Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NAME

    su - Tarjoaa rajoitetut root oikeudet jollekin kayttajalle

SYNTAKSI

    su [-] [kayttajanimi [argumentit]]

KUVAUS

    su:ta kaytetaan jotta voisi valiaikaisesti tulla joksikin toiseksi
    kayttajaksi istunnon aikana. Oletuksena ilman argumentteja kayttaja
    tulee rootiksi. is used to become another user during a login session.
    Invoked without a username, su defaults to becoming the super user.
    Optiota - voidaan kayttaa antamaan samanlainen ymparisto kuin oikealla
    kayttajalla joka on tullut sisaan suoraan omalla tunnuksellaan.

    Muita optioita voidaan antaa kayttja nimen jalkeen, siina tapauksessa
    jos ne ovat tuettuja kayttajan komentotulkissa. Yksityiskohdissa,
    argumentti -c aiheuttaa sen etta seruraavat argumentit ovat komentojen
    optioita. Komento toteutetaan siina komentotulkissa joka on maaritelty
    $SHELL, tai jos sita ei ole maaritelty niin kaytetaan komentotulkkia
    joka on maaritelty /etc/passwd.

    Kayttajalta voidaan kysya salasanaa jos se on takavarikoitu. Vaara
    salasana tuottaa virheilmoituksen. Kaikki yritykset menevat kuitenkin
    jarjestelman logitiedostoon.

    Voimassaoleva ymparisto on myos uudessa komentotulkissa. Arvo $PATH on
    uudelleenasetettu kohteessa /bin:/usr/bin tavallisille kayttajille, tai
    /bin:/usr/bin:/etc rootille.

OPTIOT

    Tassa versiossa su:lla on monia kaannosoptioita, vain joitakin voi
    kayttaa yksityiskohtaisesti.

TIEDOSTOT

    /etc/passwd - Kayttajatiedot
    /etc/shadow - Kryptatut salasanat ja tunnuksen loppumispaivamaara.
    $HOME/.profile - Alustustiedostot oletus komentotulkille

KATSO MYOS

    login(1), sh(1)

SUOMENNUS

    Mikko Hurskainen 1998 hurska@dlc.fi

                                     SU(1)