Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    split - paloittele tiedosto

YLEISKATSAUS

    split  [-lines]  [-l  rivejä]  [-b  koko[bkm]]  [-C  koko[bkm]]
    [--lines=rivejä] [--bytes=koko[bkm]] [--line-bytes=koko[bkm]] [--help]
    [--version] [lähdetiedosto [kohdetiedosto_alku]]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten tiedot saattaavat olla
    epätarkkoja tai puutteellisia. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde.

    Tämä on split:in GNU-version man-sivu. split luo yhden tai useampia
    kohdetiedostoja (niin monta kuin tarpeen) sisältäen peräkkäiset osat
    lhdetiedosto:sta, tai vakiosyötteestä, jos lähdetiedostoa ei ole
    annettu tai nimenä on ‘-’. Oletuksena split kopioi 1000 riviä (tai niin
    monta kuin on jäljellä) lähdetiedostosta jokaiseen kohdetiedostoon.

    Kohdetiedostojen  nimet  rakentuvat  kohdetiedosto_alku-osasta  ja
    kirjainosasta. Kirjainosa valitaan niin, että yhdistämällä tiedostot
    järjestyksessä saadaan lähdetiedosto. Vakiokohdetiedoston alkuosa on
    ‘x’.  Jos kohdetiedosto_alku-parametri  annetaan,  sitä  käytetään
    kohdetiedostojen nimien alkuosana.

  OPTIOT
    -lines, -l rivej, --lines=rivej
       Kopioi rivej riviä lähdetiedostosta jokaiseen kohdetiedostoon.

    -b koko[bkm], --bytes=koko[bkm]
       Kopioi koko tavua lähdetiedostosta kohdetiedostoon.  koko on
       positiivinen  kokonaisluku,  jota mahdollisesti seuraa yksi
       seuraavista merkeistä, joilla voi määritellä toisen yksikön:

       b   512 tavun blokkeja.

       k   1 kilotavun blokkeja.

       m   1 megatavun blokkeja.

    -C koko[bkm], --line-bytes=koko[bkm]
       Kopioi jokaiseen kohdetiedostoon niin monta riviä lähteestä kuin
       mahdollista ylittämättä koko tavua. Jos esiintyy rivi, joka on
       pitempi kuin koko tavua, kopioi koko tavua siitä jokaiseen
       kohdetiedostoon, kunnes vähemmän kuin koko tavua rivistä on
       jäljellä, sitten jatka normaalisti. koko:a voi seurata samat
       merkit kuin optiota --bytes.

    --help Tulostaa käyttöopasteen ja poistuu onnistuneesti.

    --version
       Tulostaa versioinformaation vakiotulosteeseen ja poistuu.