Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    uname - näytä järjestelmän tiedot

YLEISKATSAUS

    uname  [-snrvma]  [--sysname] [--nodename] [--release] [--machine]
    [--all] [--help] [--version]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä, ja se saattaa olla epätarkka ja
    puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaalisivu dokumentoi uname-ohjelman GNU-version. uname näyttää
    tietoja koneesta ja käyttöjärjestelmästä, jossa sitä käytetään.  Jos
    optioita ei ole annettu, uname toimii samoin kuin se toimisi -s -option
    kanssa. Jos annetaan monta optiota tai optio -a, valitut tiedot
    näytetään välilyönneillä erotettuna järjestyksessä ‘snrvm’.

  OPTIOT
    -m, --machine
       Näytä koneen (laitteiston) tyyppi.

    -n, --nodename
       Näytä koneen verkossa käytettävä nimi.

    -r, --release
       Näytä käyttöjärjestelmän julkaisunumero.

    -s, --sysname
       Näytä käyttöjärjestelmän nimi.

    -v   Näytä käyttöjärjestelmän versio.

    -a, --all
       Näytä kaikki yllä oleva tieto.

    --help Näytä lyhyt ohje optioista vakiotulosteessa.

    --version
       Näytä versiotiedot vakiotulosteessa.