Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    perl - Practical Extraction and Report Language (Käytännöllinen
    poiminta- ja raportointikieli)

YLEISKATSAUS

    perl [ -sTuU ]   [ -hv ] [ -V[:konfigurointumuuttuja] ]
      [ -cw ] [ -d[:debuggeri] ] [ -D[numero/lista] ]
      [ -pna ] [ -Fkuvio ] [ -l[oktaali] ] [ -0[oktaali] ]
      [ -Ihak ] [ -m[-]moduuli ] [ -M[-]moduuli... ]   [ -P ]
      [ -S ]   [ -x[hak] ]   [ -i[laajennos] ]
      [ -e komento ] [ -- ] [ ohjelmatiedosto ] [ argumentti ]...

    Käytön helpottamiseksi Perl-manuaali on jaettu useisiin eri osiin:

      perl    Yleiskatsaus Perliin (tämä man-sivu)
      perldelta  Edellisen Perl-version jälkeen tulleita muutoksia
      perlfaq   Yleisimmät Perlistä esitetyt kysymykset

      perldata  Perlin tietorakenteet
      perlsyn   Perlin syntaksi
      perlop   Perlin operaattorit ja presedenssi
      perlre   Perlin säännölliset lausekkeet
      perlrun   Perlin suoritus ja optiot
      perlfunc  Perlin sisäänrakennetut funktiot
      perlvar   Perlin ennaltamääritellyt muuttujat
      perlsub   Perlin aliohjelmat
      perlmod   Perlin moduulit: miten ne toimivat
      perlmodlib Perlin moduulit: niiden kirjoittaminen ja käyttäminen
      perlform  Tekstinmuotoilu Perlillä
      perllocale Perlin locale-tuki

      perlref   Perlin viitteet
      perldsc   Perlin tietorakenteet: esittely
      perllol   Perlin tietorakenteet: lista listoista
      perltoot  Perlin OOP-opas
      perlobj   Perlin objektit
      perltie   Perlin objektit peitettyinä yksinkertaisten muuttujien
            alle
      perlbot   OOP-esimerkkejä ja -niksejä Perlillä
      perlipc   Prosessien välinen kommunikointi Perlillä

      perldebug  Virheenetsintä Perlillä (debuggaus)
      perldiag  Perlin diagnostiikkaviestit
      perlsec   Turvallisuus Perlissä
      perltrap  Mitä sudenkuoppia Perlissä on noviiseille
      perlstyle  Perlin tyyliopas

      perlpod   Perl POD (Plain Old Documentation)
      perlbook  Tietoa Perl-kirjasta

      perlembed  Miten upottaa Perliä C/C++ -ohjelmiisi
      perlapio  Perlin sisäinen IO-abstraktiorajapinta
      perlxs   Perlin XS API (sovellusohjelmarajapinta)
      perlxstut  Perlin XS-opas
      perlguts  Perlin sisäiset funktiot laajennosten tekijöille
      perlcall  Kuinka kutsua Perliä C-ohjelmista

    (Jos luet näitä ensimmäistä kertaa ja aiot käydä kaikki lävitse,
    ylläehdotetun lukujärjestyksen pitäisi olla mukavin ohjeissa olevien
    viitteiden kannalta.)

    Oletusarvoisesti kaikki ylläolevat ohjesivut ovat asennettuina
    hakemistoon /usr/local/man/.

    Perlin moduuleista on olemassa laajalti lisää dokumentteja. Perlin
    oletusarvoinen konfiguraatio asettaa nämä lisädokumentit hakemistoon
    /usr/local/lib/perl5/man (tai man-alihakemistoon Perlin
    kirjastohakemiston alle). Osa tästä dokumentaatiosta on vakiona mukana
    Perl-jakelupaketissa, mutta löydät sieltä dokumentteja myös muista
    Perl-moduuleista.

    Sinun pitäisi kyetä lukemaan Perlin dokumentteja man(1) -ohjelmallasi
    lisäämällä sopivat hakemistot niille asianmukaisiin
    käynnistystiedostoihin tai MANPATH-ympäristömuuttujaan. Katsoaksesi
    mihin Perl-konfiguraatiosi asensi ohjesivut, kirjoita:

      perl -V:man.dir

    Jos hakemistoilla on sama juurihakemisto, kuten /usr/local/man/man1 ja
    /usr/local/man/man3, sinun täytyy lisätä vain se juurihakemisto
    (/usr/local/man) man(1) -konfiguraatiotiedostoihisi tai MANPATH-
    ympäristömuuttujaasi. Muutoin sinun pitää lisätä molemmat
    juurihakemistot.

