]       [-ztulostuskomento]
    [-Ztulostuskomennon_argumentit]   [-Dpvm-muoto]    [-bpaperikoko]
    [tiedostot...]

KUVAUS

    Mpage lukee puhtaita tekstitiedostoja tai PostScript-dokumentteja ja
    tulostaa ne PostScript-tulostimella pienentäen tekstiä niin, että
    useita sivuja mahtuu yhdelle paperiarkille. Näin suuria tulostemääriä
    voi sovittaa pienelle määrälle paperia. Käyttää 8-bittisten merkkien
    tulostamiseen ISO 8859.1:tä.

    Seuraavat optiot ovat käytössä (huomaa, että optioiden argumentit
    voidaan erottaa optiosta välilyönneillä, paitsi optiolla -B, -m, -M, -p
    ja -P):

    -8   Tulosta 8 normaalia sivua arkille.

    -4   Tulosta 4 normaalia sivua arkille (oletusarvo).

    -2   Tulosta 2 normaalia sivua arkille.

    -1   Tulosta 1 normaali sivu arkille (mukana symmetrian vuoksi).

    -O   Tulosta 2 normaalia sivua arkille. Tämä optio tulostaa joka
       ensimmäisen ja neljännen sivun jokaisesta neljän sivun ryhmästä;
       ei huomioi -a - ja -l -optioita.

    -E   Tulosta 2 normaalia sivua arkille. Tämä optio tulostaa joka
       toisen ja kolmannen sivun jokaisesta neljän sivun ryhmästä; ei
       huomioi -a - ja -l -optioita.

    -p[tulostusohjelma]
       Suodata  syöte  komennon tulostusohjelma läpi (mukaanlukien
       annetut optiot) ennen tulostusta (olettaa syötteen  olevan
       tekstitiedoston). Ilman komentoa käytetään oletusarvoa pr(1).

    -c   Tulosta/älä  tulosta  erillisten tiedostojen sivuja samalle
       arkille. (oletusarvona älä tulosta).

    -C[merkkikarttatiedosto]
       Määrittele merkkikarttatiedosto. Oletusarvona tyhjä.  Tiedoston
       tulisi    sijaita    ohjelman    kirjastohakemistossa
       (/usr/local/lib/mpage).   Ohjelman  sisäinen  merkkikartan
       oletusarvo on joko Latin-1 tai IBM 850 koodisivu. Riippuen
       käännöshetkellä valituista optiosta tämä merkkikartan määrittely
       on  joko  valittu tai ei.  Jättämällä merkkikarttatiedosto
       määrittelemättä ohjelma ottaa käyttöön vaihtoehtoisen sisäisen
       merkkikartan.

    -Dpvm-muoto
       Aseta  päiväyksen  muoto,  kuten  funktiossa  strftime(3).
       Tarkoitettu käytettäväksi päiväyksen/ajan esittämiseen (esim.
       otsikoissa).

    -o   Tulosta/älä  tulosta  kehyksiä  jokaisen  pienennetyn sivun
       ympärille (oletusarvona tulosta).

    -v   Tulosta/älä tulosta tulostusta varten  tuotettujen  arkkien
       lukumäärä (oletusarvona älä tulosta).

    -f   Jaa/älä jaa sivun leveyttä pitemmät rivit useammalle riville
       (oletusarvona älä jaa).

    -Fmerkkilaji
       Määrittele merkkilaji. Oletusarvona on Courier.

    -l   Tulosta vaaka-/pystyasennossa.  Vaaka-asennossa  sivut  ovat
       oletusarvona  55  riviä  pitkiä  ja  132 merkkiä leveitä.
       Pystyasennossa sivut ovat oletusarvona 66 riviä pitkiä ja 80
       merkkiä leveitä. (oletusarvona pystyasento).

    -R   Tulosta vasemmalta oikealle, alkaen vasemmasta alanurkasta.
       Tämä saattaisi sopia vaaka-asennossa tulostetuille postscript-
       tiedostoille.  (Huomaa, että option -l käyttö option -R jälkeen
       kumoaa -R:n vaikutuksen, ja valitsee normaalin vaakatulostuksen.

