Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    zip, zipcloak, zipnote, zipsplit - arkistoi ja pakkaa tiedostoja

YLEISKATSAUS

    zip  [-AcdDeEfFghjklLmoqrSTuvVwXyz@$]  [-b polku]  [-n tarkentimet]
    [-t kkppvv] [ ziptiedosto [ tiedosto1 tiedosto2 ...]] [-xi lista]

    zipcloak [-dhL] [-b polku] ziptiedosto

    zipnote [-hwL] [-b polku] ziptiedosto

    zipsplit [-hiLpst] [-n koko] [-b polku] ziptiedosto

KUVAUS

    zip on tiedostojen pakkausohjelma Unixille,  VMS:lle,  MSDOS:lle,
    OS/2:lle, Windows NT:lle, Minixille, Atarille ja Macintosheille. Se on
    vastaava kuin UNIX-komentojen yhdistelmä tar(1) sekä compress(1) ja on
    yhteensopiva PKZIP:in kanssa (Phil Katzin ZIP MSDOS-järjestelmille).

    Rinnakkaisohjelma (unzip(1L)) purkaa zip-arkistot. zip- ja unzip(1L)
    -ohjelmat pystyvät käsittelemään arkistoa, joka on tehty PKZIP:illa, ja
    PKZIP sekä PKUNZIP voivat käsitellä arkistoa, joka on tehty ohjelmalla
    zip. zip Versio 2.1 on yhteensopiva PKZIP 2.04:n kanssa. Huomaa että
    PKUNZIP 1.10 ei kykene purkamaan tiedostoja, jotka ovat pakattu
    ohjelmilla PKZIP 2.04 tai zip 2.1. Sinun tulee käyttää ohjelmaa PKUNZIP
    2.04g tai unzip 5.0p1 (tai myöhempiä versioita) purkaaksesi sen.

    Lyhyen avustuksen ohjelmista zip ja unzip saat käynnistämällä kummankin
    ohjelman ilman minkäänlaista parametriä.

    Ohjelma on hyödyllinen, kun haluat pakata tiedostoja levitystä varten,
    arkistoit tiedostoja tai säästät levytilaa tilapäisesti pakkaamalla
    harvoin käytettyjä tiedostoja tai hakemistoja.

    zip-ohjelma pakkaa yhden tai useamman tiedoston yhdeksi zip-arkistoksi,
    mukaanlukien  tietoja tiedostoista (nimi, polku, päiväys, milloin
    viimeksi muutettu, suojaus ja tarkastustiedon, jolla tarkistetaan
    tiedoston eheys).  Kokonainen hakemisto voidaan pakata zip-arkistoksi
    yhdellä komennolla. Pakkauksen suhteet välillä 2:1 ja 3:1 ovat yleisiä
    tekstitiedostoille.   zip-ohjelmalla  on  yksi  pakkausmenetelmä
    (deflation) ja se voi myös varastoida tiedostoja ilman pakkausta.  zip
    valitsee  automaattisesti  paremman  näistä  kahdesta  jokaiselle
    tiedostolle, jota arkistoidaan.

    Annettaessa kohteeksi jo olemassa oleva zip-arkisto, zip  korvaa
    identtisesti nimetyt tiedostot zip-arkistoon tai lisää uudet tiedostot.
    Esimerkiksi, jos foo.zip on olemassa ja sisältää tiedostot foo/file1 ja
    foo/file2 sekä hakemisto foo sisältää tiedostot foo/file1 ja foo/file3,
    silloin:

       zip -r foo foo

    korvaa tiedoston foo/file1 arkistossa foo.zip ja lisää tiedoston
    foo/file3 arkistoon foo.zip. Tämän jälkeen foo.zip sisältää tiedostot
    foo/file1, foo/file2 ja foo/file3, joista foo/file2 on  säilynyt
    muuttumattomana aikaisemmasta.

