Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    ytalk - monen käyttäjän keskusteluohjelma

YLEISKATSAUS

    ytalk [-x] [-s] [-Y] [-i] käyttäjänimi...

KUVAUS

    YTalk V3.0 Paikkaustaso 2 (Patch Level 2)

    YTalk on varsinaisesti monen käyttäjän keskusteluohjelma. Se toimii
    melkein tarkalleen samoin kuin UNIX talk -ohjelma ja jopa yhdistyy
    samaan tai samoihin talk-demoniin/demoneihin, mutta YTalk mahdollistaa
    useat samanaikaiset yhteydet.

    Kyttjnimi -kenttä voidaan muotoilla muutamilla eri tavoilla:
      nimi        - joku käyttäjä koneellasi
      nimi@toimialue   - joku käyttäjä toisella koneella
      nimi#tty      - joku käyttäjä tietyllä päätteellä
      nimi#tty@toimialue - joku käyttäjä tietyllä  päätteellä  eri
    koneessa
      nimi@toimialue#tty - sama kuin "nimi#tty@toimialue"

    Voit määritellä useita käyttäjien nimiä komentorivillä, kuten:

       ytalk tero reino@hissun.fi marko@pahis.fi

    Valitsin -x poistaa käytöstä X11-käyttöliittymän (kuvattu alla).

    Valitsin -s käynnistää YTalk-ikkunan shelliin.

    Valitsin -i poistaa käytöstä auto-kutsuportin (tarkoittaa ettet näkisi
    "talk to joku@jossain.fi", mutta talk-demoni sen sijaan piippaa sinua.

    Valitsin -Y vaatii ison Y:n tai N:än vastauksena kaikkiin kyllä/ei
    kysymyksiin.

    YTalk  yrittää  yhdistää  talk-demonia  jokaiselle  käyttäjälle
    komentorivillä määriteltyyn käyttäjän toimialueeseen (host) ja päättää,
    jos tämä/nämä käyttäjä(t) on jättänyt pyynnön kutsuusi. Jos ei, YTalk
    jättää kutsun hänelle ja kertoo hänen talk-demonilleen, että lähettää
    tiedotuksen hänen ruudulleen. Vielä ei ole YTalkin käyttöön varattua
    demonia,  mutta  tulee  olemaan.  Tällä  hetkellä YTalk kykenee
    keskustelemaan  MOLEMPIEN  olemassa  olevien  UNIXin  talk-demonin
    versioiden  kanssa.  Tietyllä  toimialueella  YTalk  yrittää myös
    keskustella talk-demonilla, jota soittajan toimialue tukee. Jos kaksi
    toimialuetta ei käytä yleistä demonia, niin UNIXin talk ei toimi
    ollenkaan, mutta yhteys on mahdollinen käyttämällä (ja ainoastaan
    käyttämällä) YTalkia.

    Kun  yhteys  on muodostettu kahden käyttäjän välille, he voivat
    keskustella edestakaisin mielin määrin. Yhteys katkeaa, kun yksi heistä
    painaa control-C tai valitsee poistu (quit off) päävalikosta.

    YTalk on täydellisesti yhteensopiva UNIXin talkin kanssa ja ne voivat
    toimia yhdessä ilman mitään ongelmia.  Kuitenkin  monet  YTalkin
    ominaisuudet toimivat vain, kun olet yhteydessä käyttäjään, joka myös
    käyttää YTalkia. Lopuksi tästä dokumentista: voidaan olettaa, että
    kaikki  kytkeytyneet  käyttäjät  käyttävät YTalkia, kunnes toisin
    mainitaan.