    -B[<arvo>[lrtb]*]
       Aseta tekstialueen marginaalit ja viivanleveys. Oletusarvona on
       0 saraketta (viivaa) molemmille vasemmalle ja oikealle (ylä- ja
       ala-) marginaalille ja viivanleveydelle 0. Asettamalla yksinään
       -B tulostetaan tekstialueen rajat. l, r, t tai b asettavat
       vasemmaksi, oikeaksi, ylä- tai alamarginaaliksi vastaavasti
       <arvo>  saraketta  (viivaa).  Marginaalien  määrittelemättä
       jättäminen  asettaa viivanleveyden, kun <arvo> on annettu.
       Esimerkiksi -B1 asettaa viivanleveydeksi arvon 1.  Negatiivisia
       marginaaleja ei tulosteta.

    -m[<arvo>[lrtb]*]
       Aseta  arkin  marginaalit.  Oletusarvona  on  20 pistettä.
       Asettamalla yksinään -m asettaa vasemmaksi marginaaliksi 40
       pistettä.  l, r, t tai b asettavat vasemmaksi, oikeaksi, ylä-
       tai alamarginaaliksi vastaavasti <arvo> pistettä.  Marginaalien
       määrittelemättä jättäminen asettaa kaikki reunat, kun <arvo> on
       annettu. Oletusarvona <arvo> on 40 pistettä. Esimerkiksi -m10
       asettaa kaikki marginaalit 10 pisteeseen.  -ml50tb asettaa
       vasemmaksi marginaaliksi oletusarvon 40 pistettä ja ylä- ja
       alamarginaaliksi 50 pistettä.  -m50l25bt30r asettaa ala- ja
       ylämarginaaliksi 25, vasemmaksi marginaaliksi 50 ja oikeaksi
       marginaaliksi 30 pistettä. Marginaalit voivat olla negatiivisia
       arvoja. Hyvin suuret arvot johtavat hauskoihin ilmiöihin. Tämä
       jätetään käyttäjälle harjoitustehtäväksi.

    -M[<arvo>[lrtb]*]
       Aseta sivun loogiset marginaalit. Katso syntaksin kuvaus -m
       optiosta. Oletusarvoina ovat 4 optiolle -M yksinään ja 8
       <arvolle>.  Marginaalit voivat olla negatiivisia. Tällä tavoin
       (postscript) dokumenttiesi suuria valkoisia reunuksia voidaan
       pienentää.  Hyvin suuret arvot johtavat hauskoihin ilmiöihin.
       Tämä jätetään käyttäjälle harjoitustehtäväksi.

    -a   Tulosta peräkkäin numeroidut sivut ylhäältä alas/vasemmalta
       oikealle (oletusarvona ylhäältä alas).

    -da|p Pakota syötteen käsittely joko ascii- (a) tai postscript-
       tekstiksi (p). Näin voit tulostaa postscript-koodisi tekstinä,
       tai tulostaa postscript-koodia, jota mpage ei tunnista. Kun
       käytät optiota -dp, varmista, että postscript-koodi sisältää
       %Page -sivunvaihdot tai muuten asiat todennäköisesti näyttävät
       oudolta.

    -A   Ei suositella käytettäväksi, katso optio -b. Muotoile tuloste
       sopivaksi  eurooppalaiselle  A4-kokoiselle paperille.  Katso
       oletusarvo komennolla ’mpage -x’.

    -U   Ei suositella käytettäväksi, katso optio -b. Muotoile tuloste
       sopivaksi US Letter -kokoiselle paperille. Katso oletusarvo
       komennolla ’mpage -x’.

    -bpaperikoko
       Muotoile tuloste sopivaksi valitulle paperikoolle.  Paperikoko
       voi olla A4 eurooppalaiselle A4-paperille, Letter US Letter
       -paperille tai  Legal  Legal-kokoiselle  paperille.  Katso
       oletusarvo komennolla ’mpage -x’.

