Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

       split - paloittele tiedosto

YLEISKATSAUS

       split    [-lines]   [-l   rivejä]   [-b   koko[bkm]]   [-C   koko[bkm]]
       [--lines=rivejä] [--bytes=koko[bkm]] [--line-bytes=koko[bkm]]  [--help]
       [--version] [lähdetiedosto [kohdetiedosto_alku]]

KUVAUS

       Tätä  dokumentaatiota  ei enää ylläpidetä, joten tiedot saattaavat olla
       epätarkkoja tai puutteellisia. Texinfo-dokumentaatio on nyt  virallinen
       lähde.

       Tämä  on  split:in  GNU-version man-sivu.  split luo yhden tai useampia
       kohdetiedostoja (niin monta kuin tarpeen)  sisältäen  peräkkäiset  osat
       lhdetiedosto:sta,  tai  vakiosyötteestä,  jos  lähdetiedostoa  ei  ole
       annettu tai nimenä on ‘-’. Oletuksena split kopioi 1000 riviä (tai niin
       monta kuin on jäljellä) lähdetiedostosta jokaiseen kohdetiedostoon.

       Kohdetiedostojen    nimet   rakentuvat   kohdetiedosto_alku-osasta   ja
       kirjainosasta. Kirjainosa valitaan niin,  että  yhdistämällä  tiedostot
       järjestyksessä  saadaan  lähdetiedosto.  Vakiokohdetiedoston alkuosa on
       ‘x’.   Jos  kohdetiedosto_alku-parametri   annetaan,   sitä   käytetään
       kohdetiedostojen nimien alkuosana.

   OPTIOT
       -lines, -l rivej, --lines=rivej
              Kopioi  rivej riviä lähdetiedostosta jokaiseen kohdetiedostoon.

       -b koko[bkm], --bytes=koko[bkm]
              Kopioi koko tavua  lähdetiedostosta  kohdetiedostoon.   koko  on
              positiivinen   kokonaisluku,   jota  mahdollisesti  seuraa  yksi
              seuraavista merkeistä, joilla voi määritellä toisen yksikön:

              b      512 tavun blokkeja.

              k      1 kilotavun blokkeja.

              m      1 megatavun blokkeja.

       -C koko[bkm], --line-bytes=koko[bkm]
              Kopioi jokaiseen kohdetiedostoon niin monta riviä lähteestä kuin
              mahdollista  ylittämättä koko tavua.  Jos esiintyy rivi, joka on
              pitempi kuin koko  tavua,  kopioi  koko  tavua  siitä  jokaiseen
              kohdetiedostoon,  kunnes  vähemmän  kuin  koko  tavua rivistä on
              jäljellä, sitten jatka normaalisti.  koko:a  voi  seurata  samat
              merkit kuin optiota --bytes.

       --help Tulostaa käyttöopasteen ja poistuu onnistuneesti.

       --version
              Tulostaa versioinformaation vakiotulosteeseen ja poistuu.