Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    pine - Internet uutis- ja postiviestiohjelma

SYNTAX

    pine [ options ] [ address , address ]

    pinef [ options ] [ address , address ]

KUVAUS

    Pine on kokonäytön työkalu viestinkäsittelyyn. Perusasennuksessaan Pine
    tarjoaa tietoisesti  rajatun  määrän  toimintoja,  jotka  sopivat
    kokemattomalle käyttäjälle, mutta siihen kuuluu myös kasvava määrä
    valinnaisia "tehokäyttäjää" ja henkilökohtaisia mieltymyksiä palvelevia
    ominaisuuksia.  pinef on Pine-muunnelma, joka käyttää funktionäppäimiä
    korvaamaan muistisääntöihin perustuvia yksikirjaimisia käskyjä.  Pinen
    perustoiminnot ovat

       Katso, tallenna, lähetä, poista, tulosta, vastaa ja välitä
       viestejä

       Viestien laadinta yksinkertaisella editorilla (Pico), jossa on
       sanakierrätys ja oikolukija.  Viestejä voidaan tallentaa ja
       laatia valmiiksi myöhemmin.

       Koko näytössä toimiva viestikansioiden hallinta ja valinta.

       Osoitekirja, johon voidaan taltioida pitkiä  ja/tai  usein
       käytettyjä osoitteita.  Henkilökohtaisia jakelulistoja voidaan
       määritellä. Osoitteita voidaan siirtää tulevista viesteistä
       suoraan  osoitekirjaan  ilman,  että joutuisi kirjoittamaan
       osoitteet uudestaan.

       Uuden tulevan postin tarkistus ja siitä ilmoitus tapahtuu
       automaattisesti 2,5 min välein sekä eräiden käskyjen jälkeen,
       esim. refresh-screen (Ctrl-L).

       Kontekstiherkkä ohjetoiminto.

    Pine tukee MIMEä (Multipurpose Internet Mail Extensions), Internet-
    standardi, jolla määritellään, miten eri tyyppiset multimediatiedot
    liitetään postiviesteihin. Pine sallii MIME-liitteiden tallentamiseen
    tiedostoihin ja joissakin tapauksissa pystyy myös käynnistämään oikean
    ohjelman MIME-liitteen katsomiseksi. Pine käyttää systeemin mailcap-
    konfigurointitiedostoa   selvittääkseen,  mikä  ohjelma  pystyy
    käsittelemään   kyseistä   MIME-liitettä.    Pinen   viestien
    laadintaohjelmalla ei ole sisäänrakennettuja multimedia-ominaisuuksia,
    mutta minkä tahansa tyyppinen tiedosto -- mukaanlukien multimedia --
    voidaan liittää tekstitiedostoon ja sitten lähettää postiviestinä
    käytäen MIMEn kooditussääntöjä. Tämä mahdollistaa eri ryhmien välisen
    muotoiltujen asiakirjojen siirtämisen postiviestinä, kunhan käytössä on
    MIMEä ymmärtävä ohjelmisto (pine, PC-Pine ja moni muu).

    Pine käyttää c-client viesti-API:a yhteyksiin niin paikallisiin kuin
    etäkoneessa  oleviin tiedostoihin.  Tässä kirjastossa on lukuisia
    matalatasoisia viestien käsittelyfunktioita ja ajureita erimuotoisille
    viestitiedostoille sekä rutiineja, joilla päästään etäkoneen posti- ja
    uutisviestipalvelimiin käyttäen IMAP (Internet Message Access Protocol)
    ja NNTP (Network News Transport Protocol) -protokollia.  Lähtevä
    postiviesti siirretään tavallisesti Unix-koneen sendmail-ohjelmaan,
    mutta voidaan myös valinnaisesti lähettää suoraan, käyttäen SMTP
    (Simple Mail Transfer Protocol) -protokollaa.

OPTIOT

    Komentorivin valitsimet/parametrit ovat:

    address       Lähetä postiviesti osoitteeseen address.  Käsky
              siirtää Pinen suoraan viestin laadintaan.

    -a         Erikoismoodi UWIN*:lle (anonyyymi).

