Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    who - näytä sisäänkirjautuneet käyttäjät

YLEISKATSAUS

    who [-imqsuwHT] [--count] [--idle] [--heading] [--help] [--message]
    [--mesg] [--version] [--writable] [tiedosto] [am i]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä, josta johtuen se voi olla
    epätäsmällinen  tai  epätäydellinen.  Texinfo-ohjeisto  on  nyt
    arvovaltainen lähde.

    Tämä man-sivu kuvaa who:n GNU-versiota. Jos argumentteina ei anneta
    käyttäjänimeä,  who  tulostaa  seuraavan  informaation  jokaisesta
    sisäänkirjautuneesta käyttäjästä:

       käyttäjän nimi
       päätelinja
       sisäänkirjautumisaika
       etäkoneen nimi tai X-näyttö

    Kun annetaan yksi parametri, joka ei ole optio, who käyttää sitä
    etc/utmp:n sijaan sisäänkirjautumiset sisältävän tiedoston nimenä.
    /etc/wtmp on yleisesti käytetty argumentti, kun halutaan who :n
    tarkistavan, kuka oli kirjautuneena koneelle aikaisemmin.

    Kun annetaan kaksi parametriä, jotka eivät ole optioita, who tulostaa
    vain sitä ajavan käyttäjän tiedot (käyttäjä määritetään vakiosyötteen
    perusteella) ja isäntäkoneen nimen. Perinteisesti kaksi argumenttia
    ovat ’am i’, eli ’who am i’

  OPTIOT
    -m   Sama kuin ‘who am i’.

    -q, --count
       Tulostaa vain nimet ja sisäänkirjautuneiden käyttäjien määrän.
       Ohittaa kaikki muut optiot.

    -s   Jätetään huomioimatta yhteensopivuuden säilyttämiseksi who:n
       muiden versioiden kanssa.

    -i, -u, --idle
       Kirjautumisajan  jälkeen  tulostetaan  aika  (tunteina  ja
       minuutteina), joka on kulunut siitä, kun käyttäjä on viimeksi
       ollut aktiivinen.  ‘.’ tarkoittaa, että käyttäjä on ollut
       aktiivinen viimeisen minuutin sisällä, ‘old’ tarkoittaa, ettei
       käyttäjä ole ollut aktiivinen viimeisen 24:n tunnin sisällä.

    -H, --heading
       Tulostaa kenttien otsikot.

    -w, -T, --mesg, --message, --writable
       Kuten -s, lisäksi nimen jälkeen tulostetaan merkki, joka kertoo
       käyttäjän viestistatuksen:

       +   write viestit sallittu

       -   write viestejä ei sallittu

       ?   Päätteen tyyppiä ei voitu määrittää

    --help Tulostaa ohjeen ja lopettaa ohjelman normaalisti.

    --version
       Tulostaa versiotiedot ja lopettaa ohjelman normaalisti.