    Jos edellämainittu ei jostain syystä toimi, voit yhä käyttää mukana
    tulevaa skriptiä perldoc katsoaksesi tietoja moduuleista. Saatat
    tällöin haluta korvata man-ohjelmasi jollain toisella vastaavalla.

    Jos ohjelmassasi on jokin omituinen vika etkä tiedä mistä etsisit apua,
    kokeile ensiksi kuitenkin valitsinta -w. Se näyttää usein tarkan
    ongelmakohdan paikan.

KUVAUS

    Perl on kieli, joka on optimoitu mielivaltaisten tekstitiedostojen
    läpikäymiseen, niissä olevan tiedon keruuseen sekä raporttien
    tulostamiseen em. tietojen perusteella. Se on myös hyvä kieli monien
    järjestelmän ylläpidossa käytettävien tehtävien hoitamiseen. Kieli on
    ennemmin suunniteltu käytännölliseksi (helppo käyttää, tehokas, valmis)
    kuin kauniiksi (pieni, elegantti, minimaalinen).

    Perl yhdistää (no, ainakin tekijän mielestä) jotkin C:n, sed:in, awk:in
    sekä sh:n parhaista ominaisuuksista (Kielihistorioitsijat mainitsevat
    myös jotkin muunnelmat kielistä csh, Pascal sekä jopa BASIC-PLUS). Näin
    ollen em. kieliä tuntevien ihmisten pitäisi omaksua Perl helpohkosti.
    Lausekesyntaksi muistuttaa paljolti C:n vastaavaa. Toisin kuin useimmat
    Unix-työkalut, Perl ei aseta rajoituksia tietorakenteidesi koolle; jos
    vain muisti riittää, Perl voi lukea kokonaisen tiedoston yhteen ainoaan
    merkkijonoon. Rekursiolla ei ole syvyysrajoituksia. Lisäksi
    hajautustaulut (ennen tunnetut nimellä "assosiatiiviset taulukot")
    kasvavat tarvittaessa estääkseen suorituskyvyn heikkenemisen. Perl
    käyttää kehittyneitä merkkijonontunnistustekniikoita käydäkseen lävitse
    suuria määriä tietoa hyvin nopeasti. Vaikka Perl onkin optimoitu
    tekstidatan lukemiseen, se voi käsitellä myös binääridataa sekä saa
    tarvittaessa näyttämään dbm-tiedostot hajautustauluilta. Setuid Perl
    -skriptit ovat turvallisempia kuin C-ohjelmat tietovuon
    jäljitysmekanismin ansiosta, mikä estää monien typerien
    tietoturvariskien syntymisen.

    Jos sinulla on ongelma, jonka ratkaisemiseen käyttäisit tavallisesti
    sed:iä, awk:ia tai sh:ta, mutta nämä eivät tarjoa riittäviä keinoja sen
    ratkaisemiseen - tai ohjelman pitää toimia hieman nopeammin etkä halua
    kirjoittaa mokomaa C:llä - Perl voi olla juuri sopiva. Myös sed- sekä
    awk-skriptit voidaan muuttaa Perl-skripteiksi tätä varten kehitetyllä
    ohjelmalla.

    Mutta ei tässä vielä kaikki...

    Perl-versio 5 on kirjoitettu lähes täysin uudestaan ja tarjoaa
    seuraavat lisäedut:

    · Monia uusia käytettävyyslaajennoksia
      Nyt on mahdollista kirjoittaa paljon luettavampaa Perl-koodia
      (jopa säännöllisten lausekkeiden sisällä). Ennen niin kryptiset
      Perlin sisäiset muuttujanimet voidaan korvata helpommin
      muistettavilla tunnuksilla. Virheviestit ovat informatiivisempia
      ja valinnaiset varoitukset poimivat monet niistä virheistä, joita
      aloittelijat saattavat tehdä. Seuraavaa ei voikaan korostaa
      liikaa: Aina kun ohjelmasi käyttäytyy oudosti, koeta -w
      valitsinta!!! Aina kun ohjelmasi ei käyttäydy omituisesti, koeta
      kuitenkin valitsinta -w.

    · Yksinkertaistettu syntaksi
      Uusi yacc-kielioppi on puolet vanhemman koosta. Monta
      mielivaltaista kielioppisääntöä on nyt säännönmukaistettu.
      Varattujen sanojen määrä on leikattu kolmannekseen. Tästä
      huolimatta lähes kaikki vanhat Perl-skriptit toimivat ilman
      tarvetta muutoksiin.

