Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    pico - yksinkertainen, Pine Composerin tyylinen tekstieditori

YLEISKATSAUS

    pico [ komentorivivalitsimet ] [ tiedostot ]

KUVAUS

    Pico on yksinkertainen, sähköpostiohjelma Pine:n viestieditoriin (Pine
    Composer)  pohjautuva,  koko  näytöllä  toimiva  ("graafinen")
    tekstieditori.  Pico:ssa,  kuten  Pinessäkin, on sisäänrakennettu
    aputoiminto ja ohjelman komennot löytyvät ruudun alareunasta. Tekstiin
    tehdyt muutokset näkyvät ruudulla välittömästi.

    Pico:a  käytetään  control-näppäinyhdistelmillä.   Koska  monet
    pääteohjelmat eivät päästä läpi control-näppäimen painalluksia, ne voi
    korvata myös painamalla ensin kaksi kertaa esc-näppäintä ja sen jälkeen
    haluttua komentokirjainta. Esim. "ESC ESC c" toimii samalla tavalla
    kuin "CTRL-c". Ohjelman tärkeimmät ominaisuudet ovat kappaleen tasaus,
    tekstin haku, lohkojen leikkaus/liimaus, oikoluku ja tiedostoselain.
    Näistä lisää jäljempänä.

    Kappaleen tasaus (Justification) suoritetaan sille kappaleelle, jonka
    kohdalla kursori on. Jos kursori on kappaleiden välissä, tasataan sen
    alla oleva kappale.  Kappaleet erotetaan toisistaan joko tyhjällä
    rivillä tai lisäämällä aina uuden kappaleen alkuun välilyöntejä tai
    sarkaimia (tabulaattoreita). Komennon voi peruuttaa painamalla "CTRL-
    U" heti tasauksen jälkeen.

    Merkkijonohaut eivät erottele pieniä ja isoja kirjaimia.  Haku alkaa
    kursorista ja hyppää tekstin loputtua alkuun. Peräkkäisiin hakuihin
    ohjelma tarjoaa aina edellisessä haussa käytettyä merkkijonoa.

    Tekstilohkoja voi siirrellä, kopioida ja poistaa käyttämällä merkkausta
    ("CTRL-^"),  leikkausta  ("CTRL-k")  ja  liimausta  ("CTRL-u").
    Leikkauskomento poistaa lohkon "CTRL-^":llä  asetetun  merkin  ja
    osoittimen välistä ja tallentaa sen liimausta varten muistiin. "CTRL-
    u" liimaa puskuriin tallennetun lohkon osoittimen kohdalle.

    Oikolukija tarkistaa tekstin sana kerrallaan.  Se pysähtyy jokaisen
    väärin kirjoitetun sanan kohdalla, maalaa sen ja ehdottaa korjausta.
    Oikoluvun voi keskeyttää milloin tahansa.  Pico osaa käyttää myös
    SPELL-ympäristömuuttujalla määriteltyä oikolukurutiinia, jonka pitää
    lukea  sanat  vakiosyötevirrasta  ja  kirjoittaa  vastaavasti
    vakiotulostevirtaan.

    Tiedostoselainta (File Browser) voi halutessaan käyttää tiedoston luku-
    ja kirjoituskomentojen kanssa ("Read File" ja "Write Out"). Selain on
    tarkoitettu helpottamaan tiedostojen etsimistä ja hakemistorakenteissa
    liikkumista.  Selain näyttää kullakin  hetkellä  käytössä  olevan
    hakemiston nimen ruudun yläreunassa ja sen alla hakemistossa olevien
    tiedostojen nimet ja koot.  Ruudun alareunassa näkyvät, kuten aina
    muulloinkin, käytössä olevat näppäinkomennot. Tiedostoselaimen avulla
    voi myös kopioida, poistaa ja nimetä tiedostoja uudelleen.

    Tarkempia ohjeita saa pico:n sisäänrakennetun aputoiminnon avulla.

KOMENTORIVIVALITSIMET

    +n   Siirtää kursoria käynnistyksen yhteydessä n riviä alaspäin.
       (Huom: "+"-merkin ja numeron väliin ei tule välilyöntiä)

    -d   Muuttaa  DELETE-näppäimen toimintaa siten, että se poistaa
       merkkejä kursorin kohdalta eikä vasemmalta puolelta.

