Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    uniq - poista toistuvat rivit järjestetystä tiedostosta

YLEISKATSAUS

    uniq [-cdu] [-f ohita-kentät] [-s ohita-merkit] [-w vertaile-merkit]
    [-#ohita-kentät] [+#ohita-merkit] [--count] [--repeated] [--unique]
    [--skip-fields=ohita-kentät]  [--skip-chars=ohita-merkit]  [--check-
    chars=vertaile-merkit]   [--help]   [--version]   [lähdetiedosto]
    [tulostiedosto]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai
    puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen ohjeisto.

    Tämä käsikirja kuvaa GNU-versiota käskystä uniq.  uniq  tulostaa
    järjestetyn  tiedoston  toisistaan  eroavat  rivit.  Samanlaisina
    toistuvista riveistä tulostetaan ainoastaan yksi. Vaihtoehtoisesti
    voidaan näyttää vain yhden kerran esiintyvät rivit tai vain rivit,
    jotka esiintyvät useammin kuin kerran.  uniq vaatii  järjestetyn
    syötteen, koska se vertaa vain peräkkäisiä rivejä toisiinsa.

    Jos  tulostiedostoa  ei  ole  määritelty,  niin  uniq kirjoittaa
    vakiotulosteeseen. Jos lähdetiedostoa ei ole määritelty, niin ohjelma
    lukee vakiosyötettä.

  OPTIOT
    -u, --unique
       Tulosta vain yhden kerran esiintyvät rivit.

    -d, --repeated
       Tulosta vain toistuvat rivit.

    -c, --count
       Tulosta  rivin yhteydessä, kuinka monta kertaa kukin rivi
       esiintyi.

    -numero, -f, --skip-fields=numero
       Tässä optiossa numero on kokonaisluku, joka kertoo kuinka monta
       kenttää ohitetaan ennen rivien vertailua. Ensimmäiset numero
       kenttää ja kaikki tyhjät merkit ennen kenttiä ohitetaan eikä
       niitä lasketa. Kentät ovat merkkijonoja, jotka eivät sisällä
       välilyöntejä eivätkä  sarkainmerkkejä  ja  jotka  erotetaan
       toisistaan välilyönnein ja sarkainmerkein.

    +numero, -s, --skip-chars=numero
       Tässä optiossa numero on kokonaisluku, joka kertoo kuinka monta
       merkkiä ohitetaan ennen rivien vertailua. Ensimmäiset numero
       merkkiä ja kaikki tyhjät merkit ennen merkkejä ohitetaan eikä
       niitä lasketa. Jos käytetään sekä kenttien että  merkkien
       ohitusoptioita, niin kentät ohitetaan ensin.

    -w, --check-chars=numero
       Määrää kuinka montaa merkkiä rivistä verrataan. Rivin loput
       merkit ohitetaan.  Normaalisti  koko  loppuriviä  käytetään
       vertailussa.

    --help Tulostaa  käyttöohjeen  ja lopettaa palauttaen onnistumista
       merkitsevän palautuskoodin.

    --version
       Tulostaa versiotiedot ja lopettaa.