Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    quota - näyttää levyn tilan ja rajoitukset

YLEISKATSAUS

    quota [ -guv | q ]
    quota [ -uv | q ] user
    quota [ -gv | q ] group

KUVAUS

    Quota  näyttää  käyttäjän  levyn tilankäytön ja sen rajoitukset.
    Oletusasetuksena ainoastaan käyttäjän rajoitukset tulostetaan

    -g   Tulostaa ryhmän sovellusohjelmien rajoitukset ryhmälle, jossa
       käyttäjä on jäsen.

    -u   Tämä valitsin on oletus.

    -v   Tulostaa  rajoitukset tiedostojärjestelmillä, joihin ei ole
       tallennettu tiedostoja.

    -q   Tulostaa lyhyen version, joka sisältää  tietoa  ainoastaan
       tiedostojärjestelmistä, joissa rajoitusta on rikottu.

    Optiot -g ja -u yhdessä näyttävät sekä käyttäjäkohtaiset rajoitukset
    että ryhmän rajoitukset (johon käyttäjä kuuluu).

    Ainoastaan pääkäyttäjä voi käyttää -u valitsinta ja optionaalista user
    valitsinta tulostaakseen toisten käyttäjien rajoituksia. Muut kuin
    pääkäyttäjät voivat käyttää -g valitsinta ja optionaalista group
    valitsinta katsoakseen ainoastaan rajoitukset ryhmästä, jossa he ovat
    jäseninä.

    -q-valitsin ottaa etusijan -v valitsimesta.

    Quota Tulostaa raportit kaikista rajoituksista tiedostojärjestelmiltä,
    jotka ovat listattuina tiedossa /etc/fstab. Tiedostojärjestelmien,
    jotka ovat NFS-liitettyjä, tiedot  saadaan  kutsulla  rpc.rquotad
    palvelinkoneelta.  Jos quota-ohjelman paluuarvo ei ole nolla, yksi tai
    useampi tiedostojärjestelmistä on yli rajoituksen.

TIEDOSTOT

    quota.user löytyy tiedostojärjestelmän juuresta käyttäjien rajoitusten
    kanssa.
    quota.group löytyy tiedostojärjestelmän juuresta ryhmien rajoitusten
    kanssa.
    /etc/fstab käytetään tiedostojärjestelmien  nimien  ja  sijaintien
    etsintään.

KATSO MYÖS

    quotactl (2), fstab (5), edquota (8), quotacheck (8), quotaon (8),
    repquota (8).