Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    tail - tulostaa lopun tiedostoista

YLEISKATSAUS

    tail [-c [+]N[bkm]] [-n [+]N] [-fqv] [--bytes=[+]N[bkm]] [--lines=[+]N]
    [--follow] [--quiet] [--silent] [--verbose]  [--help]  [--version]
    [tiedosto...]

    tail [{-,+}Nbcfklmqv] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai
    puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen ohjeisto.

    Tämä käsikirja kuvaa GNU-versiota käskystä tail. tail tulostaa lopun
    (oletuksena 10 riviä) jokaisesta annetusta tiedostosta. Jos tiedostoja
    ei ole annettu tai parametriksi annetaan tiedosto ‘-’,  luetaan
    vakiosyötettä. Jos annetaan useampi kuin yksi tiedosto, tiedoston nimi
    tulostetaan ennen alkua ympäröitynä ‘==>’:lla ja ‘<==’:lla.

    GNU tail voi tulostaa kuinka paljon tahansa dataa toisin kuin Unix-
    versio, joka käyttää kiinteän kokoista puskuria. Sillä ei ole -r
    optiota (tulosta takaperin). Takaperintulostus on oikeastaan eri asia
    kuin tiedoston lopun tulostaminen. BSD tail voi kääntää takaperin vain
    tiedostoja, jotka ovat enimmillään puskurin kokoisia, joka yleensä on
    32  kilotavua. Luotettava ja joustavampi tapa kääntää tiedostoja
    takaperin on GNU tac komento.

  OPTIOT
    tail hyväksyy kaksi tapaa antaa parametreja: uuden, jossa numerot ovat
    parametrien perässä ja vanhan, jossa parametreja edeltää ‘+’ tai ‘-’
    ja mahdollinen numero.

    Jos numero (‘N’) alkaa ‘+’:lla, tail alkaa tulostamisen kohdasta N
    tiedoston alusta lukien.

    -c N, --bytes N
       Tulosta N tavua lopusta. N on nollasta poikkeava kokonaisluku,
       jota mahdollisesti seuraa yksikkötunnus.

       b   512-tavyn yksiköitä

       k   1-kilotavun yksiköitä.

       m   1-megatavun yksiköitä.

    -f, --follow
       Yritä lukea loputtomasti tiedoston loppua, olettamuksena että
       tiedosto  kasvaa. Hylätään, jos luetaan vakiosyötettä. Jos
       useampi kuin yksi tiedosto on annettu parametreiksi, tail
       tulostaa otsikon aina, kun se saa syötteen uudesta tiedostosta,
       jotta ilmenisi mistä tiedostosta syöte on peräisin.

    -l, -n N, --lines N
       Tulosta viimeiset N riviä.  -l tunnistetaan  vain  vanhaa
       optiotapaa käytettäessä.

    -q, --quiet, --silent
       Ei koskaan tulosta tiedoston nimeä.

    -v, --verbose
       Tulostaa aina tiedoston nimen.

    --help Tulostaa  käyttöohjeen  ja lopettaa palauttaen onnistumista
       merkitsevän paluuarvon.

    --version
       Tulostaa versiotiedot ja lopettaa.