Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    sed - tekstivirtamuokkain (the stream editor)

YLEISKATSAUS

    sed [-n] [-e skripti ] [-f skriptitiedosto ] [ tiedosto ] ...

KUVAUS

    Sed kopioi tiedoston (oletuksena vakiosyöte) vakiotulosteeseen muokaten
    sitä annettujen komentojen mukaisesti.

    Valitsin -e ottaa yhden muokkauskomennon seuraavasta parametristä.
    Useiden komentojen tapauksessa ne suoritetaan esiintymisjärjestyksessä.
    Valitsinta -e ei tarvita, jos komentoja on vain yksi ja -f -valitsinta
    ei käytetä.

    Valitsin -f hakee komennot tiedostosta "skriptitiedosto". Useiden
    tiedostojen tapauksessa komennot suoritetaan esiintymisjärjestyksessä.
    Valitsimet -e ja -f voivat esiintyä myös yhdessä.

    Valitsin -n estää vakiotulosteen.

    Skripti koostuu komennoista, jokainen omalla rivillään seuraavassa
    muodossa:

      [osoite [, osoite] ] funktio [parametrit]

    Yhden kierroksen aikana sed kopioi rivin  syötteestä  puskuriin,
    suorittaa skripteistä ne komennot, joiden osoite sopii puskuriin ja
    lopuksi kopioi puskurin vakiotulosteeseen ja tyhjentää puskurin.

    Valitsin -n estää normaalin tulostuksen (niin, että ainoastaan p- ja w-
    komentojen tulostukset pääsevät läpi). n- ja N-komennot lukevat itse
    rivejä muualta ja d- ja D-komennot aiheuttavat skriptin  muiden
    komentojen  ohituksen.  (D-komento  lisäksi  estää  tyhjentämästä
    tämänhetkistä tekstipuskuria, joka  normaalisti  tapahtuisi  ennen
    seuraavan kierroksen aloittamista).

    On hyödyllistä tietää, että sed käyttää myös toista puskuria (sitä
    kutsutaan ‘pitopaikaksi’, hold space englanniksi),  joka  voidaan
    kopioida tai liittää tämänhetkiseen tekstipuskuriin, myös puskurien
    vaihtaminen onnistuu.

    Osoite voi olla desimaalinumero (jolloin se tarkoittaa rivinumeroa,
    jossa  rivinumerointi  alkaa  yhdestä ja juoksee kumulatiivisesti
    tiedoston läpi), tai, ‘$’ joka osoittaa syötteen viimeiseen riviin, tai
    ‘/säännöllinen  lauseke/’, jota haetaan, ed (1)-tyylisesti, mutta
    muokattuna näin:

    (1) Merkkijono ‘\n’ tarkoittaa rivinvaihtoa, joka löytyy puskurista ja
      ‘\t’ tarkoittaa sarkainta.

    (2) Komentorivi ilman osoitetta valitsee jokaisen puskurin.

    (3) Komentorivi, jolla on yksi osoite, valitsee kaikki puskurit, jotka
      sopivat osoitteeseen.

    (4) Komentorivi, jolla on kaksi osoitetta, valitsee alueen osoitteiden
      välistä.  (Jos jälkimmäinen osoite on rivinumero ja on pienempi
      tai yhtäsuuri kuin ensimmäinen, vain yksi rivi valitaan.) Kun
      jälkimmäinen osoite on löytynyt, sed aloittaa uudelleen etsimään
      ensimmäistä osoitetta. Näitä alueita voi olla useita.

    Käänteisoperaattori ’!’ voi edeltää komentoa, jolloin osoitteet, joita
    ei valittu osoitteiden perusteella, ovat komennon kohteena.

    Alla olevassa funktioiden listassa sallittujen osoitteiden määrän
    yläraja jokaiselle funktiolle on ilmoitettu sulkujen sisällä.

    "teksti"-parametrit sisältävät yhden tai useamman rivillisen tekstiä.
    Jos  viimeisenä merkkinä rivillä on kenoviiva, jatketaan teksti-
    parametrin lukemista seuraavalla rivillä, muulloin aletaan  etsiä
    seuraavaa komentoa. Laita komennon perään ainoastaan yksi kenoviiva.

    Tekstissä  kenoviivoja  käytetään  suojelemaan  seuraavaa  merkkiä
    (sarkaimet ja rivinvaihtomerkit jne.), jotta komentotulkki ymmärtää
    oikein skripteistä löytyvät erikoismerkit.

