Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    objdump - tulosta tietoja objektitiedostoista.

YLEISKATSAUS

    objdump
       [-a|--archive-headers] [-b bfdnimi | --target=bfdnimi]
       [-C|--demangle] [--debugging] [-d|--disassemble]
       [-D|--disassemble-all] [--disassemble-zeroes]
       [-EB|-EL|--endian={big|little}] [-f|--file-headers]
       [-h|--section-headers | --headers] [-i|--info] [-j kappale |
       --section=kappale] [-l|--line-numbers] [-m konetyyppi |
       --architecture=konetyyppi] [--prefix-addresses] [-r|--reloc]
       [-R|--dynamic-reloc] [-s|--full-contents] [-S|--source]
       [--[no-]show-raw-insn] [--stabs] [-t|--syms] [-T|--dynamic-syms]
       [-x|--all-headers] [--start-address=osoite]
       [--stop-address=osoite] [--adjust-vma=siirros] [--version]
       [--help] objtiedostot...

KUVAUS

    objdump tulostaa tietoja yhdestä tai useammasta objektitiedostosta.
    Komentorivioptioilla voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja tulostetaan.
    Tiedot  ovat  hyödyllisiä  ennenkaikkea  ohjelmoijille,  jotka
    työskentelevät  kääntäjien ja muiden binäärityökalujen kanssa, ei
    niinkään normaaleille ohjelmoijille, jotka haluavat vain kääntää ja
    ajaa ohjelmiaan.

    objtiedostot... ovat tarkastelun kohteena olevat objektitiedostot. Jos
    kohteena on arkisto, objdump tulostaa tiedot jokaisesta arkistossa
    olevasta objektitiedostosta.

OPTIOT

    Jos optiosta on esitetty sekä pitkä että lyhyt muoto, niin ne ovat
    toiminnaltaan identtisiä. Ainakin yksi optio -l (--line-numbers) option
    lisäksi tulee antaa.

    -a

    --archive-headers
       Jos joku tai jotkut objtiedostoista on arkisto, niin tulostetaan
       arkiston otsikkotiedot (tulostusmuoto on sama kuin komennossa
       ‘ls -l’). Tietojen, jotka voi listata myös ‘ar tv’ komennolla,
       lisäksi ‘objdump  -a’  tulostaa  myös  jokaisen  tiedoston
       objektiformaatin.

    --adjust-vma=siirros
       Kun tietoja tulostetaan, lisätään siirros (offset) kaikkiin
       kappaleosoitteisiin (section address). Tämä on hyödyllistä, jos
       kappaleosoite  ei  täsmää  symbolitaulun  kanssa.  Tämä on
       mahdollista, jos kappale on sijoitettu tiettyyn osoitteeseen ja
       jos formaatti ei sisällä esitystä kappaleosoitteelle (esim.
       a.out formaatti).

    -b bfdnimi

    --target=bfdnimi
       Määrää objektitiedostojen objektikoodin formaatiksi bfdnimi.
       Tämä  ei  välttämättä ole tarpeen; objdump osaa tunnistaa
       automaattisesti useita erilaisia formaatteja. Esimerkiksi

       objdump -b oasys -m vax -h fu.o

       tulostaa yhteenvetotiedot kappaleotsikoista (section headers)
       (‘-h’) tiedostosta ‘fu.o’, joka on identifioitu (‘-m’) Vax-
       objektitiedostoksi formaatissa, jonka on  tuottanut  Oasys-
       kääntäjä. Kaikki tuetut formaatit voi listata optiolla ‘-i’.

    -C

    --demangle
       Dekoodaa (demangle) matalan tason symbolinimet ymmärrettävämpään
       muotoon. Nimiä edeltävän alaviivan poistamisen lisäksi tämä
       optio muuntaa C++ -funktionimet selkeämpään muotoon.

    --debugging
       Tulostaa  objektitiedostoon  talletettuja  debuggaustietoja.
       Tiedot tulostetaan C-tyyppisellä syntaksilla. Vain tiettyjen
       debuggaustietojen tulostus on implementoitu.

    -d

    --disassemble
       Tulostaa  assemblermuistikkaita  (mnemonics)  objtiedoston
       konekoodista. Tämä optio tulostaa vain ne tiedoston kappaleet
       (section), joiden voidaan olettaa sisältävän ohjelmakoodia.

    -D

    --disassemble-all
       Kuten -d, mutta kaikkien kappaleiden sisältö tulostetaan, ei
       vain  niiden  kappaleiden,  joiden  oletetaan  sisältävän
       ohjelmakoodia.

    --prefix-addresses
       Kun tulostetaan assemblermuistikkaita, tulostetaan täydellinen
       osoite joka riville. Tämä on vanha disassemblerin formaatti.

    --disassemble-zeroes
       Normaalisti, jos disassembler kohtaa lohkon nollia, se hyppää
       niiden yli. Tämä optio määrää disassemblerin tulostamaan myös
       nämä lohkot samalla tavoin kuin muunkin datan.

