Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    setleds - aseta näppäimistön ledit

YLEISKATSAUS

    setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

KUVAUS

    Setleds kertoo ja vaihtaa näennäispäätteen ledien lippujen (nimeltään
    NumLock, CapsLock ja ScrollLock) tilaa.  Ilman parametreja setleds
    näyttää tämänhetkisen tilan.  Parametrien kanssa setleds asettaa tai
    poistaa määritetyt liput (ja jättää muut ennalleen). Valitsimen -v
    kanssa setleds kertoo lippujen tilan ennen ja jälkeen muutoksen.

    Jokaisella   näennäispäätteellä   on   omat   lippuasetuksensa.
    (Vakiosyötteeseen liittyvää näennäispäätettä käytetään).

    Oletuksena (tai option -F kanssa) setleds muuttaa vain näennäispäätteen
    lippujen tilaa (joka vaikuttaa myös näppäimistön ledeihin).

    Option -D kanssa setleds muuttaa sekä näennäispäätteen lippujen tilaa
    että niiden oletusasetuksia. (Siten myöhempi resetointi ei kumoa
    muutosta).  Tämä saattaa olla hyödyllistä ihmisille, jotka haluavat
    NumLockin olevan aina päällä.

    Option -L kanssa setleds ei koske näennäispäätteen lippuihin, vaan
    muuttaa pelkästään ledien tilaa. Tästä lähtien ledit eivät enää kerro
    näennäispäätteen lippujen tilaa (vaan näyttävät vain sen, mitä niihin
    on asetettu).  Komento setleds -L (ilman muita parametreja) palauttaa
    tilan, jossa ledit kertovat näennäispäätteen lippujen tilan.

    Setleds -ohjelmaa voidaan käyttää /etc/rc -tiedostossa määrittämään
    NumLockin alku- ja oletustila. Esim.
      INITTY=/dev/tty[1-8]
      for tty in $INITTY; do
         setleds -D +num < $tty
      done

OPTIOT

    -num +num
       Poista tai aseta NumLock.

    -caps +caps
       Poista tai aseta CapsLock.

    -scroll +scroll
       Poista  tai  aseta ScrollLock.  (Tällä hetkellä ScrolLock-
       näppäimen (tai ^S/^Q:n) painaminen lopettaa/aloittaa tulostuksen
       konsoliin.)

BUGIT

    Näppäimistösovellustilassa NumLock-näppäin ei vaikuta NumLock-lipun
    tilaan.

KATSO MYÖS

    loadkeys(1),