Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    unexpand - muunna välilyönnit sarkaimiksi

YLEISKATSAUS

    unexpand   [-sar1[,sar2[,...]]]   [-t  sar1[,sar2[,...]]]  [-a]
    [--tabs=sar1[,sar2[,...]]] [--all] [--help] [--version] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se saattaa  olla
    epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde.

    Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta unexpand.  unexpand
    kirjoittaa jokaisen annetun tiedoston sisällön tai vakiosyötteen (jos
    tiedostoja ei ole annettu tai jos tiedostoksi on annettu  ’-’)
    vakiotulosteeseen  muuntaen  kahden  tai useamman välilyönnin tai
    sarkaimen merkkijonot suurimmaksi mahdolliseksi määräksi sarkaimia
    jatkettuna riittävällä määrällä välilyöntejä. Oletusarvona unexpand
    muuntaa vain jokaisen rivin alun välilyönnit ja sarkaimet (ne, jotka
    edeltävät kaikkia ei-tyhjämerkkejä). Se säilyttää askelpalautinmerkit
    tulosteessa; ne vähentävät sarakelaskuria sarkainten laskemisessa.
    Oletusarvona sarkain on asetettu joka kahdeksanteen sarakkeeseen.

  OPTIOT
    -, -t, --tabs sar1[,sar2[,...]]
       Jos vain yksi sarkain on asetettu, asetetaan sarkaimet sar1
       merkin välein oletusarvon 8 sijaan. Muutoin sarkaimet asetetaan
       sarakkeisiin  sar1,  sar2,  jne. (alkaen nollasta) jättäen
       välilyönnit ja sarkaimet asetettujen sarkainpaikkojen jälkeen
       ennalleen.  Jos  sarkainpaikat  on annettu -t tai --tabs
       optioilla, ne voidaan erottaa  välilyöntien  lisäksi  myös
       pilkuilla. Tämä optio sisältää option -a käytön.

    -a, --all
       Muuntaa sarkaimiksi kaikki kahden tai useamman välilyönnin tai
       sarkaimen merkkijonot, eikä vain ensimmäisiä.

    --help Tulosta käyttöohjeet ja  poistu  onnistumista  osoittavalla
       paluuarvolla.

    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.