    · Leksikaalinen näkyvyys
      Perl-muuttujat voidaan esitellä nyt leksikaalisen näkyvyysalueen
      sisällä, kuten "auto"-muuttujat C:ssä. Tämä on paitsi
      tehokkaampaa, tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet tehdä "suuren
      mittakaavan ohjelmia" nimiavaruuden yksityisyyden kautta.
      Nimettömät aliohjelmat tuovat esille leksikaalisten muuttujien
      syvän bindauksen (closures).

    · Mielivaltaisesti lomitetut tietorakenteet
      Mikä tahansa skalaariarvo, mukaanlukien mikä hyvänsä
      taulukkoelementti, voi sisältää viitteen mihin tahansa toiseen
      muuttujaan tai aliohjelmaan. Voit helposti luoda nimettömiä
      muuttujia ja aliohjelmia. Perl pitää huolta viitteiden
      laskemisesta.

    · Modulaarisuus ja uudelleenkäytettävyys
      Perl-kirjasto on nyt määritelty moduulein, jotka voidaan helposti
      jakaa eri pakkausten kesken. Pakkaus voi valinnan mukaan joko
      lukea osan moduulin ulosnäkyvästä rajapinnasta tai kokonaan.
      Pragmat (so. kääntäjän toimintaohjeet) ovat sekä määritelty että
      käytössä saman mekanismin kautta.

    · Oliopohjainen ohjelmointi
      Pakkaus voi toimia luokkana. Dynaaminen moniperintä ja
      virtuaalimetodit on mahdollista suoraviivaisella tavalla ilman
      suurempia lisäyksiä syntaksiin. Tiedostokahvoja voidaan käsitellä
      nyt objekteina.

    · Upotettava ja laajennettava
      Nyt Perliä voidaan helposti upottaa C- tai C++ -ohjelmiin, sekä
      kutsua tai tulla kutsutuiksi ohjelmistasi hyvin dokumentoidun
      käyttöliittymän kautta. XS-esiprosessori on mukana, jotta voisit
      helposti liimata tekemäsi C- tai C++ -rutiinit Perliin. Perl
      tukee dynaamista moduulien latausta, ja Perlistä itsestään voidaan
      tehdä dynaaminen kirjasto.

    · POSIX-vastaava
      Suurempi uusi moduuli on POSIX-moduuli, joka tarjoaa pääsyn
      kaikkiin saatavilla oleviin POSIX-rutiineihin ja määrittelyihin,
      myös objektiluokkien kautta sopivissa tapauksissa.

    · Pakettien rakentajat ja purkajat
      Uudet BEGIN- ja END-lohkot mahdollistavat ohjelman kontrollin
      haltuunottamisen paketin käännösvaiheessa sekä ohjelman
      suorittamisen loputtua. Yksinkertaisemmassa tapauksessa BEGIN ja
      END toimivat kuten awk:issa, kun käytät valitsimia -p tai -n.

    · Monta samanaikaista DBM-toteutusta
      Perlillä tehty ohjelma voi nyt käsitellä DBM-, NDBM-, SDBM-, GDBM-
      sekä Berkeley DB -tietokantoja samasta skriptistä samanaikaisesti.
      Itse asiassa vanhaa dbmopen-rajapintaa on tehty
      yleiskäyttöisemmäksi siten, että mikä tahansa muuttuja voidaan
      sitoa objektiluokkaan, mikä määrittelee sen käyttörajapinnan.

    · Aliohjelman määrittelyt voidaan ladata automaattisesti
      Oikeastaan mekamismi AUTOLOAD sallii mielivaltaisen semantiikan
      määrittelyn määrittelemättömille aliohjelmakutsuille. Sitä voi
      käyttää muuhunkin kuin vain automaattiseen lataamiseen.

    · Laajennoksia säännöllisiin lausekkeisiin
      Nyt voit määritellä kvantisaattoreita, jotka eivät vastaa merkkejä
      niin pitkälle kuin mahdollista (non-greedy quantifiers). Voit myös
      ryhmitellä kvantisaattoreita ilman, että ne luovat takautuvia
      viitteitä. Säännöllisiin lausekkeisiin voidaan lisätä lukemista
      selkeyttäviä välilyöntejä ja kommentteja. Johdonmukainen
      laajennettavuusmekanismi lisättiin säännöllisiin lausekkeisiin,
      jotta saavutettaisiin ylöspäin yhteensopivuus vanhoihin
      säännöllisiin lausekkeisiin.