    -e   Kytkee  päälle  tiedostonimien  automaattisen  täydennyksen
       ("arvauksen").

    -f   Hyväksyy  funktionäppäimien  käytön komentojen syöttämiseen.
       Ominaisuus toimii vain UW Enhanced NCSA telnet:in kanssa.

    -j   Kytkee päälle tiedostoselaimen "Goto"-komennon.  Goto:n avulla
       tiedostoselaimelle voi syöttää suoraan hakemistopolkuja.

    -g   Kursori siirretään tiedostoja selailtaessa valinnan kohdalle.
       Tavallisesti kursori on selauksen aikana ruudun vasemmassa
       alareunassa.

    -k   Muuttaa leikkaa-toiminnon (Cut Text) poistamaan vain rivin
       loppuosan, alkaen kursorista. Tavallisesti komento poistaa koko
       rivin.

    -m   Kytkee päälle hiirituen. Ominaisuus toimii vain X Windowsilla.

    -nn  Käynnistää sähköpostintarkistajan. Valinnaisella n-osalla voi
       säätää kuinka usein posti tarkistetaan. Tarkistusväli annetaan
       sekunteina.  Esimerkiksi  komennolla  -n60  pico  tarkistaa
       sähköpostin kerran minuutissa.  Oletusarvo on 180 ja pienin
       sallittu luku 30. (Huom: "n"-kirjaimen ja numeron väliin ei
       tule välilyöntiä)

    -o dir Asettaa työhakemiston. Käyttäjä pääsee komennon jälkeen käsiksi
       ainoastaan annetussa hakemistossa ja  sen  alihakemistoissa
       oleviin tiedostoihin. Komento vaikuttaa myös tiedostoselaimeen.

    -rn  Asettaa tasausta (Justify) rajaavan oikean reunan marginaalin
       paikan.

    -t   Käynnistää pico:n "työkalu"-tilassa.  Ominaisuus on tarkoittu
       tilanteisiin, joissa pico:a käytetään muiden ohjelmien (kuten
       Elm,  Pnews)  tekstieditorina.  Tällöin  Pico  ei  ehdota
       sulkeutuessaan tallennusta eikä vaihda puskurin nimeä "Write
       out"-komennon aikana.

    -v   Sallii vain tiedoston katselun (ts. estää muokkauksen).

    -w   Kytkee automaattisen rivinvaihdon pois päältä. Sopii pitkien
       rivien muokkaukseen.

    -x   Poistaa komentolistan ruudun alareunasta.

    -z   Sallii pico:n väliaikaisen keskeyttämisen ^Z:n avulla.

    Kun ohjelmaa  ajetaan  "disconnected"-tilassa  (eli  se  hyväksyy
    SIGHUP:in),  pico tallentaa muokatun tekstin ennen sulkeutumista.
    Tallennuksessa käytetään tällöin nykyisen työtiedoston nimeä, jonka
    perään lisätään ".save".  Jos muokattavalla tekstillä ei ole nimeä,
    käytetään tiedostoa "pico.save".

VIAT

    Tapa, jolla ruudun leveyden ylittäviä rivejä käsitellään, poikkeaa
    huomattavasti tavanomaisesta. Ruudun yli menevät rivit esitetään rivin
    lopussa  olevalla  ’$’-merkillä.  Pitkiä  rivejä  voi  vierittää
    vaakasuunnassa kursoria liikuttamalla.

TIEDOSTOT

    pico.save    Nimeämättömät, keskeytetyt työt tallennetaan tänne.
    *.save      Nimetyt, keskeytetyt työt tallennetaan tänne.

TEKIJÄT

    Michael Seibel <mikes@cac.washington.edu>
    Laurence Lundblade <lgl@cac.washington.edu>
    Pico on alunperin johdettu MicroEmacsin versiosta 3.6 (tekijä Dave G.
    Conroy).
    Pico on Washingtonin yliopiston tavaramerkki.
    Copyright 1989-1996 by the University of Washington.

KATSO MYÖS

    pine(1)
    Lähdekoodin jakelu (osana Pine Message System:iä):
     ftp://ftp.cac.washington.edu/mail/pine.tar.Z