    Jos määrittelet useamman kuin yhden käyttäjän YTalkin komentorivillä,
    YTalk toimii ja lisää jokaisen käyttäjän keskusteluun, kun he vastaavat
    kutsuusi. Kun uusi käyttäjä liittyy keskusteluun, näyttöä jaetaan
    pienempiin  ja pienempiin ikkunoihin, yksi jokaista kytkeytynyttä
    käyttäjää kohden. Tällä hetkellä kytkeytyneiden käyttäjien lukumäärää
    on rajoitettu päätteen (tai ikkunan) rivien lukumäärän mukaan. Jokainen
    käyttäjä tarvitsee vähintään kolme riviä.

    YTalk käyttää alkeellista  X11-ikkunointijärjestelmän  tukea.  Jos
    paikallismuuttuja DISPLAY on asetettu, YTalk yrittää kytkeytyä tähän X-
    palvelimeen. Tarkemmat tiedot X11-liittymästä (ja kuinka sulkea se) on
    annettu alempana.

    Kun jokainen uusi käyttäjä lisätään keskusteluun, YTalk lähettää
    tietoja tästä käyttäjästä kaikille muille YTalkilla kytkeytyneille
    käyttäjille, jotta heidän näyttönsä jakautuisi ja liittäisi uuden
    käyttäjän. Jos uusi käyttäjä käyttää UNIXin talkkia, tietoja hänestä EI
    lähetetä ja hänen näyttönsä saattaa olla kykenemätön hyväksymään useita
    yhteyksiä. Olen ajatellut lisätä vähintään UNIXin talk-käyttäjien
    tulosteen lähettämisen kaikille kytkeytyneille YTalk-käyttäjille, mutta
    minä en ole kirjoittanut vielä sen tekevää koodia. Huomioi, että
    vaikkei  UNIX  talk  kykene  käsittelemään  useita yhteyksiä, on
    mahdollista YTalkilla käsitellä useita  UNIX  "talk"  -yhteyksiä.
    Esimerkiksi Tero (käyttää YTalkia) voi keskustella Reinon ja Juhan
    kanssa (molemmat käyttävät UNIXin talkkia), mutta Reino ja Juha voivat
    olla tietämättömiä toisistaan. Paras keino ymmärtää rajoitukset, joita
    UNIX "talk" asettaa YTalkille, on testata erilaisia yhteyksiä niiden
    välillä ja nähdä kuinka ne toimivat.

ESCAPE-VALIKKO

    Milloin tahansa, kun käytät YTalkia, voit painaa ESCAPE -näppäintä
    tuodaksesi esiin valikon, jossa tällä hetkellä on nämä toiminnot:

        a: lisää käyttäjä
        d: poista käyttäjä
        k: poista (kill) kaikki kytkeytymättömät
        o: valinnat
        s: shell
        u: käyttäjälista
        w: tulosta käyttäjä tiedostoon
        q: poistu

    Valitsemalla toiminnon "a", saat  tilaisuuden  kirjoittaa  jonkin
    käyttäjän nimi, jonka haluaisit liittyvän keskusteluun. YTalk hyväksyy
    pyynnöt käyttäjältä, jos kutsu on olemassa, tai jättää kutsun ja
    soittaa määrätylle käyttäjälle.

    Valitsemalla toiminnon "d", voit valita katkaistavan yhteyden nimen.

    Valitsemalla toiminnon "k", saat YTalkin unohtamaan kaikki avoimet
    (odottavat) yhteydet.

    Valitsemalla toiminnon "o", voit katsoa ja/tai muuttaa mitä tahansa
    YTalkin valintoja. Katso OPTIONS-osasta alapuolella luettelo YTalkin
    valinnoista.

    Valitsemalla toiminnon "s", voit herättää shellin YTalk-ikkunassasi.
    Kaikki muut käyttäjät näkevät, mitä tapahtuu sinun shellissäsi. YTalk
    pienentää automaattisesti ikkunasi kokoa alaspäin kokoon, joka on
    pienin ikkuna, johon olet kytkeytyneenä, varmistaakseen, että kaikki
    käyttäjät näkevät saman.

    "u"-valinta näyttää luettelon kytkeytyneistä ja kytkeytymättömistä
    käyttäjistä, kuten myös heidän ikkunoidensa koot ja mitä versiota talk-
    ohjelmasta he ajavat.

