Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    mv - nimeä uudelleen tiedostoja

YLEISKATSAUS

    mv [optiot] lähde kohde
    mv [optiot] lähde... hakemisto
    Optiot:
    [-bfiuv] [-S varmistuspääte] [-V {numbered,existing,simple}] [--backup]
    [--force]    [--interactive]     [--update]     [--verbose]
    [--suffix=varmistuspääte]                  [--version-
    control={numbered,existing,simple}] [--help] [--version]

KUVAUS

    Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai
    puutteellinen. Texinfo -ohjeisto on nyt ensisijainen tietolähde.

    Tämä ohje kuvaa komennon mv GNU-version toiminnan. Jos viimeinen
    argumentti osoittaa olemassaolevaan hakemistoon, mv siirtää jokaisen
    muun annetun tiedoston annettuun hakemistoon säilyttäen niiden nimet.
    Jos argumentteina on vain kaksi tiedostoa, se siirtää ensimmäisen
    tiedoston jälkimmäiseksi. Jos enemmän kuin kaksi tiedostoa on annettu,
    ja viimeinen ei ole hakemisto, on tilanne virheellinen. mv voi siirtää
    ainoastaan tavanomaisia tiedostoja tiedostojärjestelmässä.

    Jos kohdetiedostoa ei voi kirjoittaa, vakiosyöte on tty, ja optioita -f
    tai --force ei ole annettu, mv kysyy käyttäjältä, kirjoitetaanko
    kohdetiedoston päälle. Jos vastaus ei ala y:llä tai Y:llä, siirrytään
    seuraavaan tiedostoon.

  OPTIOT
    -b, --backup
       Ota varmuuskopiot tiedostoista, jotka poistetaan.

    -f, --force
       Poista olemassaoleva kohdetiedosto kysymättä käyttäjältä lupaa.

    -i, --interactive
       Kysy käyttäjältä, kirjoitetaanko kohdetiedoston päälle, mikäli
       tämä on olemassa. Jos vastaus ei ala y:llä tai Y:llä, siirrytään
       seuraavaan tiedostoon.

    -u, --update
       Älä kirjoita kohdetiedostoa yli, mikäli tämä on olemassa ja
       olemassaolevan kohdetiedoston muokkausaika on sama tai uudempi
       kuin lähdetiedoston.

    -v, --verbose
       Tulosta jokaisen tiedoston nimi ennen siirtoa.

    --help Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu.

    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.

    -S, --suffix varmistuspte
       Tällä optiolla voidaan muuttaa yksinkertaisen varmuuskopioinnin
       tiedostopäätettä, joka  on  tallennettu  ympäristömuuttujaan
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.  Jos kumpaakaan ei ole määritelty, oletus
       on "~", kuten Emacsissa.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       VERSION_CONTROL  -ympäristömuuttujalla   voidaan   asettaa
       varmuuskopioiden tyyppi, jota voidaan muuttaa tällä optiolla.
       Jos VERSION_CONTROL ei ole asetettu, ja tätä optiota ei ole
       annettu,  oletustyyppi  on  "existing".  Ympäristömuuttujan
       VERSION_CONTROL arvo ja tämän option argumentti ovat kuten GNU
       Emacsin "version-control" muuttujan arvo. Ne sallivat myös
       synonyymejä, jotka ovat havainnollisempia. Pätevät arvot ovat
       (lyhenteet ovat sallittuja):

       ‘t’ tai ‘numbered’
           Tee aina numeroituja varmuuskopioita.

       ‘nil’ tai ‘existing’
           Tee numeroituja varmuuskopioita tiedostoista, joista jo
           on varmuuskopioita, muista yksinkertaisia.

       ‘never’ tai ‘simple’
           Tee aina yksinkertaisia varmuuskopioita.