    -S   Hyväksy sivujen pienennys eri suhteissa. Oletusarvona sivut
       pienennetään X- ja Y-suunnassa samassa suhteessa, vaikka tämä
       tuhlaa arkilta jonkin verran tilaa. Käyttämällä optiota -S,
       pienennetyt sivut ovat suurempia, mutta hieman vääristyneitä.
       (Käytetään vain postscript-tiedostojen tulostamiseen).

    -r   Käänteinen  tulostusjärjestys.  Viimeinen arkki tulostetaan
       ensimmäisenä. Ei vaikuta pienennettyjen sivujen järjestykseen
       arkeilla.

    -t   Tulosta/älä tulosta kaksipuoleisena.  Tämä kytkee tulostimen
       kaksipuoleisen tulostuksen päälle. Käytä tätä optiota vain, jos
       tulostimesi pystyy kaksipuoleiseen tulostukseen (oletusarvona
       älä tulosta).

    -T   Tulosta kaksipuoleisena niin, että teksti on seuraavalla arkilla
       luettavissa  ylhäältä alas/vasemmalta oikealle.  Käytä tätä
       optiota  vain,  jos  tulostimesi  pystyy  kaksipuoleiseen
       tulostukseen ja yhdessä option -t kanssa.

    -jensimminen[-viimeinen][%vli]
       Tulosta vain valitut arkit, määritelty numeroin alkaen yhdestä.
       Tässä viimeisen oletusarvo on viimeinen arkki, vlin yksi. Näin
       ollen -j1-10 tulostaa kymmenen ensimmäistä arkkia, kun taas -j
       1%2 tulostaa vain parittomat arkit ja -j 2%2 vain parilliset
       arkit.

       Voit tulostaa kaksipuoleisena, kahdessa vaiheessa seuraavasti.
       Jos käytät kolmireikäistä paperia, laita se tulostimeen niin,
       että reiät vastaavat sivun yläreunaa -- meidän Laser writer II
       NTX -tulostimessamme paperikaukalossa reiät oikealle.  Tulosta
       parittomat arkit komennolla

          mpage ... -j 1%2 ...

       Pane merkille ohjelman ilmoittama sivumäärä. (Vain puolet tästä
       määrästä todella tulostetaan). Kun tulostus on suoritettu, jos
       ohjelma ilmoittaa parittoman sivumäärän, poista viimeinen sivu
       pinosta, sillä  kyseiselle  sivulle  ei  löydy  parillista
       vastinetta.  Järjestä sitten paperipino arkin toiselle puolelle
       tulostamista varten. (Jos paperissa on reiät, niiden tulee olla
       nyt vasemmalla).  Meidän II NTX -tulostimellamme paperi tulee
       tyhjä puoli näkyvissä ulos; aseta se paperikaukaloon edelleen
       tyhjä puoli näkyvissä, mutta 180 astetta pyöritettynä. Muiden
       tulostimien kohdalla selvitä asia itse. Tulosta nyt parilliset
       sivut käännetyssä järjestyksessä komennolla

          mpage ... -r -j 2%2 ...

       ja toivo, ettei kukaan muu ehdi tulostaa ennen sinua.

    -P[tulostin]
       Määrittele tulostin, jolle PostScript-tuloste lähetetään (esim.
       lpr -Ptulostin). Käyttäen  optiota  -P  ilman  määriteltyä
       tulostinta lähettää tulosteen oletustulostusjonoon (esim. lpr).
       Käyttäen  optiota  muodossa  -P-  palautetaan  tuloste
       vakiotulosteeseen,  joka  on  hyödyllinen  yhdessä  MPAGE-
       ympäristömuuttujan kanssa. Ilman optiota -P tuloste lähetetään
       vakiotulosteeseen.

    -Lrivimr
       Muuta sivunpienennysparametreja niin, että rivimr rivejä
       mahtuu yhden sivun tilaan. Tämä ohittaa normaalit oletusarvot.
       (Katso optio -l). Käytettynä yhdessä -p option kanssa tämä arvo
       välitetään myös ohjelmalle pr.

    -Wleveys
       Muuta sivunpienennysparametrejä niin, että rivi, joka on leveys
       merkkiä pitkä, sopii yhden sivun tilaan. Tämä ohittaa normaalit
       oletusarvot. (Katso optio -l). Käytettynä yhdessä -p option
       kanssa tämä arvo välitetään myös ohjelmalle pr.

