Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    nohup  - aja komento yhteyden katkeamisesta huolimatta ja ohjaa
    tulostukset pois vakiotulosteesta

YLEISKATSAUS

    nohup komento [arg...]
    nohup {--help,--version}

KUVAUS

    Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, mistä johtuen se saattaa olla
    epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo -ohjeisto on tällä hetkellä
    arvovaltainen lähde.

    Tämä man-sivu koskee GNU-versiota komennosta nohup. nohup ajaa annetun
    komennon välittämättä päättymissignaaleista ja suorituksen prioteetti
    nostettuna 5:llä siten, että komennon suoritus jatkuu  taustalla
    uloskirjautumisen  jälkeen.  Jos  ohjelman  tulostus  on  ohjattu
    vakiotulosteeseen,  virhetulosteet  uudelleenohjataan  tiedostoon
    ‘nohup.out’.  Jos tiedostoa ei voida kirjoittaa, niin silloin ne
    lisätään tiedoston ‘$HOME/nohup.out’ loppuun. Jos tämäkään ei onnistu,
    komento jätetään suorittamatta.

    Jos  nohup luo tiedoston ‘nohup.out’ tai ‘$HOME/nohup.out’, niin
    tiedostoon ei ole oikeuksia ryhmällä (group) eikä muilla (others). Se
    ei  kuitenkaan  muuta  mahdollisesti  jo olemassaolevan tiedoston
    oikeuksia.

    nohup ei laita automaattisesti komentoa tausta-ajoon. Jos haluat
    laittaa  komennon  tausta-ajoon,  kirjoita  komentorivin  loppuun
    ‘&’-merkki.

  OPTIOT
    GNU nohup -komento tunnistaa seuraavat optiot:

    --help Tulostaa  käyttöohjeen  vakiotulosteeseen   ja   poistuu
       onnistuneesti.

    --version
       Tulostaa version vakiotulosteeseen ja poistuu onnistuneesti.