Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    newmail,wnewmail  -  ohjelmia,  jotka  ilmoittavat  uuden  postin
    saapumisesta

YLEISKATSAUS

    newmail [-d] [-i aikavli] [-w] tiedostokuvaus {tiedostokuvaus...}
    wnewmail [-d] [-i aikavli] [-w] tiedostokuvaus {tiedostokuvaus...}

KUVAUS

    Newmail on ohjelma, jonka avulla postilaatikoita voidaan älykkäästi
    tarkkailla.  Se pohjautuu löyhästi biff(1)-ohjelmaan ja newmailin
    versioon, joka kuului Elm 1.7-ohjelman pakettiin.

    Perustoimintona ohjelma tarkistaa käyttäjän  määrittelemän  listan
    postilaatikoita määrätyin aikavlein (sekunneissa) ja ilmoittaa uuden
    postin saapumisesta mihin tahansa määritettyyn postilaatikkoon. Ohjelma
    kertoo jokaisesta saapuneesta viestistä lähettäjän nimen ja viestin
    aiheen.

    Viestistä kerrottu informaatio voidaan esittää monella eri tavalla
    riippuen  ohjelman  ajotavasta,  seurannassa  olevien  kansioiden
    lukumäärästä ja viestin tilasta. Jos ohjelmaa ajetaan ikkunassa (esim.
    "-w" -optiolla tai käynnistettynä ohjelmana wnewmail), tulostus on
    seuraavan näköistä:

     lhettjn nimi - viestin aihe
     Priority: lhettjn nimi - viestin aihe

    jossa <lähettäjän nimi> on joko postin lähettäjän oikea nimi, jos se on
    saatavilla (ARPAn ’From:’-rivi) tai jokin muu lyhyt kuvaus sähköpostin
    alkulähteestä. Jos sinä olet lähettäjä, <lähettäjän nimi> vaihdetaan
    muotoon "to <vastaanottajan nimi>". Jos viestissä ei ole otsikkoa
    (aihetta), ruutuun tulevat sanat "<no subject>".

    Jos seurannassa on useita kansioita (enemmän kuin yksi), kansion nimi
    kerrotaan tulostuksen alussa seuraavasti:

     kansio: lhettjn nimi - viestin aihe

    Jos ajat newmailia ilman ikkunointivalintaa, tulostus on muotoiltu
    paremmin sopivaksi ilmestymään muutoin aktiiviselle ruudulle ja on
    muotoiltu seuraavasti:

     >> New mail from lhettjn nimi - viestin aihe
     >> Priority mail from lhettjn nimi - viestin aihe

    Tässäkin tapauksessa kansioiden nimet kerrotaan ilmoituksen alussa.

    Mahdolliset optiot (lisävalinnat) ovat:

    -d    Tämä käynnistää virheenetsintätilaan (debuggaustilaan) eli
         käskee  ohjelmaa  kertomaan  kaiken!  Yleensä  ei  ole
         suositeltavaa  käyttää  tätä optiota, jollet sitten ole
         kiinnostunut juuri etsimään ohjelmasta virheitä.

    -i aikavli
         Tämä muuttaa kansioiden  tarkastustaajuuden  määritettyyn
         aikavliin  sekunneissa.  Ohjelman  oletusaikaväli on 60
         sekuntia. Huom: jos vaihdat aikavlin pienemmksi kuin 10
         sekunniksi, ohjelma varoittaa aikavlin pienuudesta. (Nin
         pienest aikavlist ei yleens juurikaan ole hyty eik
         siten ole suositeltavaa.)

    -w    Option ‘‘-w’’ käyttö saa ohjelman simuloimaan ajoa ikkunasta
         (eli esim. suppeampi tulostusmuoto). Todennäköisimmin tämän
         option käytön sijaan kannattaisi käyttää yksinkertaisesti
         ohjelmaa wnewmail.

    Tiedostokuvaukset koostuvat kahdesta osasta, kansion  nimest  ja
    etuliitemerkkijonosta, joista jälkimmäisen voi aina jättää pois. Käytä
    muotoa kansionnimi=etuliitemerkkijono, ja määritä kansiot koko nimellä,
    valvotun postilaatikon omistajan käyttäjänimellä tai standardilla Elmin
    metamerkeillä, joilla voidaan määrittää kansiot sisältävä hakemisto
    (esim. ‘‘+’’, ‘‘=’’ tai ‘‘%’’).

    Kansiot, joihin käyttäjällä ei ole lukuoikeuksia, aiheuttavat ohjelman
    välittömän keskeytymisen.  Toisaalta  ei-olemassaolevia  tiedostoja
    tarkastetaan  aikavlin  ilmaisemalla  taajuudella, joten ohjelmaa
    käynnistettäessä tulisi olla tarkkana määritetyistä tiedostonimistä.

    Ohjelma  on  ajossa,  kunnes  kirjaudut  ulos  tai  tapat  sen
    (kill(1)-komennolla). Se pysyy vauhdissa mukana, vaikka minkä tahansa
    kansion koko ensin pienenisi ja sitten kasvaisi jälleen.

    Tarkkailtava oletuskansio on aina sisääntulevien postiesi kansio.

ESIMERKKEJÄ

    Joitain esimerkkikomentoja

      $ newmail

    tarkastaa sisääntulevien postiesi kansion kerran 60 sekunnissa.

      $ newmail -i 15 jaska root

    tarkkailee käyttäjien ‘‘jaska’’ ja ‘‘root’’ sisääntulevien postien
    kansioita tarkastaen ne joka 15. sekunti.

      $ newmail "mari=Mari" +posteljooni=PL

    tarkkailee käyttäjän ‘‘mari’’ sisääntulevien postien kansiota asettaen
    kaikkiin viesteihin etuliitteeksi merkkijonon ‘‘Mari’’ sekä käyttäjän
    postihakemiston  kansiota ‘‘posteljooni’’ asettaen kaikkiin näihin
    viesteihin merkkijonon ‘‘PL’’.

    Voit tarkkailla postejasi myös paljon monimutkaisemmin :-), esimerkiksi

      $ newmail -i 30 $LOGNAME=ma ${LOGNAME}su=munroot  /tmp/mbox

    tarkastaa kerran 30 sekunnissa käyttäjän postilaatikon, kansion, jonka
    nimi on käyttäjän tunnus lisättynä päätteellä ‘‘su’’ (esim. ‘‘jaska’’
    muuttuisi  muotoon  ‘‘jaskasu’’)  ja tiedostoa /tmp/mbox asettaen
    jokaiseen eri etuliitteen, ‘‘ma’’, ‘‘munroot’’ ja ‘‘mbox’’.

KIRJOITTAJA

    Elmin kehitysryhmä (Elm Development Group).

KATSO MYÖS

    notify sh(1):ssa tai csh(1):ssa.

BUGI-ILMOITUKSET OSOITTEESEEN

    Syd Weinstein elm@DSI.COM  (dsinc!elm)

TEKIJÄNOIKEUDET

    Copyright 1988-1992 The USENET Community Trust
    Johdettu Elm 2.0:sta, Copyright 1986, 1987 Dave Taylor