Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    nm - tulosta objektitiedostoissa määritellyt symbolit.

YLEISKATSAUS

    nm   [-a|--debug-syms] [-g|--extern-only] [-B] [-C|--demangle]
       [-D|--dynamic] [-s|--print-armap] [-o|--print-file-name]
       [-n|--numeric-sort] [-p|--no-sort] [-r|--reverse-sort]
       [--size-sort] [-u|--undefined-only] [-l|--line-numbers] [--help]
       [--version] [-t lukujrjestelm|--radix=lukujrjestelm]
       [-P|--portability] [-f formaatti|--format=formaatti]
       [--target=binriformaatti] [objtied...]

KUVAUS

    GNU nm tulostaa symbolit objektitiedostoista objtied. Jos argumenttina
    ei anneta yhtään objektitiedostoa, nm olettaa tiedostonimeksi ‘a.out’.

OPTIOT

    Tässä on esitetty sekä lyhyet että pitkät muodot komentorivioptioista.
    Ne ovat toiminnoiltaan identtisiä.

    -A

    -o

    --print-file-name
       Tulosta symbolin sisältävän objektitiedoston nimi ennen jokaista
       symbolia.  Oletusarvoinen toiminta (ilman tätä optiota) on
       tulostaa nimi vain kerran ennen kaikkia tiedostossa määriteltyjä
       symboleita.

    -a

    --debug-syms
       Tulosta debuggaussymbolit; normaalisti niitä ei tulosteta.

    -B   Vastaa  toiminnaltaan optiota --format=bsd (yhteensopivuuden
       varmistamiseksi MIPS:n nm-ohjelman kanssa).

    -C

    --demangle
       Dekoodaa (demangle) matalan tason symbolinimet ymmärrettävämpään
       muotoon.  Nimiä edeltävän alaviivan poistamisen lisäksi tämä
       optio muuntaa C++ -funktionimet selkeämpään muotoon.

    -D

    --dynamic
       Tulostaa dynaamiset symbolit normaalien symbolien sijaan. Tämä
       optio on järkevä vain dynaamisille objektitiedostoille, kuten
       esimerkiksi eräille jaetuille kirjastoille.

    -f formaatti
       Käyttää tulostusformaattia formaatti, joka voi  olla  joko
       ‘‘bsd’’, ‘‘sysv’’ tai ‘‘posix’’. Oletusformaatti on ‘‘bsd’’.
       Vain kaksi ensimmäistä kirjainta formaatista ovat merkitseviä.
       Kirjaimet voivat olla isoja tai pieniä.

    -g

    --extern-only
       Vain ulkoiset (external) symbolit tulostetaan.

    -n

    -v

    --numeric-sort
       Symbolit järjestetään numeerisesti niiden osoitteiden mukaan, ei
       aakkosjärjestykseen nimen mukaan.

    -p

    --no-sort
       Symboleita ei järjestetä lainkaan, vaan ne tulostetaan siinä
       järjestyksessä, kuin ne tulevat vastaan objektitiedostossa.

    -P

    --portability
       Tulostukseen käytetään POSIX.2-standardin mukaista formaattia
       oletusformaatin sijaan.  Vastaa toiminnaltaan optiota  ‘‘-f
       posix’’.

    -s

    --print-armap
       Jos  tulostettava  tiedosto on arkisto, niin tulosta myös
       indeksitaulu.  Indeksitaulu sisältää  listan  arkiston  eri
       moduulien  sisältämistä  symboleista.  Symbolitaulu luodaan
       arkistoon komennolla ar tai ranlib.

    -r

    --reverse-sort
       Tulostus järjestetään käänteisesti  (sekä  numeerinen  että
       aakkosiin perustuva); viimeinen rivi tulostetaan ensin.

    --size-sort
       Symbolit  järjestetään  koon  perusteella.  Symbolien koko
       määritellään laskemalla  erotus  symbolin  alkukohdan  sekä
       seuraavan  symbolin  alkukohdan  välillä.  Symbolin  koko
       tulostetaan sen arvon sijaan.

    -t lukujrjestelm

    --radix=lukujrjestelm
       Symboleiden arvojen tulostukseen käytetään lukujrjestelm.
       Sen on oltava ‘‘d’’ (desimaaliluvut), ‘‘o’’ (oktaaliluvut) tai
       ‘‘x’’ (heksadesimaaliluvut).

    --target=binriformaatti
       Jos objektikoodin formaatti on joku muu kuin järjestelmän
       oletusformaatti,  se on määriteltävä tällä optiolla. Katso
       objdump(1) saadaksesi lisätietoa järjestelmässäsi  tuetuista
       binääriformaateista.

    -u

    --undefined-only
       Vain määrittelemättömät symbolit tulostetaan.

    -l

    --line-numbers
       Jokaiselle symbolille yritetään löytää lähdekooditiedosto ja
       -rivi, jolla symboli on määritelty tai jolla siihen on viitattu
       käyttäen  apuna debuggaustietoja. Määritellyille symboleille
       yritetään  löytää  määrittelykohta  ja  määrittelemättömille
       symboleille  yritetään löytää viittauskohta. Jos rivinumero
       löytyy, se tulostetaan symbolin nimen perään.

    -V

    --version
       Tämä optio tulostaa nm-ohjelman versionumeron  ja  poistuu
       ohjelmasta.

    --help Tämä   optio   tulostaa   tiivistelmän   nm-ohjelman
       komentorivioptioista ja poistuu ohjelmasta.

COPYING

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MYÖS

binutilsinfossa; The GNU Binary Utilities Roland H. Pesch (October
    1991); ar(1), objdump(1), ranlib(1).