Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    banner - tulostaa jättilaisotsikon

YLEISKATSAUS

    /usr/games/banner [ -wn ] teksti ...

KUVAUS

    Banner tulostaa suuren ja hyvälaatuisen jättiläisotsikon näytölle. Jos
    teksti puuttuu, se luetaan oletussyötteestä. Jos -w annetaan, tuloste
    pienennetään 132 merkin levyisestä n merkin levyiseksi kapeammille
    päätteille. Jos n jätetään pois, käytetään oletusta, joka on 80.

    Tuloste pitäisi ohjata laitteelle, joka on korkeintaan 132 sarakkeen
    levyinen, ilman katkoja sivujen välissä. Tekstin vaatima tila on niin
    suuri, että todennäköisesti haluat tulostimen tai nopean päätteen,
    mutta jos olet kärsivällinen, myös Decwriter tai 300-baudiset päätteet
    toimivat.

BUGIT

    Useita ASCII-merkkejä ei ole määritelty, eritoten <, >, [, ], \, ^, _,
    {, }, | ja ~. Myös merkit ", ’ ja & näyttävät hauskoilta (mutta ovat
    käyttökelpoisia.)

    -w -valitsin on toteutettu ohittamalla muutamia rivejä ja sarakkeita.
    Mitä pienempi se on, sitä rakeisemmaksi tuloste muuttuu. Kun teksti on
    riittävän pientä, kirjaimet voivat koskettaa toisiaan.

TEKIJÄ

    Mark Horton