    -c context-number  context-number  on  numero,  joka  vastaa sitä
              kansiokokoelmaa, johon komentorivin parametriä -f
              tulisi  soveltaa.  Oletusarvona  parametriä  -f
              sovelletaan    ensimmäiseen    määriteltyyn
              kansiokokoelmaan.

    -d debug-level   Tulosta  diagnostiikkaa tarkkuudella debug-level
              (0-9)   käytössä   olevaan   .pine-debug[1-4]
              tiedostoon.  Arvolla 0 debuggaus loppuu ja .pine-
              debug tiedosto suljetaan.

    -f kansio      Avaa  kansio   (ensimmäisessä   määritellyssä
              kansiokokoelmassa) INBOX:in sijasta.

    -F tiedosto     Avaa  nimetty  tekstitiedosto  ja  selaa Pinen
              selaimella.

    -h         Help: Listaa sallitut komentorivin valitsimet.

    -i         Käynnistä ohjelma FOLDER INDEX -näytöllä.

    -I nppinpainallukset
              Lista (erottimena  pilkku)  näppäintoiminnoista,
              jotka Pine suorittaa käynnistettäessä.

    -k         Käytä käskyihin funktionäppäimiä. Toiminto on sama
              kuin käskyllä pinef.

    -l         Suurenna kaikki kokoelmat näytössä FOLDER LIST.

    -n numero      Käynnistä, aseta viestin numeroksi numero.

    -nr         UWIN*-erikoismoodi.

    -o         Avaa ensimmäinen kansio tilassa, joka sallii vain
              lukemisen.

    -p konfigurointitiedosto
              Käytä  konfigurointitiedostoa  henkilökohtaisena
              konfigurointiedostona oletuksen sijasta, joka on
              .pinerc.

    -P konfigurointitiedosto
              Käytä konfigurointitiedostoa konfigurointiedostona
              oletuksena olevan systeemitiedoston sijasta, joka
              on pine.conf.

    -r         Käytä  rajoitettua  demomoodia.  Pine lähettää
              postiviestejä vain itselleen ja toiminnot kuten
              tallenna ja lähetä toimivat vain rajoitetusti.

    -z         Aktivoi  ^Z-  ja SIGTSTP-signaalit, jotta pine
              voidaan pysäyttää.

    -conf        Tee    näyte/tuore    kopio    systeemin
              konfigurointiedostosta pine.conf vakiotulosteelle.
              Tämä on eri  kuin  käyttäjäkohtainen  .pinerc-
              tiedosto.

    -create_lu addrbook sort-order
              Luo apuindeksin (look-up) addrbook ja lajittelee
              addrbook:n järjestykseen sort-order, joka voi olla
              dont-sort, nickname, fullname, nickname-with-lists-
              last tai fullname-with-lists-last. Käyttökelpoinen
              tehtäessä yleisiä tai jaettuja osoitekirjoja.

    -pinerc tiedosto  Tulosta tuore pinerc-konfigurointiedosto tiedostoon
              tiedosto.

    -sort order     Lajittele näyttö FOLDER INDEX johonkin seuraavista
              järjestyksistä: arrival, subject, from, date, size,
              orderedsubj tai reverse.  Arrival-järjestys  on
              oletusarvo.   Valinta   OrderedSubj  simuloi
              ketjutettua lajittelua. Kaikki lajittelut voidaan
              tehdä päinvastaisesti lisäämällä /reverse siihen.
              Reverse itsessään on sama kuin arrival/reverse.