    Jos tiedostolista on mainittu näin: -@, zip ottaa listan syötetyistä
    tiedostoista standardisyötteestä. UNIXissa tätä vaihtoehtoa voidaan
    käyttää  tehokkaasti  find(1)  -komennon  kanssa.  Esimerkiksi
    arkistoidaksesi kaikki  C-lähdekoodit  oletushakemistossa  ja  sen
    alihakemistoissa, komenna:

       find . -name "*.[ch]" -print | zip source -@

    (huomaa, että lainausmerkit pitää olla suojana, jotta laajentumista ei
    tapahdu). zip hyväksyy myös yksittäisen viivan ("-") zip-tiedoston
    nimeksi,    jolloin    ohjelma   kirjoittaa   zip-tiedoston
    standarditulosteeseen, joka voidaan putkittaa toiselle ohjelmalle.
    Esimerkiksi

       zip -r - . | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    kirjoittaisi tulosteen suoraan nauhalle määrittäen samalla blokin koon
    tarkoituksena varmuuskopioida kyseinen hakemisto.

    zip hyväksyy myös viivan ("-") pakattavan tiedoston nimeksi, jonka
    johdosta ohjelma lukee sen standardisyötteeltä, sallien zipin ottavan
    syötteen muulta ohjelmalta. Esimerkiksi:

       tar cf - . | zip backup -

    pakkaisi tar-komennon tulosteen tarkoituksena varmuuskopioida kyseinen
    hakemisto. Tämä yleisesti tuottaa paremman pakkauksen kuin aiempi
    esimerkki käyttäen -r vaihtoehtoa, koska zip voi poistaa toistuvan
    tiedon, jota on tiedostojen välillä. Varmuuskopio voidaan palauttaa
    käyttämällä komentoa

       unzip -p backup | tar xf -

    Jos zip-tiedoston nimeä ei anneta ja stdout ei ole pääte, zip toimii
    suodattimena,  pakaten  standardisyötteen  standarditulosteeseen.
    Esimerkiksi,

       tar cf - . | zip | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    on vastaava kuin

       tar cf - . | zip - - | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    zip-arkistot, jotka ovat luotu tällä tavalla, voidaan purkaa ohjelmalla
    funzip joka on mukana unzip-paketissa, tai ohjelmalla gunzip , joka on
    mukana gzip-paketissa. Esimerkiksi:

       dd if=/dev/nrst0 ibs=16k | funzip | tar xvf -

    Muutettaessa jo olemassa olevaa zip-arkistoa, zip tekee väliaikaisen
    tiedoston uusilla sisällöillä ja korvaa vanhan, kun uuden version
    luonti on suoritettu loppuun ilman virheilmoitusta.

    Jos zip-tiedoston nimi ei sisällä päätettä, oletuspäätteeksi tulee
    .zip.  Jos tiedostonnimi on joku muu kuin .zip, olemassa oleva pääte
    pysyy muuttumattomana.

OPTIOT

    -A   Itsestään purkautuvien tiedostojen säätö. Itsestään purkautuva
       arkisto  luodaan  lisäämällä SFX-ohjelma jo olemassaolevaan
       arkistoon. Optio -A kertoo zip:lle, että sen pitää säätää
       arkiston osien osoitetietoja, jotka ovat varastoitu arkistoon,
       ottaakseen huomioon tämän "lisätyn" osuuden.

    -b polku
       Käytä  määriteltyä  polkua  zip-arkiston  välivarastona.
       Esimerkiksi:

           zip -b /tmp stuff *

       ohjaa väliaikaisen zip-arkiston hakemistoon /tmp, ja kirjoittaa
       tiedoston stuff.zip oletushakemistoon vasta, kun arkisto on
       valmis. Tämä vaihtoehto on hyödyksi vain, jos päivitetään
       olemassa olevaa arkistoa, jonka tiedostojärjestelmällä ei ole
       tarpeeksi tilaa säilyttämään uutta ja vanhaa arkistoa samaan
       aikaan.

    -c   Lisää  yhden  rivin  kommentin  jokaiseen  tiedostoon.
       Tiedostotoiminnot  (lisäys,  päivitys) tehdään ensin, jonka
       jälkeen käyttäjältä kysytään kommenttia jokaiselle tiedostolle
       erikseen.  Kirjoita kommentti ja paina enter, tai paina vain
       enter, jos et halua lisätä kommenttia tiedostoon.

    -d   Poista (tuhoa) tiedostoja zip -arkistosta. Esimerkiksi:

           zip -d foo foo/tom/junk foo/harry/\* \*.o

       poistaa tiedoston foo/tom/junk, kaikki tiedostot, jotka alkavat:
       foo/harry/ sekä kaikki tiedostot jotka päättyvät: .o (millä
       polulla  tahansa).  Huomaa,  että  komentotulkin  tekemä
       tiedostonimien laajentaminen on estetty kenoviivoilla, jonka
       johdosta zip näkee tähden ja zip käsittelee  zip-arkiston
       sisältöä oletushakemiston sisällön sijaan.

