Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    wc - tulostaa tavujen, sanojen ja rivien määrän

YLEISKATSAUS

    wc [-clw] [--bytes] [--chars] [--lines] [--words] [--help] [--version]
    [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaalisivu käsittelee wc:n GNU-versiota. wc laskee tavujen,
    välilyönnillä erotettujen sanojen  ja  rivinvaihtomerkkien  määrän
    annetusta tiedostosta tai vakiosyötteestä, jos tiedostoa ei anneta tai
    tiedostonimenä on ‘-’. Tulosteena on ainoastaan yksi rivi per tiedosto,
    ja jos tiedosto annettiin parametrinä, tulostetaan myös tiedostonimi
    lukujen jälkeen. Jos parametreinä  annettiin  useita  tiedostoja,
    tulostetaan lopuksi kumulatiivinen määrä tiedostonimenä ‘total’. Luvut
    tulostetaan järjestyksessä rivit, sanat ja tavut.

    Oletuksena wc tulostaa kaikki kolme lukua. Valitsimilla  voidaan
    määritellä  mitkä  tulostetaan.  Valitsimet eivät kumoa edempänä
    annettuja, joten wc --bytes --words tulostaa sekä tavujen että sanojen
    määrän.

OPTIOT

    -c, --bytes, --chars
       Tulostaa ainoastaan tavujen määrän.

    -w, --words
       Tulostaa ainoastaan sanojen määrän.

    -l, --lines
       Tulostaa ainoastaan rivien määrän.

    --help Tulostaa suppean käyttöohjeen ja sulkee itsensä.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja sulkee itsensä.