Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    tar - GNU-versio tar-arkistointiohjelmasta

YLEISKATSAUS

    tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare
    | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-
    preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C,
    --directory HAKEMISTO  ]  [  --checkpoint   ]  [  -f,  --file
    [KONEEN_NIMI:]F ] [ --force-local  ] [ -F, --info-script F --new-
    volume-script F ] [ -G, --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ]
    [ -h, --dereference ] [ -i, --ignore-zeros ] [ --ignore-failed-read ] [
    -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-
    system ] [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M,
    --multi-volume ] [ -N, --after-date PÄIVÄYS, --newer PÄIVÄYS ] [ -o,
    --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-
    permissions, --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-paths ] [
    --preserve    ] [ -R, --record-number ] [ --remove-files ] [ -s,
    --same-order, --preserve-order ] [ --same-owner ] [ -S, --sparse ] [
    -T, --files-from F ] [ --null   ] [ --totals  ] [ -v, --verbose ] [
    -V, --label NIMI ] [ --version ] [ -w, --interactive, --confirmation ]
    [ -W, --verify   ] [ --exclude TIEDOSTO ] [ -X, --exclude-from
    TIEDOSTO ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip
    ]  [  --use-compress-program  OHJELMA  ] [ --block-compress ] [
    -[0-7][lmh]   ]

    tiedosto1 [ tiedosto2, ... tiedostoN ]

    hakemisto1 [ hakemisto2, ...hakemistoN ]

KUVAUS

    Tämä manuaalisivu dokumentoi tar-ohjelman  GNU-version.  tar  on
    arkistointiohjelma, joka on suunniteltu varastoimaan ja purkamaan
    tiedostoja arkistotiedostosta, joka tunnetaan nimellä tar-tiedosto.
    Tar-tiedosto voidaan tehdä nauha-asemalle, kuitenkin on myös yleistä
    kirjoittaa tar-tiedosto normaaliin tiedostoon.  Ensimmäisen  tarin
    argumentin on oltava yksi optioista Acdrtux, jonka jälkeen tulevat
    mahdolliset muut toiminnot. Viimeiset argumentit tarille ovat niiden
    tiedostojen tai hakemistojen nimet, jotka on tarkoitus arkistoida.
    Hakemistonimen  käyttö  merkitsee  aina,  että  myös  hakemiston
    alihakemistot on tarkoitus ottaa mukaan arkistoon.

TOIMINTOKIRJAIMET

    Yhtä seuraavista optioista on käytettävä:

    -A, --catenate, --concatenate
       lisää tar-tiedostoja arkistoon

    -c, --create
       luo uusi arkisto

    -d, --diff, --compare
       etsi erot arkiston ja tiedostojärjestelmän välillä

    --delete
       poista arkistosta (ei voi käyttää magneettinauhoilla!)

    -r, --append
       lisää tiedostoja arkiston loppuun

    -t, --list
       näytä lista arkiston sisällöstä

    -u, --update
       lisää vain ne tiedostot, jotka ovat uudempia kuin arkistossa
       olevat

    -x, --extract, --get
       pura tiedostoja arkistosta

MUUT OPTIOT

    --atime-preserve
       älä vaihda dumpattujen tiedostojen käyttöaikoja

    -b, --block-size N
       yksikön koko Nx512 tavua (oletus N=20)

    -B, --read-full-blocks
       jaa uudelleen yksikköihin luettaessa (4.2BSD:n putkien lukemista
       varten)

    -C, --directory HAKEMISTO
       vaihda hakemistoon HAKEMISTO

    --checkpoint
       näytä hakemistojen nimet arkistoa luettaessa

    -f, --file [KONEEN_NIMI:]F
       käytä arkistotiedostoa tai laitetta F (oletus /dev/rmt0)

    --force-local
       arkistotiedosto on paikallinen, vaikka siinä olisi kaksoispiste

    -F, --info-script F --new-volume-script F
       aja skripti jokaisen nauhan lopussa (käytetään option -M kanssa)

    -G, --incremental
       luo/listaa/pura vanha GNU-muotoinen lisäysvarmistus

    -g, --listed-incremental F
       luo/listaa/pura uusi GNU-muotoinen lisäysvarmistus

    -h, --dereference
       älä käsittele symbolisia linkkejä, käsittele tiedostot, joihin
       ne osoittavat

    -i, --ignore-zeros
       älä välitä pelkkiä nollia sisältävistä yksiköistä arkistossa
       (merkitsee normaalisti tiedoston loppua (EOF))

    --ignore-failed-read
       älä poistu virhettä ilmaisevalla paluuarvolla ei-luettavissa
       olevien tiedostojen kohdalla

    -k, --keep-old-files
       säilytä  olemassaolevat  tiedostot,  älä  ylikirjoita niitä
       arkistossa

    -K, --starting-file F
       aloita tiedostosta F arkistossa

    -l, --one-file-system
       pysy paikallisessa tiedostojärjestelmässä arkistoa luotaessa

    -L, --tape-length N
       vaihda nauhaa N*1024 tavun kirjoituksen jälkeen

    -m, --modification-time
       älä pura tiedoston viimeisen muutoksen aikaa

    -M, --multi-volume
       luo/listaa/pura moniosainen arkisto

    -N, --after-date PÄIVÄYS, --newer PÄIVÄYS
       varastoi vain tiedostot, jotka ovat uudempia kuin PÄIVÄYS

    -o, --old-archive, --portability
       kirjoita V7-muotoinen arkisto ANSI-muotoisen sijaan

    -O, --to-stdout
       pura tiedostot vakiotulosteeseen

    -p, --same-permissions, --preserve-permissions
       pura kaikki tiedostojen oikeudet

    -P, --absolute-paths
       älä poista tiedostonimien alussa olevaa ‘/’-merkkiä

    --preserve
       kuten -p -s

    -R, --record-number
       näytä tallenteen numero arkistossa jokaisen viestin yhteydessä

    --remove-files
       poista tiedostot, kun ne on lisätty arkistoon

    -s, --same-order, --preserve-order
       purettavien tiedostojen nimien lista on samassa järjestyksessä
       kuin arkistossa

    --same-owner
       luo puretut tiedostot samalla omistusoikeudella

    -S, --sparse
       käsittele sparse-tiedostot tehokkaasti

    -T, --files-from F
       hae purettavat tai luotavat nimet tiedostosta F

    --null
       -T lukee null-loppuisia nimiä, kytke pois -C

    --totals
       näytä --create:lla kirjoitettujen tavujen määrä

    -v, --verbose
       listaa käsiteltyjen tiedostojen kaikki tiedot

    -V, --label NIMI
       luo arkiston osan nimellä NIMI

    --version
       näytä tar-ohjelman versionumero

    -w, --interactive, --confirmation
       pyydä varmistusta jokaiseen toimintoon

    -W, --verify
       yritä tarkistaa arkisto kirjoituksen jälkeen

    --exclude TIEDOSTO
       älä ota mukaan tiedostoa TIEDOSTO

    -X, --exclude-from TIEDOSTO
       älä ota mukaan TIEDOSTOssa listattuja tiedostoja

    -Z, --compress, --uncompress
       suodata arkisto compressin läpi

    -z, --gzip, --ungzip
       suodata arkisto gzipin läpi

    --use-compress-program OHJELMA
       suodata arkisto OHJELMAn läpi (jonka täytyy hyväksyä -d)

    --block-compress
       jaa pakkausohjelman tulostus yksikköihin nauhoja käytettäessä

    -[0-7][lmh]
       määritä asema ja tiheys