       MSDOS:ssa -d on merkkikokoherkkä, kun yritetään löytää nimiä
       zip-arkistosta.  Tämä vaatii, että tiedostonnimet  nimetään
       isoilla kirjaimilla, jos ne olivat pakattu PKZIP:llä MSDOS-
       järjestelmässä.

    -D   Älä  tee  hakemistoja  zip-arkistoon.  Hakemistot  luodaan
       oletuksena, jotta niiden attribuutit voidaan tallentaa zip-
       arkistoon.  Ympäristömuuttujaa  ZIPOPT  voidaan  käyttää
       oletusarvojen muuttamisessa.  Esimerkiksi Unixissa ohjelmalla
       sh:

           ZIPOPT="-D"; export ZIPOPT

       (Muuttujan ZIPOPT kautta voidaan välittää kaikki muut optiot
       paitsi -i ja -x ja se voi sisältää useita optioita.) Optio -D on
       lyhyt vaihtoehto optiolle -x "*/" mutta jälkimmäistä ei voida
       välittää ympäristömuuttujassa ZIPOPT.

    -e   Salaa  zip-arkiston  käyttäen  salasanaa,  joka  syötetään
       näppäimistöltä ilmestyvälle kehotteelle (sitä ei  tulosteta
       näytölle; jos virhetuloste ei ole tty, zip lopettaa virheen
       kanssa).  Salasanaa kysytään uudelleen, jotta virhelyöntien
       mahdollisuus poistuisi.

    -f   Korvaa (virkistää) olemassa olevan tiedoston zip-arkistossa
       vain, jos sitä on muutettu myöhemmin kuin versiota, joka on jo
       zip-arkistossa.  Toisin kuin päivitysoptio (-u) tämä ei lisää
       tiedostoja, jotka eivät ole jo zip-arkistossa. Esimerkiksi:

           zip -f foo

       Tämä komento pitäisi suorittaa samasta hakemistosta, josta
       alkuperäinen zip komento oli suoritettu, koska varastoidut polut
       zip-arkistoissa ovat aina suhteellisia.

       Huomaa, että aikavyöhykkeen ympäristömuutuja TZ pitäisi olla
       asetettu paikalliseen aikavyöhykkeeseen, jotta -f , -u ja -o
       optiot voisivat toimia oikein.

       Tämän syyt ovat hiuksenhienoja, mutta johtuvat Unixin tavasta
       tallettaa   aika  (aina  GMT)  ja  useimpien  muiden
       käyttöjärjestelmien tavasta (aina paikallinen aika) ja näiden
       kahden  vertailun  tarpeesta.   Tyypillinen  TZ-arvo  on
       ‘‘MET-1METDST’’ (Keski-Euroopan aika kesäaikakorjauksella).

    -F   Korjaa zip-arkisto. Tätä optiota voidaan käyttää, jos jotkut
       osat puuttuvat arkistosta.

       Jos optio tuplataan, kuten -FF, sellaisiin pakkauskokoihin ei
       luoteta, jotka on annettu vahingoittuneen arkiston sisällä vaan
       zip skannaa erityistunnuksia tunnistaakseen arkiston jäsenien
       rajoja. Yksittäinen -F on luotettavampi, jos arkisto on vain
       vähäisesti vahingoittunut.  Esimerkiksi jos arkisto on vain
       katkaistu, kokeile tätä optiota ensin.

       Kumpikin optio elvyttää arkistot, jotka ovat virheellisesti
       siirretty ascii-moodilla binäärin sijaan. Korjauksen jälkeen -t
       optio ohjelmassa unzip voi näyttää  joidenkin  tiedostojen
       sisältävän vahingoittuneen CRC:n.  Tämänlaisia tiedostoja ei
       voida palauttaa; voit poistaa ne arkistosta käyttämällä -d-
       optiota zip-ohjelman kanssa.

    -g   Kasvattaa  (liittää) zip-arkistoon, uuden arkiston luomisen
       sijaan. Jos toiminto epäonnistuu, zip yrittää palauttaa arkiston
       sen alkuperäiseen muotoon. Jos palautus epäonnistuu, arkisto voi
       vioittua.

    -h   Näytä zip ohjelman ohjeteksti (tämä toiminto saadaan myös
       ajamalla ohjelma zip ilman mitään optioita).