    Valitsemalla toiminnon "w", voit valita jonkun kytkeytyneen käyttäjän
    ja antaa tiedoston nimen, ja kaikki seuraava teksti, jonka tämä
    käyttäjä kirjoittaa, vedostetaan määriteltyyn tiedostoon. Jos tiedosto
    on jo olemassa, se tullaan YLIKIRJOITTAMAAN. Valitsemalla "w" ja sama
    käyttäjä uudelleen, vedostaminen tiedostoon lopetetaan.

    Jaa, vielä eräs asia:  Kun käyttäjä A yrittää ytalkata käyttäjälle B,
    mutta käyttäjä B on jo valmiiksi ytalkaamassa käyttäjän C kanssa,
    käyttäjä A:n YTalk ymmärtää, että käyttäjä B on jo käyttämässä YTalkia
    ja  keskustelee käyttäjä B:n YTalk-ohjelman kanssa suoraan ilman
    keskustelun avausta. Käyttäjä B näkee kivan ikkunoidun viestin:

      Do you wish to talk with user A?

    eli haluatko keskustella käyttäjän A kanssa? ja häneltä kysytään
    kyllä/ei vastaus. Tämä minun mielestäni on paljon parempi tapa kuin
    näyttää  huomautusviesti  ja  sotkea  käyttäjä  B:n  ruutu.
    Komentorivivalinta "-i" kytkee tämän pois päältä.

AJONAIKAISET VALINNAT

    Kun valitset valinnat päävalikosta, saat tilaisuuden muokata YTalkin
    valintoja. Tämän hetkiset valinnat ovat:

      s: käännä ruudun rullaus [pois/päälle]
      w: käännä automaattinen rivinvaihto [pois/päälle]
      i: käännä automaattinen tuonti [pois/päälle]
      v: käännä automaattinen kutsu [pois/päälle]
      r: käännä automaattinen uudelleensoitto [pois/päälle]
      a: käännä syrjäytys [pois/päälle]

    Jos ruudun rullaus on käännetty päälle, käyttäjän ikkuna rullaa, kun
    hän saavuttaa alareunan, sen sijaan, että hyppäisi takaisin ylös.

    Jos automaattinen rivinvaihto on käännetty päälle, mikä tahansa sana,
    joka  ylittäisi  oikean  marginaalin,  automaattisesti  siirretään
    seuraavalle riville.

    Jos automaattinen tuonti on käännetty päälle, YTalk olettaa, että
    haluat jutella kaikille käyttäjille, jotka kytkeytyvät toiseen YTalk-
    käyttäjään, joka on kytkettynä sinuun. YTalk lisää nämä käyttäjät
    istuntoosi automaattisesti, kysymättä sinulta vahvistusta.

    Jos automaattinen kutsu on käännetty päälle, niin YTalk automaattisesti
    hyväksyy kaikki pyydetyt kytkeytymiset muilta käyttäjiltä ja lisää
    heidät istuntoosi. Sinulta ei kysytä vahvistusta.

    Jos knn automaattinen uudelleensoitto on käännetty päälle, niin
    YTalk soittaa automaattisesti uudelleen käyttäjälle, joka ei ole
    vastannut kutsuusi 30  sekunnin  kuluessa.  Sinulta  ei  kysytä
    vahvistusta.

    Jos syrjytys on käännetty päälle (se ei ehkä ole saatavilla),
    näppäimistöltä vastaanotettu syöte lähetetään vain sille käyttäjälle,
    jonka ikkunassa on fokus. Katso X11-käyttöliittymän selvitys alla.

    Mikä tahansa näistä valinnoista voidaan asettaa mieleiseksesi .ytalkrc-
    tiedostoon, kuten selvennetty alla.

