Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mren - nimeä uudelleen MSDOS-tiedosto

Merkintä

    Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista.
    Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten
    ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä
    kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain
    kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot
    mtoolsista  on  jätetty  pois  man-sivuista.  Siksi  suosittelen
    voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

    *   Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita
       seuraavat komennot:

           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Luodaksesi html-kopion, suorita:

           ./configure; make html

       Valmis     html-kopio     löytyy     osoitteesta:
       ‘http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

    *   Luodaksesi  info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa),
       suorita:

           ./configure; make info

    Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa.
    Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä
    infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

    mren-komentoa käytetään nimeämään uudelleen tai siirtämään MS-DOS-
    tiedosto tai -alihakemisto. Syntaksi on seuraaava:

    mren [-voOsSrRA] lhdetiedosto kohdetiedosto

    Mren nimeää uudelleen tiedoston MS-DOS-tiedostojärjestelmässä.

    Tulostustilassa mren näyttää uuden tiedostonimen, jos annettu nimi on
    epäkelpo.

    Jos ensimmäistä syntaksia käytetään (vain yksi lähdetiedosto) ja jos
    kohdenimi ei sisällä kauttaviivoja tai kaksoispisteitä, tiedosto (tai
    alihakemisto) nimetään uudelleen samaan hakemistoon eikä siirretä
    nykyiseen mcd-hakemistoon, kuten mmove tekisi. Toisin kuin MS-DOS:n
    REN, mren voi nimetä uudelleen hakemistoja.

Katso myös

    Mtools texinfo-dokumentti.