    -i tiedostot
       Liittää vain mainitut tiedostot, kuten:

           zip -r foo . -i \*.c

       joka  lisää vain tiedostot, jotka päättyvät .c-ptteeseen
       oletushakemistossa ja  alihakemistoissa  (huomautus  PKZIP:n
       käyttäjille: vastaava komento on

           pkzip -rP foo *.c

       PKZIP ei salli rekursiota muissa hakemistoissa kuin siinä, jossa
       olet.)  Kenoviiva  välttää  komentotulkin  tiedostonimien
       laajennoksen,  jonka  johdosta  zip  hakee tiedostoja myös
       alihakemistoista.

    -j   Varastoi vain tiedoston nimen (hylkää polun), eikä tallenna
       hakemistojen  nimiä.  Oletuksena  zip  varastoi koko polun
       (suhteessa oletushakemistoon).

    -J   Poistaa lisätyn osan (esimerkiksi SFX-ohjelman) arkistosta.

    -k   Yrittää muuntaa nimet ja polut MSDOS:n tapaan, varastoi vain
       MSDOS:n attribuutit (vain käyttäjän kirjoitusoikeus UNIX:sta),
       ja merkitsee merkinnän MSDOS:n alla tehdyksi (vaikka se ei
       olisikaan).  Tämä parantaa PKUNZIP-yhteensopivuutta, joka ei
       MSDOS:ssa voi käsitellä tiettyjä nimiä, kuten kahdella pisteellä
       varustetut.

    -l   Käännä Unixin rivinvaihtomerkki LF MSDOS:n käyttämiin merkkeihin
       CR LF. Tätä optiota ei pitäisi käyttää binääritiedostoissa.
       Tätä optiota voidaan käyttää Unixissa, jos zip-tiedosto on
       tarkoitettu PKUNZIP:lle MSDOS:ssa. Jos  syötetyt  tiedostot
       sisältävät jo merkit CR LF, tämä optio lisää ylimääräisen CR-
       merkin. Tämä varmistaa, että unzip -a Unixissa saa takaisin
       tarkan kopion alkuperäisesta tiedostosta, kumotakseen zip -l
       -komennon vaikutuksen.

    -ll  Kääntää MSDOS:n rivinvaihtomerkit CR LF Unixin LF-merkiksi.
       Tätä optiota ei pitäisi käyttää binääritiedostoihin.  Tätä
       optiota voidaan käyttää  MSDOS:ssa,  jos  zip-tiedosto  on
       tarkoitettu purettavaksi Unixissa.

    -L   Näyttää ohjelman zip lisenssin.

    -m   Siirtää  mainitut tiedostot zip-arkistoon.  Oikeastaan tämä
       tuhoaa kohdehakemistot/tiedostot, kun se on tehnyt mainitun zip-
       arkiston.  Jos hakemistosta tulee tyhjä tiedostojen poistamisen
       jälkeen, hakemisto poistetaan myös. Mitään ei tuhota ennen kuin
       zip-arkisto  on  luotu onnistuneesti.  Tämä on hyödyllinen
       säästettäessä levytilaa, mutta mahdollisesti vaarallinen, joten
       tätä suositellaan käytettäväksi yhdessä option -T kanssa, joka
       testaa arkiston ennen kuin tiedostoja poistetaan.

    -n tarkentimet
       Ei yritä pakata tiedostoja, joissa on syötetty tarkennin.  Nämä
       tiedostot  vain  varastoidaan  (0% pakattu) annettuun zip-
       tiedostoon. Tarkoitus on, ettei zip tuhlaa aikaa yrittäessään
       pakata  niitä.  Tarkentimet  erotellaan  toisistaan  joko
       kaksoispisteellä tai puolipisteellä. Esimerkiksi:

           zip -rn .Z:.zip:.tiff:.gif:.snd foo foo

       kopioi kaiken hakemistosta foo tiedostoon foo.zip, mutta vain
       varastoi tiedostot, jotka päättyvät tarkentimin .Z, .zip, .tiff,
       .gif tai .snd ilman pakkaamista (kuva- ja äänitiedostoilla on
       usein omat erikoistuneet pakkausmenetelmät). Oletuksena zip ei
       pakkaa   tiedostoja   joiden   pääte   on   listassa
       .Z:.zip:.zoo:.arc:.lzh:.arj.   Nämä  tiedostot  varastoidaan
       suoraan annettuun arkistoon. Ympäristömuuttujaa ZIPOPT voidaan
       käyttää vaihdettaessa oletusoptioita. Esimerkiksi Unixin alla
       sh:lla

           setenv ZIPOPT "-n .gif:.zip"

       Yrittääksesi pakkausta kaikkien tiedostojen kohdalla, käytä:

           zip -n : foo

       Myös suurin mahdollinen pakkausoptio -9 yrittää  pakkausta
       jokaiselle tiedostolle huolimatta tiedostojen päätteistä.