    Parametrien,  joita  merkitään "ltiedosto" (luku) tai "ktiedosto"
    (kirjoitus),  täytyy  olla  viimeisinä  komentorivillä.  Jokainen
    kirjoitettava tiedosto luodaan ennen muokkauksen aloittamista. Enintään
    10 kirjoitustiedostoa voidaan tehdä.

    a "teksti"  (1)
      Lisää tekstin tulosteeseen ennen seuraavan rivin lukemista.

    b "nimi" (2)
      Hyppää komentoon ‘:’, jolla on annettu nimi. Jos nimeä ei annettu,
      hypätään skriptin loppuun.

    c "teksti"  (2)
      Vaihda. Poistaa tämänhetkisen tekstipuskurin. Tulostaa tekstin ja
      aloittaa seuraavan kierroksen.

    d     (2)
      Poistaa  tämänhetkisen  tekstipuskurin.  Hyppää  seuraavalle
      kierrokselle.

    D     (2)
      Poistaa ensimmäisen rivin tämänhetkisestä tekstipuskurista (kaikki
      merkit ensimmäiseen  rivinvaihtomerkkiin  asti)  ja  aloittaa
      seuraavan kierroksen.

    g     (2)
      Korvaa  tämänhetkisen  tekstipuskurin  sisällön  pitopaikan
      sisällöllä.

    G     (2)
      Lisää pitopaikan sisällön tämänhetkisen tekstipuskurin loppuun.

    h     (2)
      Kopioi tämänhetkisen tekstipuskurin pitopaikkaan.

    H     (2)
      Lisää tämänhetkisen tekstipuskurin pitopaikan loppuun.

    i "teksti"  (1)
      Lisää teksti vakiotulosteeseen.

    l     (2)
      Listaa valitun alueen vakiotulosteeseen. Valitsinta "w" voidaan
      käyttää  samoin  kuin  s-komennossa,  joka  seuraa alempana.
      Tulostumattomat merkit tulostetaan näin:

        \b -- askelpalautin (ASCII 08)
        \t -- sarkain    (ASCII 09)
        \n -- rivinvaihto  (ASCII 10)
        \r -- return    (ASCII 13)
        \e -- escape    (ASCII 27)
        \xx -- ASCII-merkki jonka heksanumeerinen arvo on xx.

    n     (2)
      Kopioi tämänhetkisen tekstipuskurin  vakiotulosteeseen.  Lukee
      seuraavan rivin syötteestä tilalle.

    N     (2)
      Lisätään   seuraava   rivi  vakiosyötteestä  tämänhetkisen
      tekstipuskurin   perään,   väliin   kuitenkin   lisätään
      rivinvaihtomerkki. Tämänhetkinen rivinumero vaihtuu.

    p     (2)
      Tulosta. Kopioi tämänhetkisen tekstipuskurin vakiotulosteeseen.

    P     (2)
      Kopioi ensimmäisen rivin tämänhetkisestä tekstipuskurista (kaikki
      merkit ensimmäiseen rivinvaihtomerkkiin asti) vakiotulosteeseen.

    q     (1)
      Lopeta. Hypätään skriptin loppuun, eikä aloiteta uutta kierrosta.

    r "ltiedosto" (1)
      Lukee ltiedoston sisällön ja laittaa sen tulostukseen ennen
      seuraavan syöterivin lukemista.

    s/säännöllinen lauseke/korvaaja/liput     (2)
      Korvaa  säännöllisen  lausekkeen  esiintymät   korvaajalla
      tämänhetkisestä tekstipuskurista. Kaikia merkkejä, paitsi ‘/’,
      voidaan käyttää. Katso ed(1), jos tarvitset tarkempaa kuvausta.
      Liput ovat seuraavat:

      g  --  Yleinen.  Korvaa kaikki esiintymät, jotka eivät ole
      päällekkäin pelkän yhden korvauksen sijaan.

      p -- Tulosta saatu teksti, kun korvaus on tehty.

      w -- Lisää tämänhetkinen tekstipuskuri tiedostoparametriin, kuten
      w-komennossa, kun korvaus on tehty. Vakiotulostetta käytetään, jos
      tiedostoparametrejä ei ole annettu.

    t "nimi" (2)
      Hyppää jos. Hypätään komentoon ‘:’, jolla on annettu nimi, jos on
      tehty yksikin korvaus viimeisen syötteen lukemisen tai ‘t’- tai
      ‘T’-komentojen suorituksen jälkeen. Jos nimeä ei annettu, hypätään
      skriptin loppuun.

    T "nimi" (2)
      Hyppää virheen sattuessa. Hypätään komentoon ‘:’, jolla on annettu
      nimi, jos yksikin korvaus on epäonnistunut viimeisen syötteen
      lukemisen tai ‘t’- tai ‘T’-komentojen suorituksen jälkeen. Jos
      nimeä ei annettu, hypätään skriptin loppuun.

    w "ktiedosto" (2)
      Kirjoita. Lisää tämänhetkinen tekstipuskuri tiedostoon.