YTALK KÄYNNISTYSTIEDOSTO

    Jos kotihakemistosi sisältää tiedoston nimeltä ".ytalkrc", YTalk lukee
    tämän tiedoston käynnistyessään. Kaikki YTalkin ajonaikaiset valinnat,
    kuten  myös  jotkut  käynnistysvalinnat,  voidaan  asettaa  tässä
    tiedostossa.

    KAKSIASENTOISTEN VALINTOJEN ASETTAMINEN

    Kaksiasentoiset valinnat voidaan esimäärittää seuraavalla syntaksilla:

      turn valinta [off | on]

    missä valinta on joku seuraavista: scrolling, word-wrap, auto-import,
    auto-invite, auto-rering, caps, noinvite, nodelay, asides tai X.
    Näiden asettaminen toimii, kuten yllä selvitettiin. X :n kääntäminen
    päälle tai pois kytkee päälle tai pois päältä X11-käyttöliittymän, joka
    selostetaan myöhemmin.  Esimerkiksi automaattinen rivinvaihto voidaan
    kytkeä päälle tällä rivillä:

      turn word-wrap on

    UUDELLEENOSOITUS MOODIEN ASETTAMINEN

    Uudelleenosoittamisen tarkoitus on mahdollistaa YTalk-yhteydet PPP
    (point- to-point) -verkkoyhdyskäytävän kautta, jossa paikalliset koneet
    tunnistetaan eri osoitteista (ja yleensä toimialueen nimestä) kuin
    etäkoneilla. Perussyntaksi uudelleenosoittamisen komennosta on tämä:

      readdress mist-osoite mihin-osoite verkkoalue (domain)

    Readdress-selvitys yksinkertaisesti tekee muunnoksen, että kone(et)
    verkkoalueella keskustelevat koneen/koneiden kanssa mist-osoitteessa
    lähettämällä paketteja mihin-osoitteeseen.  Koska useimmat käyttäjät
    eivät tarvitse tätä, selostan sen vain lyhyesti.

    TÄMÄ EI OLE REITITYSTÄ. Esimerkiksi, minun koneeni kotona on kytketty
    PPP:llä verkkoon minun toimistossani. Minun koneeni kotona luulee, että
    sen ethernet-osoite on 192.188.253.1 ja sen toimialueen nimi on
    "talisman.com".  Verkolla toimistossani on osoite 192.67.141.0. Kun
    olen kytkeytynyt PPP:llä, kotikoneeni asetetaan toimiston verkkoon
    osoitteeseen 192.67.141.9 toimialuenimellä "talisman.austin.eds.com".

    YTalkin  tarvitsee  tietää, että jos sitä ajetaan verkkoalueella
    192.67.141.0 ja vastaanotetaan paketteja osoitteesta 192.188.253.1,
    tämän pitäisi vastata osoitteeseen 192.67.141.9, eikä 192.188.253.1.
    Oikein? oikein. okei, okei, okei. Minä laitoin tämän rivin .ytalkrc-
    tiedostoon molemmissa päissä:

      readdress talisman talisman.austin.eds.com 192.67.141.0

    Kotini päässä, tämä käännetään muotoon:

      readdress 192.188.253.1 192.67.141.9 192.67.141.0

    mikä  kertoo  minun  kotikoneelleni,  että  ilmoittaa  itsensä
    "192.67.141.9":ksi "192.188.253.1":n sijaan, kun YTalkataan koneille
    verkossa "192.67.141.0".

    Toimiston päässä readdress-komento käännetään muotoon:

      readdress 192.67.141.9 192.67.141.9 192.67.141.0

    mikä toimiston koneissa pohjimmiltaan jätetään huomioimatta.