    -o   asettaa "last modified" -ajan zip arkistossa viimeisimpään
       (vanhimpaan) "last modified" -aikaan, jonka se löytää zip
       arkiston  merkinnöistä.  Tätä voidaan käyttää ilman muita
       toimintoja, jos halutaan.

       zip -o foo

       muuttaa arkiston foo.zip viimeksi muokatun ajan  uusimpaan
       tiedoston aikaleimaan arkistossa foo.zip.

    -q   Mykkä-moodi;  eliminoi  informatiiviset  ilmoitukset  ja
       komentokehoitteet. (Hyödyllinen esimerkiksi komentojonoissa ja
       tausta-ajoissa).

    -r   Käsittelee hakemistorakenteen rekursiivisesti; esimerkiksi:

           zip -r foo foo

       Tässä  tapauksessa  kaikki tiedostot ja alihakemistot foo-
       hakemistossa tallennetaan zip-arkistoon, joka nimetään foo.zip,
       sisältäen tiedostot, joiden nimi alkaa merkillä ".", koska
       rekursio ei käytä komentotulkin tiedostonimien laajentamista.
       Jos haluat liittää vain tietyt tiedostot hakemistossa foo ja
       sen  alihakemistoissa,  käytä  -i-optiota  määritelläksesi
       liitettävien tiedostojen kuvion.  Sinun ei pitäisi käyttää
       optiota -r nimen ".*" kanssa, koska siihen sisältyy "..", joka
       yrittäisi  pakata  ylempää hakemistoa (jota ei luultavasti
       haluta).

    -S   Pakkaa järjestelmätiedostot ja piilotiedostot. Tämä optio on
       käytössä  vain  joissain järjestelmissä; sitä ei huomioida
       Unixissa.

    -t kkppvv
       Ei käsittele tiedostoja, joita on muutettu mainittua päiväystä
       aikaisemmin.  kk on kuukausi (0-12), pp on kuukauden päivä
       (1-31), ja vv ovat vuoden kaksi viimeistä lukua. Esimerkiksi:

           zip -rt 120791 infamy foo

       lisää tiedostot hakemistossa foo ja sen alihakemistoissa zip-
       arkistoon infamy.zip, jos niitä on muutettu 7. joulukuuta 1991
       tai myöhemmin.

    -T   Testaa uuden tiedoston eheyttä. Jos testaus epäonnistuu, vanha
       zip-tiedosto pysyy muuttumattomana eikä (jos mukana on -m-optio)
       mitään syötettyjä tiedostoja poisteta.

    -u   Korvaa (päivittää) olemassa olevan tiedoston zip-arkistossa
       vain, jos sitä on muutettu myöhemmin kuin versiota, joka jo on
       zip-arkistossa. Esimerkiksi:

           zip -u stuff *

       lisää mitkä tahansa uudet tiedostot oletushakemistossa  ja
       päivittää mitkä tahansa tiedostot, jotka ovat muuttuneet sen
       jälkeen, kun zip-arkistoa stuff.zip on  viimeksi  muutettu
       (huomaa, että zip ei yritä pakata tiedostoa stuff.zip itseensä,
       kun teet tämän).

       Huomaa, että optio -u käyttäytyy ilman argumentteja kuin -f
       (virkistys) optio.

    -v   Puhelias-moodi tai diagnostinen version tietojen tulostus.

       Normaalisti  toimintojen yhteydessä tämä optio mahdollistaa
       etenemismittarin näytön pakkauksen aikana ja tulostaa enemmän
       diagnostiikkaa zip-tiedoston omituisuuksista.

       Kun -v on ainoa komennon argumentti, ja vakiosyötettä ei ole
       ohjattu tiedostoon, diagnostiikkaruutu näytetään. Ohjetekstin
       lisäksi, jossa on ohjelman nimi, versio ja julkaisupäivä, tämä
       tulostaa Info-ZIP:n Internet-osoitteen ja levityspaikkoja. Sen
       jälkeen näytetään tietoa kohdeympäristöstä (kääntäjän tyyppi ja
       versio, käyttöjärjestelmän  versio,  kääntämispäivämäärä  ja
       mahdolliset   optiot,   joita   käytetään   luodessa
       itsestäänpurkautuvaa zip-arkistoa).

