Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    updatedb - päivittää tiedostonimet tietokantaan

YLEISKATSAUS

    updatedb [optiot]

KUVAUS

    Tämä  manuaali sivu kertoo komennon updatedb GNU-versiosta, joka
    päivittää tiedostonimet tietokantaan, jota käyttää GNU-komento locate.
    Tietokannassa  on  lista  tiedostonimistä  ja  niiden  paikasta
    hakemistorakenteessa sillä hetkellä, kun tietokantatiedosto on viimeksi
    päivitetty. Tietokannan oletustiedostonimi määritetään asennettaessa
    locate ja updatedb sekä niiden asetuksia määritettäessä. Tietokannan
    ja hakemistopuun päivitystaajuuden määrittää se, kuinka usein updatedb
    suoritetaan ja millä asetuksilla.

    Verkotetuissa ympäristöissä on usein järkevintä tehdä  tietokanta
    jokaisen  tiedostojärjestelmän  juureen,  sen  sisältäessä  tiedot
    kyseisestä tiedostojärjestelmästä. updatedb ajetaan erikseen jokaista
    tiedostojärjestelmää  kohti  omalla tiedostopalvelimellaan ja näin
    estetään tiedostopalvelinta tukkimasta verkkoa.  Käyttäjät  voivat
    valita,  mitä  tietokantaa he käyttävät ajaessaan locate-komentoa
    käyttäen ympäristömuuttujia tai  komentorivioptioita,  katso  myös
    locate(1L). Tietokantoja ei voi yhdistää.

    Tiedostonimitietokannan rakenne muuttui alkaen GNU find ja locate
    versiosta  4.0,  sallien  eri  tietojärjestelmien  erilaisesta
    tavujärjestyksestä huolimatta jakaa tiedostonimien tietokantoja. Uusi
    GNU locate osaa lukea sekä vanhaa että uutta tietokantaformaattia.
    Kuitenkin vanhat versiot locate ja find komennoista aiheuttavat väärän
    hakutuloksen, jos käytetään uutta tietokantaformaattia.

OPTIOT

    --localpaths=polku1 polku2...’
       Paikalliset tiedostojärjestelmät tietokantaan. Oletus on /.

    --netpaths=polku1 polku2...’
       Verkkotiedostojärjestelmät (NFS, AFS, RFS, etc.) tietokantaan.
       Oletus on: ei talleteta.

    --prunepaths=polku1 polku2...’
       Hakemistot, joita ei laiteta tietokantaan, oletuksesta poiketen.
       Oletuksena on /tmp /usr/tmp /var/tmp /afs.

    --output=tietokantatiedostonimi
       Tietokannan  tiedostonimi.   Oletus  riippuu  käytetystä
       järjestelmästä, tyypillisesti se on /usr/local/var/locatedb.

    --netuser=kyttj
       Käyttäjänimi,  jona  etsitään  verkkotiedostojärjestelmien
       tiedostonimet (vaihdetaan su(1)-komennolla). Oletus on daemon.

    --old-format
       Luodaan tietokanta käyttäen vanhaa formaattia uuden sijasta.

    --version
       Tulostaa versiotiedot updatedb-komennosta ja poistuu ohjelmasta.

    --help Tulostaa ohjeen updatedb-komennosta ja poistuu ohjelmasta.

KATSO MYÖS

    find(1L) locate(1L) locatedb(5L) xargs(1L) Finding  Files  (Katso
    järjestelmässä Info-ohjelmalla tai tulostettuna).

               7. Huhtikuuta 1998          UPDATEDB(0)