Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    newgrp - kirjaudu uuteen ryhmään

YLEISKATSAUS

    newgrp [ ryhm ]

KUVAUS

    Newgrp Vaihtaa kutsujan ryhmätunnisteen, vastaavasti kuten login(1).
    Newgrp muuttaa vain ryhmätunnisteen. Muut tiedot, kuten käyttäjän nimi
    tai sen hetkinen hakemisto, säilyvät ennallaan. Kutsun jälkeen uusien
    tiedostojen käyttöoikeudet määräytyvät uuden ryhmän mukaan. Newgrp
    käynnistää uuden komentokehotteen, josta poistuessasi palaat vanhaan
    komentokehotteeseen, jossa ryhmätunniste on säilynyt samana huolimatta
    newgrp:n käytöstä.

    Jos ryhmää ei ole annettu, vaihdetaan GID käyttäjän oletusryhmäksi.

TIEDOSTOT

    /etc/group
    /etc/passwd

TEKIJÄ

    Alkuperäinen tekijä Michael Haardt. Tällä hetkellä ylläpitäjänä toimii
    Peter Orbaek (poe@daimi.aau.dk).

KATSO MYÖS

    login(1), group(5)