    -V   Tallentaa VMS:n tiedostoattribuutit. Tämä optio on saatavilla
       vain VMS:ssä; zip-arkistot, jotka ovat luotu tällä optiolla,
       ovat yleisesti ottaen käyttökelvottomia muissa järjestelmissä.

    -w   Liittää tiedoston versionumeron nimeen, liittäen moninkertaiset
       tiedostoversiot.  (Vain VMS; oletus: käytä uusinta versiota
       mainittuun tiedostoon).

    -x tiedostot
       Jättää käsittelemättä mainitut tiedostot, kuten:

           zip -r foo foo -x \*.o

       joka pakkaa hakemiston foo sisällön tiedostoon foo.zip, mutta ei
       tiedostoja, joiden pääte on .o. Kenoviiva välttää komentotulkin
       tiedostonnimien laajennoksen, joten nimien etsinnän suorittaa
       zip kaikilla hakemistotasoilla.

    -X   Ei tallenna ylimääräisiä tiedoston attribuutteja (laajennettuja
       attribuutteja OS/2:ssa, uid/gid ja tiedostojen aikoja Unixissa).

    -y   Varastoi  symboliset linkit sellaisenaan arkistoon linkkien
       osoittamien tiedostojen pakkaamisen ja varastoimisen sijaan
       (Vain UNIX).

    -z   Pyydä monirivistä kommenttia koko zip-arkistolle. Kommentti
       päättyy riviin, joka sisältää vain pisteen, tai EOF (end of
       file)  -merkin  (^D  Unixissa,  ^Z MSDOS:ssa, OS/2:ssa ja
       VAX/VMS:ssa). Kommentti voidaan ottaa tiedostosta:

           zip -z foo < foowhat

    -#   Säätelee pakkaamisen vauhtia käyttäen tiettyä numeroa #, missä
       -0 merkitsee vain varastointia (ei pakkausta), -1 merkitsee
       nopeinta pakkausmenetelmää (vähemmän pakkausta) ja -9 merkitsee
       hitainta pakkausmenetelmää (optimaalinen pakkaus, pakkaa kaikki
       tiedostopäätteestä välittämättä). Oletuspakkauksen taso on -6.

    -@   Ottaa listan pakattavista tiedostoista  standardisyötteestä.
       Tiedostonnimet, jotka sisältävät välilyöntejä pitää eristää
       käyttäen yksittäisiä lainausmerkkeja, kuten ’tiedoston nimi’.

    -$   Tallenna sen aseman nimiö, jolla ensimmäinen pakattava tiedosto
       on.  Jos haluat lisätä vain nimiön tai pakottaa tietyn aseman,
       käytä aseman nimeä ensimmäisessä tiedostonnimessä, kuten:

           zip -$ foo a: c:bar

       Tämä optio on vain joissain järjestelmissä (MSDOS ja OS/2); sitä
       ei huomioida Unixissa.

ESIMERKKEJÄ

    Yksinkertaisin esimerkki:

       zip stuff *

    luo arkiston stuff.zip (olettaen, että sitä ei vielä ole olemassa) ja
    laittaa kaikki tiedostot oletushakemistossa siihen, pakattuun muotoon
    (tarkennin .zip lisätään automaattisesti, jollei annetun arkiston nimi
    sisällä jo pistettä; tämä sallii muiden tarkentimien täsmällisen
    määrittelyn).

    Tiedostoja,  jotka  alkavat  merkillä  ".",  ei  lisätä, johtuen
    komentotulkin tavasta laajentaa tiedostonnimet. Jos haluat lisätä myös
    pistealkuiset tiedostot, komenna:

       zip stuff .* *

    Tämäkään ei arkistoi alihakemistoja oletushakemistosta.

    Pakataksesi koko hakemistopuun, anna komento:

       zip -r foo foo

    Tämä luo arkiston foo.zip, sisältäen kaikki tiedostot ja alihakemistot
    hakemistossa foo.

