Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

       whoami - tulostaa käytössä olevan käyttäjätunnuksen

YLEISKATSAUS

       whoami [--help] [--version]

KUVAUS

       Tätä  ohjetta  ei  enää  ylläpidetä,  josta  johtuen  se  saattaa  olla
       epätarkka tai  epätäydellinen.  Texinfo  -ohjeisto  on  tällä  hetkellä
       arvovaltainen lähde.

       Tämä man-sivu kuvaa whoami:n GNU-versiota.  whoami tulostaa aktiiviseen
       käyttäjätunnukseen liitetyn käyttäjänimen.  Vastaa komentoa ’id -un’.

   OPTIOT
       --help Tulostaa ohjeen ja poistuu ohjelmasta normaalisti.

       --version
              Tulostaa versiotiedot ja poistuu ohjelmasta normaalisti.