    -option=arvo    Anna arvo konfigurointivalitsimelle option esim:.
              -signature-file=sig1 tai -feature-list=signature-
              at-bottom  (Huomaa:  feature-list  arvot  ovat
              kumuloituvia)

    * UWIN = University of Washington Information Navigator

KONFIGURAATIO

    Pinen  konfiguroinnilla on monta tasoa. Määrätyn tason konfiguroinnin
    arvot korvaavat vastaavat alemman tason konfiguroinnin arvot. Järjestys
    on:

    o Sisäänrakennetut oletukset.
    o Järjestelmän pine.conf -tiedosto.
    o   Henkilökohtainen   .pinerc  -tiedosto  (voidaan  asettaa
    sisäänrakennetusta Setup/Config-valikosta).
    o Komentorivioptiot.

    o Järjestelmän pine.conf.fixed -tiedosto-
    On olemassa yksi poikkeus sääntöön, että määrätyn tason konfiguroinnin
    arvot korvaavat vastaavat alemman tason konfiguroinnin arvot: feature-
    list muuttujien arvot ovat kumuloituvia.  Kumulointi voidaan estää
    panemalla  "no-" yksittäisen piirteen nimen eteen. Unix Pine käyttää
    myös seuraavia ympäristömuuttujia:

     TERM
     DISPLAY   (määrää, voiko Pine näyttää IMAGE-liitteitä)
     SHELL    (jos ei annettu, oletus on /bin/sh )
     MAILCAPS   (lista  mailcap-tiedostojen  poluista,  erottimena
    puolipiste)

TIEDOSTOT

    /var/spool/mail/xxxx    Tulevien postiviestien oletuskansio.
    ~/mail           postiviestikansioiden oletushakemisto.
    ~/.addressbook       Osoitekirjan oletustiedosto.
    ~/.addressbook.lu      Osoitekirjan indeksin oletustiedosto.
    ~/.pine-debug[1-4]     Diagnostiikkaloki debuggaukseen.
    ~/.pinerc          Henkilökohtainen           pinen
    konfigurointitiedosto.
    ~/.newsrc          Uutisviestien tilaus/tilannetiedosto.
    ~/.signature        Allekirjoituksen oletustiedosto.
    ~/.mailcap         Henkilökohtainen       postiviestien
    ominaisuustiedosto.
    ~/.mime.types        Henkilökohtainen MIME-tyyppivalikoima.
    /etc/mailcap        Systeemin    kattava    postiviestien
    ominaisuustiedosto.
    /etc/mime.types       Systeemin kattava MIME-tyyppivalikoima.
    /usr/lib/pine.info     Paikallinen pointteri Pinen ylläpitäjään.
    /usr/lib/pine.conf     Systeemin kattava konfigurointitiedosto.
    /usr/lib/pine.conf.fixed  Pysyvä konfigurointitiedosto.
    /tmp/.\var\spool\mail\xxxx Kansiokohtaiset      postilaatikoiden
    lukkotiedostot.
    ~/.pine-interrupted-mail  Keskeytetty viesti.
    ~/mail/postponed-msgs    Myöhempään ajankohtaan siirretyt viestit.
    ~/mail/sent-mail      Lähtevien postiviestien arkisto (FCC).
    ~/mail/saved-messages    Tallennettavien viestien oletustaltio.

TUNNUSTUKSET

    The University of Washington Pine development team (part of the UW Office
    of Computing & Communications) includes:

    Project Leader:      Mike Seibel.
    Principal authors:     Mike Seibel, Steve Hubert, Laurence Lundblade.
    C-Client library & IMAPd: Mark Crispin.
    Pico, the PIne COmposer:  Mike Seibel.
    Bug triage, user support: David Miller.
    Port integration:     David Miller.
    Documentation:       David Miller, Stefan Kramer, Kathryn Sharpe.
    PC-Pine for DOS:      Mike Seibel.
    PC-Pine for Windows:    Tom Unger.
    Project oversight:     Terry Gray.
    Principal Patrons:     Ron Johnson, Mike Bryant.
    Additional support:    NorthWestNet.
    Initial Pine code base:  Elm, by Dave Taylor & USENET Community Trust.
    Initial Pico code base:  MicroEmacs 3.6, by Dave G. Conroy.
    User Interface design:   Inspired by UCLA’s "Ben" mailer for MVS.
    Suggestions/fixes/ports:  Folks from all over!

    Copyright 1989-1997 by the University of Washington.
    Pine and Pico are trademarks of the University of Washington.

KATSO MYÖS

    pico(1) binmail(1) aliases(5) mailaddr(7) sendmail(8) spell(1) imapd(8)