    Riittää. Lisää tietoa kuinka tätä käytetään, katso lähdekoodista tai
    lähetä minulle kirje. :-)

X11-KÄYTTÖLIITTYMÄ

    Jos DISPLAY-paikallismuuttuja on määritelty, kun YTalk käynnistyy,
    YTalk yrittää keskustella tämän X-palvelimen kanssa. Ikkuna luodaan
    sinulle  ja  jokaiselle  käyttäjälle,  johon  olet  kytkettynä.
    X11-käyttöliittymä  voidaan  pitää pois päältä määrittelemällä -x
    komentorivillä tai laittamalla tämä rivi .ytalkrc tiedostoosi:

      turn X off

    Ikkuna luodaan jokaiselle erilliselle käyttäjälle keskustelussa. Jos
    fokus on pääikkunalla (se on ikkuna, jonka otsikkopalkissa lukee
    "ytalk"), niin  kaikki,  mitä  kirjoitetaan  lähetetään  kaikille
    kytketyille käyttäjille.  Kun fokus on jonkun käyttäjän ikkunoissa,
    kaikki kirjoitettu lähetetään syrjässä ainoastaan tälle käyttäjälle.
    Jos "syrjäytys"-valinta on kytketty pois päältä (katso yllä), ytalk
    piippaa eikä hyväksy mitään, mitä kirjoitetaan, kun fokus ei ole
    pääikkunassa.

    YTalk käyttää X11-resurssitietokantaa näille käyttäjän määriteltävissä
    oleville kokoonpanovalinnoille:

      YTalk.display: X-palvelin, johon kytkeydytään, oletuksena DISPLAY-
    paikallismuuttuja.

      YTalk.reverse: käänteiset musta/valkeat pisteet

      YTalk.font: käytettävä fontti, oletuksena "9x15".

      YTalk.geometry: ikkunan koko, oletuksena "80x24".

TULEVAISUUDEN TYÖT

    Työtä on tarkoitus tehdä seuraavilla alueilla:

      1) YTalkin käyttöön varattu YTalk-demoni.
      2) MBCS/NLS-tuki.

TIEDOSTOT

    /usr/local/etc/ytalkrc
      Järjestelmän kattava oletustiedosto.

    $HOME/.ytalkrc
      Käyttäjän paikallinen kokoonpanotiedosto. Tämä tiedosto ohittaa
      valinnat, jotka on määritelty järjestelmän ytalkrc-tiedostossa.

TEKIJÄ

    Britt Yenne
    yenne@austin.eds.com

    Tätä versiota ylläpitää
    <roger.espel.llima@pobox.com>

AVUSTAJAT

    Erityiset kiitokset Carl Edmanille monista koodipäivityksistä, beta-
    testaamisesta ja kommenteista. Luulen, että tämä kaveri käyttää yhtä
    paljon aikaa ytalkin kanssa kuin minä.

    Erityiset kiitokset Tobias Hahnille ja Geoff W:lle beta-testaamisesta
    ja ehdotuksista.

    Kiitokset Sitaram Ramaswamylle alkuperäisestä YTalk man-sivusta.

    Kiitokset Magnus Hammerinille Solaris 2.* -tuesta.

    Kiitokset Thilo Wunderlichille Linux-tuesta.

    Kiitokset Jonas Yngvessonille syrjäytys viesteistä X:ssä.

    Kiitokset  Andreas  Stolckelle  X-resurssitietokannan  kutsujen
    korjaamisesta.

    Kiitokset Pete Wenzelille #elif -ohjeen korjaamisesta.

    Kiitokset John Vanderpoolille, Shih-Chen Huangille, Andrew Myersille,
    Duncan Sinclairille, Evan McLeanille, Larry Schwimmerille, J. Adam
    Hawkesille, ja Mark Musonelle kommenteista ja ideoista.

    YTalkin mukana oleva README-tiedosto kuvaa ominaisuudet tarkemmin.

BUGIT

    Uusista yhteyksistä välitettävistä toimialuenimistä, jotka välitetään
    muille kytketyille osapuolille, puuttuu joskus verkkoalue-osa (domain).

    Postita  viesti  mistä  tahansa  muusta  bugista  tämän  version
    ylläpitäjälle, <roger.espel.llima@pobox.com>