    -Isisennys
       Sisennä tekstiä sisennys merkkiä.

    -ssarkain
       Aseta sarkaimen leveys (oletusarvo 8 merkkiä). Tulisi olla >=2.

    -hyltunniste
       Tätä käytetään vain, kun optiota -p tai -H on käytetty ja se
       välitetään  "-h yltunniste"  optiona  ohjelmalle pr(1) tai
       ylätunnisteena optiolle -H.

    -H   Tee  vaakasuoralla  viivalla  sivun  tekstistä  erotettu
       ylätunnisterivi jokaiselle loogiselle sivulle. Ellei optiota -h
       ole käytetty, ylätunniste muodostuu  tiedoston  viimeisestä
       muuttamisajankohdasta, tiedostonimestä ja sivunumerosta, jotka
       kaikki tulostetaan lihavoituna ja hieman suurempana. Tämä optio
       on käytössä vain ei-postscript-tiedostojen kanssa.

    -X [ylätunniste]
       Tulosta ylätunniste keskitettynä jokaiselle fyysiselle sivulle
       (arkille). Mikäli ylätunnistetta ei ole annettu, oletusarvona
       on senhetkinen tiedostonimi vasemmalla (huomaa optio -c) ja
       sivunumero oikealla.

    -ztulostuskomento
       Määrittele komento, jolla tuloste lähetetään. Oletusarvona on
       lpr UCB-tyypin tulostusjonolle ja lp ATT-tyypin jonolle. Voit
       määrittää komentorivioptioita,  mutta  katso  optio  -Z  .
       Esimerkiksi -zlp system V Unixille.

    -Ztulostusohjelman_jonon_argumentti
       Määrittelee,  mitä optiota käytetään "-z tulostuskomennolle"
       tulostusjonon määrittelemiseksi. Esimerkiksi -zlp -Z-d system V
       Unixille.  Oletusarvona on -P UCB-tyypin jonolle ja -d ATT-
       tyypin jonolle.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

    Mpage tutkii ympäristömuuttujan PRINTER (tai LPDEST ATT-tyypin jonolle)
    ohittaakseen oletustulostimensa.

    Ympäristömuuttujaa  MPAGE_LIB voidaan käyttää merkkikarttojen (-C)
    sijainnin asettamiseen.

    Mpage tutkii myös ympäristömuuttujan MPAGE optioiden oletusarvojen
    selvittämiseksi.  Mikä tahansa optio tai optioiden yhdistelmä voidaan
    asettaa ympäristömuuttujassa MPAGE. Jos esimerkiksi MPAGE on asetettu
    merkkijonoksi
         -2oPqms -L60
    se tulostaisi (ilman muita komentorivioptiota) 2 sivua arkille, 60
    riviä sivulle ilman kehyksiä, tulostimelle nimeltä qms (ohittaen
    PRINTER/LPDEST  ympäristömuuttujan,  jos  se  olisi  olemassa).
    Ympäristömuuttujassa  erotetaan   optiot   tyhjämerkein,   eikä
    lainausmerkkejä huomioida.

    Mikä  tahansa komentorivioptio ohittaa molemmat PRINTER ja MPAGE
    ympäristömuuttujat.

TIEDOSTOT

    /bin/pr /bin/fold
    /usr/tmp/mpageXXXXXX

BUGIT

    Kärsii ylettömän monien optioiden taakasta.  (Mutta minä  tahdon
    valintoja!)

    Paljon muitakin, olemme varmoja.

VERSIO

    Versio 2.4, julkaistu syyskuussa 1996.

TEKIJÄT

    Mark P. Hahn (uunet!pyrdc!mark), Pyramid Technology Corporation

    Marcel Mol <marcel@mesa.nl>. Paljon muita muutoksia.  Enemmän tai
    vähemmän ohjelman päätekijä nykyisin.

    Monet muut ovat avustaneet, ole hyvä ja katso tiedosto CHANGES.

               15. toukokuuta 1998           MPAGE(1)