Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    vlock - virtuaalikonsolin lukitusohjelma

YLEISKATSAUS

    vlock

    vlock [ -a,--all ] [ -c,--current ] [ -h,--help ] [ -v,--version ]

KUVAUS

    vlock on ohjelma, jolla voidaan lukita yksi tai useampi Linux-konsolin
    istunto. Tämä on erityisen käytännöllistä silloin, kun on käytössä
    Linux-koneita,  joita  käyttää useita käyttäjiä, joilla on pääsy
    konsolille. Yksi käyttäjä voi lukita käyttämänsä istunno(n/t) siten,
    että  muutkin  käyttäjät  voivat  käyttää  samaa  konetta muilta
    virtuaalikonsoleilta. Haluttaessa koko konsoli voidaan lukita  ja
    virtuaalikonsolien käyttö estää.

    Oletusarvona vain nykyinen vk (virtuaalikonsoli) lukitaan. Käyttämällä
    valitsinta -a,--all kaikki vk:t lukitaan. Lukittuja vk:ta ei voida
    avata ilman lukitsijan tai pääkäyttäjän (root) salasanaa. Pääkäyttäjän
    salasanalla voidaan aina avata mikä tahansa tai kaikki istunnot. Ja
    paranoideille tiedoksi: ne, jotka yrittävät arvata salasanoja joutuvat
    tekemään sen yritys-ja-erehdys-menetelmällä, joten istuntojen asiaton
    käyttö on hyvin epätodennäköistä.

    Huomaa, että on täysin mahdollista lukita itsensä kokonaan ulos
    konsolilta käyttämällä -a,--all -valitsimia, jos et muista salasanaasi!
    Jollet  onnistu  tappamaan  vlock  -prosessia käyttämällä konetta
    etäpäätteeltä tai verkosta, jää koneen resetointi ainoaksi tavaksi
    "avata" konsoli.

    vlock -ohjelmaa käytetään pääsääntöisesti konsoli-istunnoille. Joka
    tapauksessa, on mahdollista yrittää lukita myös ei-konsoli-istuntoja,
    mutta tätä tukea ei ole kunnolla testattu.

VALITSIMET

    -a,--all

       Lukitse  kaikki konsoli-istunnot ja estä virtuaalikonsolien
       vaihtaminen.

    -c,--current

       Lukitse nykyinen istunto (tämä on oletusasetus).

    -h,--help

       Tulosta lyhyt avusteteksti.

    -v,--version

       Tulosta vlockin versionumero.

TEKIJÄ

    Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>