    -EB

    -EL

    --endian={big|little}
       Määrää objektitiedostojen tavujärjestyksen (endianess).  Tämä
       vaikuttaa vain disassembleriin. Tämä voi olla hyödyllistä, jos
       disassembleroitava   formaatti   ei   sisällä   tietoa
       tavujärjestyksestä, kuten esimerkiksi S-record formaatti.

    -f

    --file-headers
       Tulosta yhteenvetotiedot jokaisen objtiedoston otsikosta.

    -h

    --section-headers

    --headers
       Tulosta  yhteenvetotiedot  jokaisesta  kappaleesta (section)
       objektitiedostossa.

    --help Tulosta yhteenveto objdump ohjelman  optioista  ja  poistu
       ohjelmasta.

    -i

    --info Tulosta kaikki arkkitehtuurit ja objektitiedostojen formaatit,
       jotka voidaan antaa -b tai -m optioille.

    -j nimi

    --section=nimi
       Tulosta tietoja vain kappaleesta nimi.

    -l

    --line-numbers
       Tulosta  lähdekooditiedoston  nimi  ja  rivinumero,  jolta
       tulostettava  objektikoodi  on  peräisin.  Tiedot  saadaan
       objektitiedoston debuggaustiedoista. Tämä optio on  järkevä
       ainoastaan optioiden -d, -D, tai -r kanssa.

    -m konetyyppi

    --architecture=konetyyppi
       Määrää  arkkitehtuuri,  jota  käytetään  objektitiedoston
       disassemblointiin. Tämä on hyödyllistä, kun disassembloidaan
       objektitiedostoa, joka ei sisällä tietoa arkkitehtuurista (esim.
       S-record). Tuetut arkkitehtuurit voi listata optiolla -i.

    -r

    --reloc
       Tulosta objektitiedoston uudelleensijoitustiedot  (relocation
       entries).  Jos tätä optiota käytetään yhdessä -d option kanssa,
       tiedot tulostetaan disassemblerlistauksen  seassa  symboliin
       viittauksen yhteydessä.

    -R

    --dynamic-reloc
       Tulosta  dynaamiset  uudelleensijoittamistiedot  (relocation
       entries). Tämä optio on järkevä vain dynaamisille objekteille,
       kuten eräille jaetuille kirjastotyypeille.

    -s

    --full-contents
       Tulosta haluttujen kappaleiden täydellinen sisältö (sekä heksana
       että ascii-merkkeinä).

    -S

    --source
       Tulosta  lähdekoodi  disassemblerlistauksen  seassa  (jos
       mahdollista). Sama kuin optio -d.

    --show-raw-insn
       Kun tulostetaan disassemblerlistausta tulostetaan muistikkaiden
       lisäksi myös vastaava heksakoodi.  Tämä on  oletusarvoinen
       toiminta paitsi, jos käytetään optiota --prefix-addresses

    --no-show-raw-insn
       Kun  tulostetaan  disassemblerlistausta  tulostetaan  vain
       muistikkaat ilman vastaavaa heksakoodia. Tämä on oletusarvoinen
       toiminta, jos käytetään optiota --prefix-addresses

    --stabs
       Tulostetaan sisältö kappaleista .stab, .stab.index ja .stab.excl
       ELF-formaatin objektitiedostoista.  Tämä on hyödyllistä vain
       järjestelmissä (kuten Solaris 2.0), joissa debuggaussymbolit
       ovat omassa kappaleessaan. Useimmissa muissa järjestelmissä
       debuggaussymbolit  ovat  linkityssymbolien  seassa  ja ovat
       tulostettavissa optiolla --syms.

    --start-address=osoite
       Aloita tulostus annetusta osoitteesta. Tämä optio vaikuttaa
       optioiden -d, -r ja -s tulostukseen.

    --stop-address=address
       Lopeta tulostus annetuun osoitteeseen. Tämä optio vaikuttaa
       optioiden -d, -r ja -s tulostukseen.

    -t

    --syms Tulosta objektitiedoston symbolitaulun sisältö.  Tulostettava
       tieto on vastaavaa kuin ‘nm’-ohjelman tulostama.

    -T

    --dynamic-syms
       Tulosta objektitiedoston dynaamisen symbolitaulun sisältö. Tämä
       optio on järkevä vain dynaamisille objekteille, kuten eräille
       jaetuille kirjastotyypeille.  Tulostettava tieto on vastaavaa
       kuin ‘nm’-ohjelman tulostama, kun sille annetaan optio -D
       (--dynamic)

    --version
       Tulosta objdump ohjelman versionumero ja poistu ohjelmasta.

    -x

    --all-headers
       Tulosta kaikki saatavilla oleva tieto otsikoista, mukaanlukien
       symbolitaulu ja uudelleensijoittamistiedot. Option ‘-x’ kayttö
       vastaa optioiden ‘-a -f -h -r -t’ yhtäaikaista käyttöä.

COPYING

    Copyright (c) 1991, 92, 93, 94, 95, 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MYÖS

binutils’ kohta infossa; The GNU Binary Utilities Roland H. Pesch
    (October 1991), nm(1).