    W "ktiedosto" (2)
      Kirjoita ensimmäinen rivi. Lisää ensimmäinen rivi tämänhetkisestä
      tekstipuskurista tiedostoon.

    x     (2)
      Vaihtaa  keskenään tämänhetkisen tekstipuskurin ja pitopaikan
      sisällön.

    y /teksti1/teksti2/   (2)
      Korvaa. Korvaa jokainen teksti1:sen esiintyminen teksti2:lla.
      Tekstien täytyy olla yhtä pitkiä.

    ! "komento"       (2)
      Kaikki paitsi. Asettaa funktion (tai ryhmittymän, jos funktio on
      ‘{’) valitsemaksi alueeksi ainoastaan rivit, joita ei valittu
      osoitteiden perusteella.

    : "nimi" (0)
      Tämä komento ainoastaan asettaa nimen paikan hyppäyskomentojen
      käyttöön.

    =     (1)
      Tulosta  tämänhetkinen  rivinumero  vakiotulosteeseen  omalle
      rivilleen.

    {     (2)
      Suorittaa aaltosulkujen (‘{’ ja ‘}’) välissä olevat komennot
      ainoastaan, kun tämänhetkinen rivi kuuluu valittuun alueeseen.

    Tyhjät komennot ohitetaan.

SIIRRETTÄVYYS

    Tämä ohjelma on kehitetty BSD 4.1 UNIX sedistä, tutkimalla sen
    toimintaperiaatetta  ja  on  yhteensopiva  sen kanssa (tekijöiden
    tietämyksen ja testauksien mukaan). Kaikki BSD 4.1 sedin dokumentoidut
    ominaisuudet ovat tuettuja.

    Yksi  dokumentoimaton  ominaisuus  (jos  ’n’ aloittaa ensimmäisen
    kommentin, aiheuttaa  se  saman  vaikutuksen  kuin  valitsin  -n
    komentorivillä) on jätetty toteuttamatta.

    Seuraavat bugit ja rajoitukset ovat korjattu:

    *  Piilotettua rajoitusta ktiedostonimien pituudessa ei ole (BSD:ssä
      40).

    *  Rajoitusta nimen (ks. komento ‘:’) pituudessa ei ole (BSD sedissä
      8).

    *  Vaihtamiskomento toimii nyt pidemmilläkin tekstin pätkillä.

    Seuraavat lisäykset vanhoihin komentoihin on tehty:

    *  Komennot  a  ja  i  eivät  vaadi tekstin alkuun kenoviiva-
      rivinvaihtoyhdistelmää.  Tosin  yhteensopivuussyistä  se  on
      suositeltavaa.

    *  Komennot r ja w eivät vaadi väliä ennen tiedostonimeä.

    *  Valitsimien g, p ja P järjestyksellä ei ole väliä s-komennossa.

    Seuraavat lisäykset säännöllisten lausekkeiden kielioppiin on tehty.

    *  \t  tunnistetaan  säännöllisissä lausekkeissa (ja muuallakin)
      sarkaimen pakottajana.

    *  Säännöllisissä lausekkeissa + tarkoittaa, että edellinen pala
      esiintyy vähintään kerran.

    Nämä ominaisuudet ovat uusia:

    *  l-komento (listaus, dokumentoimaton ja huono versio tästä on
      olemassa jo BSD:ssä).

    *  W-komento (kirjoita tekstipuskurin ensimmäinen rivi tiedostoon).

    *  T-komento (hyppää viimeisen korvauksen epäonnistuessa).

    *  Komentoriveillä komentojen perässä sallitaan nyt kommentit.

    Myös sedin virheilmoitukset on tehty tarkemmiksi ja opettavaisemmiksi.

    Tämä toteutus on myös huomattavasti pienempi ja nopeampi kuin BSD 4.1
    sed. Käyttää ainoastaan vakio-I/O-kirjastoja ja exit(3)-funktiota.

COPYING

    This is a freeware component of the GNU and MINIX operating systems.
    The user is hereby granted permission to use, modify, reproduce and
    distribute it subject to the following conditions:

    1. The authorship notice appearing in each source file may not be
    altered or deleted.

    2. The object form may not be distributed without source.

KATSO MYÖS

    ed(1), grep(1), awk(1), lex(1), regexp(5)

TEKIJÄ

    Tämän mansivun kirjoitti Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com>,
    kuitenkin sed-paketti, jonka mukana tämä tulee on GNU:lta.