    · Lukematon määrä lisämoduuleja
      The Comprehensive Perl Archive Network (CPAN), joka on kuvattu
      man-sivulla perlmodlib sisältää satoja plug-and-play moduuleita,
      täynnä uudelleenkäytettävää koodia. Katso http://www.perl.com/CPAN
      löytääksesi ftp-palvelimen läheltä itseäsi.

    · Käännettävyys
      Toimiva Perlistä C:hen -kääntäjä on jo olemassa, joskaan se ei ole
      vielä sovelias tuotantokäyttöön. Se luo portattavaa byte-koodia,
      yksinkertaista C:tä tai optimoitua C-koodia.

    Noih, yllä oli varmaan riittvsti hypeä...

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

    Katso man-sivu perlrun.

TEKIJÄ

    Larry Wall <larry@wall.org>, jossain määrin muilta saatujen vinkkien
    avittamana.

    Jos omat Perl-menestystarinasi tai todistuksesi voivat auttaa muita
    edistämään Perlin mainetta sovellusten kehittämisessä (tai jos vain
    haluat yksinkertaisesti ilmaista kiitollisuutesi Larrylle ja muille
    Perlin tekijöille), ole hyvä ja lähetä sähköpostia osoitteeseen <perl-
    thanks@perl.org>.

TIEDOSTOT

    "/tmp/perl-e$$"    Väliaikaistiedostot valitsimella -e
                ajetuille komennoille

    "@INC"         Perl-kirjastojen hakupolut

DIAGNOSTIIKKA

    Valitsin -w kertoo kaikkea kivaa diagnostiikkaa.

    Man-sivulta perldiag saat kattavan dokumentaation Perl-diagnostiikasta.

    Käännösvirheet kertovat millä rivillä virhe on, kuin myös seuraavan
    tokenin tai token-tyypin, joka olisi tutkittu seuraavaksi (Jos skripti
    välitettiin Perlille valitsimen -e kautta, jokainen -e lasketaan
    yhdeksi riviksi).

    Setuid-skriptit käsittävät lisärajoituksia, jotka voivat aiheuttaa
    virheviestejä tyyliin "Insecure dependency". Ks. man-sivu perlsec.

    Sanoimmeko jo, että sinun pitäisi ehdottomasti harkita -w valitsimen
    käyttöönotttoa?

BUGIT

    Valitsin -w ei ole pakollinen

    Perl on täysin tietokonearkkitehtuuristasi johtuvien määrityksien
    armoilla, mitä tulee erilaisiin operaatiohin, kuten tyyppimuunnoksiin,
    atof() sekä liukulukutulostukseen funktiolla sprintf().

    Jos vakiotulosteesi vaatii haun (seek) tai tiedoston lopetusmerkin
    (EOF) lukemisen ja kirjoittamisen välillä, niin Perl vaatii myös ( tämä
    ei päde funktioihin sysread() ja syswrite()).

    Vaikka millään sisäänrakennetulla tietotyypillä ei ole mitään
    mielivaltaisia kokorajoituksia (poislukien muistin määrä), joitain
    mielivaltaisia rajoituksia kuitenkin on: muuttujan nimi ei saa olla
    pidempi kuin 255 merkkiä, eikä mikään polun (PATH) komponentti saa olla
    pidempi kuin 255 merkkiä, jos käytät valitsinta -S. Säännöllinen
    lauseke ei saa olla käännöksen jälkeen sisäisesti suurempi kuin 32767
    tavua.

    Bugiraportit voi lähettää osoitteeseen (huomaa sisällyttää mukaan täysi
    konfigurointi-informaatio siten kuin perl-lähdekoodipaketin mukana
    tuleva myconfig-ohjelma tulostaa, tai perl -V) <perlbug@perl.com>. Jos
    onnistuit kääntämään perlin, voit käyttää apunasi utils/ -alihakemiston
    alla olevaa perlbug-ohjelmaa bugiraportin lähettämisessä sähköpostitse.

    Perl tulee oikeasti sanoista Pathologically Eclectic Rubbish Lister,
    mutta älä kerro kenellekään, että sanoin sen sinulle.

MERKINNÄT

    Perlin motto kuuluu "Tapoja on olemassa enemmän kuin yksi" ("There’s
    More Than One Way To Do It", TMTOWTDI). Näiden tapojen lukumäärän
    selvittäminen jätetään lukijalle harjoitustehtäväksi.

    Kolme tärkeintä ohjelmoijan lahjakkuutta ovat Laiskuus, Kärsimättömyys
    ja Kunnianhimo. Katso Kamelikirjasta miksi.