Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    caesar - pura caesarin koodaus

YLEISKATSAUS

    caesar [ pyörintä ]

KUVAUS

    Caesar-ohjelma  yrittää  purkaa  caesarin  koodauksen  käyttämällä
    kirjainten esiintymistaajuustilastoja Englannin kielestä. Caesar lukee
    vakiosyötteestä ja tulostaa vakiotulosteeseen.

    Mahdollisella numeerisella argumentilla pyrint voidaan määrittää
    tietty pyöritysmäärä.

    Kirjainten esiintymistiheydet (yleisimmästä harvimpaan) Englannissa
    ovat:

       ETAONRISHDLFCMUGPYWBVKXJQZ

    Ja niiden esiintymisprosentit ovat:

       E(13), T(10.5), A(8.1), O(7.9), N(7.1), R(6.8), I(6.3), S(6.1),
       H(5.2), D(3.8), L(3.4), F(2.9), C(2.7), M(2.5), U(2.4), G(2),
       P(1.9), Y(1.9), W(1.5), B(1.4), V(.9), K(.4), X(.15), J(.13),
       Q(.11), Z(.07).

    Pyöräytetyt lähetykset USENETiin ja joihinkin muihin fortune(6) :n
    käyttämiin tietokantoihin ovat 13 merkillä pyöräytettyjä.