Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    printenv - tulosta kaikki tai osa ympäristöstä

KUVAUS

    printenv [--help] [--version] [muuttuja...]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se  saattaa olla
    epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde

    Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta printenv. Ilman
    argumentteja printenv tulostaa koko ympäristön. Jos yksi tai useampi
    muuttujan nimi on annettu, ohjelma tulostaa jokaisen asetetun muuttujan
    arvon, eikä mitään asettamattomien muuttujien osalta.

    Paluuarvo on:
    0 jos kaikki määritellyt muuttujat löytyivät
    1 jos ainakin yksi määritelty muuttuja löytyi
    2 jos kirjoitusoperaatio epäonnistui

  OPTIOT
    --help Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista
       osoittavalla paluuarvolla.

    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista
       osoittavalla paluuarvolla.