Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    passwd - päivitä käyttäjän todennustunnukset

YLEISKATSAUS

    passwd [-u] [käyttäjänimi]

KUVAUS

    Passwd  on  apuohjelma käyttäjän todennustunnusten päivittämiseen.
    Todennustunnus on lähes kaikissa järjestelmissä salasana ja termejä
    käytetään jäljempänä ristiin.

    Ainoastaan  pääkäyttäjä  voi päivittää toisen käyttäjän salasanan
    syöttämällä käyttäjänimen. Optiota -u käytetään, kun halutaan kertoa
    passwd:lle, että sen tulisi päivittää vain vanhentuneet salasanat
    (todennustunnukset) säilyttäen vanhentumattomat salasanat entisellään.

    Passwd käyttää Linux-PAM ohjelmointirajapintaa ja se voidaan määrittää
    käyttämään  haluttuja  moduuleita  salasanaa  vaihtavan  käyttäjän
    todennukseen ja salasanan vaihtoon. Alustaessaan ohjelmointirajapintaa
    passwd toimii nimellä "passwd".

    Yksinkertainen osio Linux-PAM määritystiedostossa passwd:lle olisi:

    #
    # passwd palvelun määrittely, joka tarkistaa ettei ehdotettu salasana
    # ole helposti arvattavissa, ennen salasanan päivittämistä.
    #
    passwd password requisite pam_cracklib.so retry=3
    passwd password required pam_pwdb.so use_authtok
    #

    Huomaa, että passwd ei tarvitse muun tyyppisten moduulien määrittelyä.

PALUUARVO

    Virheettömän  suorituksen  jälkeen  passwd  päättää  toimintansa
    paluuarvolla  0.  Paluuarvo  1  palautetaan  virheen  sattuessa.
    Virheilmoitukset kirjoitetaan virhetulosteeseen.

NOUDATTAA:

    Linux-PAM (Pluggable Authentication modules for Linux).

TIEDOSTOT

    /etc/pam.conf - the Linux-PAM asetus tiedosto

BUGIT

    Ei tunnettuja virheitä.

KATSO MYÖS

    pam(8), ja pam_chauthok(2).

    löytyy englanninkielisestä ’Linux-PAM System AdminstaratorsGuide’:sta
    WWW-osoitteesta:
    <http://parc.power.net/morgan/Linux-PAM/index.html>