    Haluat ehkä tehdä zip-arkiston, joka sisältää tiedostot hakemistossa
    foo ilman, että talletat myös hakemiston nimeä, foo. Voit käyttää -j-
    optiota jättääksesi polut pois, kuten:

       zip -j foo foo/*

    Jos levytilasi on loppumassa, et ehkä pysty säilyttämään alkuperäistä
    hakemistoa  samaan  aikaan  pakatun  zip-arkiston  kanssa.  Tässä
    tapauksessa voit luoda arkiston vaiheittain, käyttäen -m-optiota.  Jos
    foo sisältää alihakemistot tom, dick ja harry, voit komentaa:

       zip -rm foo foo/tom
       zip -rm foo foo/dick
       zip -rm foo foo/harry

    missä ensimmäinen komento luo tiedoston foo.zip ja seuraavat kaksi
    lisäävät siihen alihakemistoja. zip-komennon lopussa viimeksi luodun
    arkiston tiedostot tuhotaan, jolloin saadaan tilaa seuraavalle zip-
    komennon toiminnolle.

KUVIOON SOVITTAMINEN

    Tämä osio on vain UNIXille.

    UNIXin komentotulkit (sh(1) ja csh(1)) laajentavat  tiedostonimet
    säännöllisten lausekkeiden avulla, joissa erikoismerkit ovat:

    ?   mikä tahansa yksittäinen merkki.

    *   mitkä tahansa merkit (myös ei mitään).

    []   mikä tahansa merkki hakasulkeiden sisällä määritellyllä alueella
       (esimerkki: [a-f], [0-9]).

    Kun nämä merkit kohdataan (ilman että suojana on kenoviivaa tai
    lainausmerkkejä), komentotulkki etsii oletushakemistosta tiedostoja,
    jotka sopivat kuvioon ja korvaa argumentin löydettyjen tiedostojen
    listalla.

    zip voi tehdä saman nimien etsinnän zip-arkistossa tai jos kyseessä on
    -x (exclude) tai -i (include) -optiot, hakemistosta jolta toimitaan,
    kun käytetään kenoviivoja tai lainausmerkkeja, jolloin komentotulkki ei
    pääse tekemään laajennusta. Yleensä zip ensin etsii tiedostolistassa
    olevaa nimeä tiedostojärjestelmästä.  Jos se ei löydä tiedostoa, se
    etsii nimeä zip-arkistosta, jota muokataan (jos se on olemassa),
    käyttäen soveltaen tiedostonimien laajentamista. Jokainen löytynyt
    tiedosto lisätään toimenpidelistaan, paitsi jos tämä nimi sopii nimeen,
    joka on annettu option -x yhteydessä, tai ei sovi mihinkään nimeen,
    joka on annettu -i optiolla.

    Tiedostonimien laajentamisessa käsitellään myös polku ja sen takia
    kuviot, kuten \*.o vastaavat nimiä, jotka päättyvät ".o", huolimatta
    hakemistopolusta.  Huomaa, että kenoviivan pitää edeltää jokaista
    erikoismerkkiä  (esim.  ?*[]), tai koko argumentti pitää suojata
    lainausmerkein ("").

    Yleisesti ottaen käytä kenoviivaa saadaksesi zip-ohjelman tekemään
    tiedostonimilaajennuksen -f (virkistys) -option ja -d (poisto) -option
    kanssa, myöskin joskus -x (eristä) -option  kanssa  käytettäessä
    asiaankuuluvaa toimintoa (lisää, -u, -f, tai -d).

BUGIT

    zip 2.1 ei ole yhteensopiva PKUNZIP 1.10:n kanssa. Käytä ohjelmaa zip
    1.1 tuottaaksesi zip-tiedoston, joka voidaan purkaa PKUNZIP 1.10:lla.

    zip-tiedostoja, jotka ovat luotu ohjelmalla zip 2.1, ei saa pivitt
    ohjelmalla zip 1.1 tai PKZIP 1.10, jos ne sisältävät salattuja
    tiedostoja  tai  jos  ne  ovat  tuotettu  putkessa  tai  ovat
    sarjasaantilaitteessa.  Vanhat  versiot ohjelmasta zip tai PKZIP
    loisivat arkiston, jolla on virheellinen muoto. Vanhat versiot voivat
    listata zip-tiedoston sisällön, mutta eivät voi purkaa niitä (uuden
    pakkausalgoritmin takia). Jos et käytä salausta ja käytät tavallisia
    levytiedostoja, sinun ei tarvitse huolehtia tästä ongelmasta.

