Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    whereis  -  paikallistaa  ohjelman  binääri-,  lähdekoodi-  ja
    ohjesivutiedostoja

YLEISKATSAUS

    whereis [ -bmsu ] [ -BMS hakemisto... -f ] tiedosto ...

KUVAUS

    whereis  paikallistaa  annettujen  tiedostojen  lähdekoodi-  ja
    binääritiedostot, sekä ohjesivut. Annetut nimet erotetaan ensiksi
    edeltävistä   polkunimistä   ja   kaikista   (yksittäisistä)
    tiedostopäätteistä,  jotka  ovat  muotoa  .p,  esimerkiksi  .c.
    Lähdekoodien hallinnasta johtuvat etuliitteet s. käsitellään myöskin.
    Tämän jälkeen whereis yrittää paikallistaa haluttua ohjelmaa tietyistä
    Linuxin perushakemistoista.

OPTIOT

    -b   Hae vain binääritiedostoja.

    -m   Hae vain ohjesivuja.

    -s   Hae vain lähdekooditiedostoja.

    -u   Hae epätavallisia kohteita. Tiedosto käsitetään epätavalliseksi,
       jos  sille  ei löydy yhtään vastaavuutta mistään haetusta
       tiedostotyypistä.  Näin komento  ‘whereis -m -u *’  etsii
       nykyisestä  hakemistosta  niitä  tiedostoja, joilla ei ole
       ohjeistusta.

    -B   Muuta tai muussa tapauksessa rajoita paikkoja, joista whereis
       etsii binääritiedostoja.

    -M   Muuta tai muussa tapauksessa rajoita paikkoja, joista whereis
       etsii ohjesivuja.

    -S   Muuta tai muussa tapauksessa rajoita paikkoja, joista whereis
       etsii lähdekooditiedostoja.

    -f   Päättää  komentorivillä hakemistojen listauksen ja ilmaisee
       paikan, josta aloitetaan tiedostonimien  syöttäminen.  Tätä
       valitsinta  pit  käyttää,  kun  käytetään  mitä  tahansa
       valitsimista -B, -M tai -S .

ESIMERKKI

    Etsi kaikki tiedostot hakemistosta /usr/bin, joilla ei ole ohjesivua
    hakemistossa /usr/man/man1, eikä lähdekoodia hakemistossa /usr/src:

       esimerkki% cd /usr/bin
       esimerkki% whereis -u -M /usr/man/man1 -S /usr/src -f *

TIEDOSTOT

    /{bin,sbin,etc}
    /usr/{lib,bin,old,new,local,games,include,etc,src,man,sbin,
              X386,TeX,g++-include}
    /usr/local/{X386,TeX,X11,include,lib,man,etc,bin,games,
              emacs}

KATSO MYÖS

    chdir(2V)

BUGIT

    Koska  whereis  -komento  käyttää chdir(2V) -komentoa toimiakseen
    nopeammin, valitsimilla -M, -S tai -B annettujen hakemistopolkujen
    tulee olla täydellisiä, ts. niiden tulee alkaa kauttaviivalla: ‘/’.

                 17 Mar 1998            WHEREIS(1)