    VMS:ssä  kaikkia  omituisia  tiedostomuotoja ei käsitellä oikein.
    Ainoastaan stream-LF formaatin zip-tiedostojen pitäisi toimia zip:n
    kanssa.  Toiset voidaan muuntaa Rahul Dhesin BILF-ohjelmalla. Tämä
    versio ohjelmasta zip käsittelee joitakin muunnoksia  sisäisesti.
    Käytettäessä  Kermit-ohjelmaa  siirtämään  zip-tiedostoja  VAX:ista
    MSDOS:in, kirjoita "set file type block" VAX:issa. Siirrettäessä
    MSDOS:sta VAX:iin, kirjoita "set file type fixed" VAX:ssa. Molemmissa
    tapauksissa, kirjoita "set file type binary" MSDOS:ssa.

    VMS:ssa zip kaatuu tiedostomääritelmään, joka käyttää DECnet syntaksia
    foo::*.*.

    OS/2:ssa zip ei löydä joitain nimiä, kuten niitä, jotka sisältävät
    huutomerkin tai risuaidan.  Tämä  on  OS/2:n  bugi:  32-bittinen
    DosFindFirst/Next ei löydä kyseisiä nimiä. Toisetkin ohjelmat, kuten
    GNU tar, kärsivät samasta vaivasta.

    OS/2:ssa laajennettujen attribuuttien koko DIR-komennolla näytettynä
    (yhteensopivuuden takia) on sama, jonka 16-bittinen versio funktiosta
    DosQueryPatchInfo() palauttaa. Muutoin OS/2 1.3 ja 2.0 ilmoittaisivat
    erilaiset EA-koot. Toisaalta 32-bittinen DosQueryPathInfo() palauttaa
    hieman erilaisen rakenteen, jossa on ylimääräistä täytebittejä ja
    pointtereita (se on linkitetty lista), jotta kaikki kentät olisivat
    nelitavuisten sanojen rajoilla, yhteensopivuussyistä tuleviin OS/2:n
    RISC-versioihin.  zip käyttää 32-bittistä muotoa ja eroaa siten DIR-
    komennon käsityksestä.  zip  varastoi  32-bittisen  muodon,  jopa
    16-bittisellä MS-C:llä käännetty versio ajettuna OS/2 1.3:ssa, joten
    myös silloin näytetään 32-bittisen muodon koko.

    Amigalla -A-optio ei tällä hetkellä toimi.

TEKIJÄT

    Copyright (C) 1990-1996 Mark Adler, Richard B. Wales, Jean-loup Gailly,
    Onno van der Linden, Kai Uwe Rommel, Igor Mandrichenko, John Bush and
    Paul Kienitz. Permission is granted to any individual or institution
    to use, copy, or redistribute this software so long as all of the
    original files are included, that it is not sold for profit, and that
    this copyright notice is retained.

    LIKE ANYTHING ELSE THAT’S FREE, ZIP AND ITS ASSOCIATED UTILITIES ARE
    PROVIDED AS IS AND COME WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
    OR IMPLIED. IN NO EVENT WILL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
    DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

    Please  send  bug  reports  and  comments  by  email  to:
    zip-bugs@wkuvx1.wku.edu.  For bug reports, please include the version
    of zip (see zip-h ), the make options used to compile it see zip-v ),
    the machine and operating system in use, and as much additional
    information as possible.

ACKNOWLEDGEMENTS

    Thanks to R. P. Byrne for his Shrink.Pas program, which inspired this
    project, and from which the shrink algorithm was stolen; to Phil Katz
    for placing in the public domain the zip file format, compression
    format, and .ZIP filename extension, and for accepting minor changes to
    the file format; to Steve Burg for clarifications on the deflate
    format; to Haruhiko Okumura and Leonid Broukhis for providing some
    useful ideas for the compression algorithm; to Keith Petersen, Rich
    Wales, Hunter Goatley and Mark Adler for providing a mailing list and
    ftp site for the INFO-ZIP group to use; and most importantly, to the
    INFO-ZIP group itself (listed in the file infozip.who) without whose
    tireless testing and bug-fixing efforts a portable zip would not have
    been possible.  Finally we should thank (blame) the first INFO-ZIP
    moderator, David Kirschbaum, for getting us into this mess in the first
    place. The manual page was rewritten for UNIX by R. P. C. Rodgers.

KATSO MYÖS

    compress(1) shar(1L) tar(1) unzip(1L) gzip(1L)