Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    factor, primes - jakaa luvun tekijöihinsä, tuottaa alkulukuja

YLEISKATSAUS

    factor [ luku ] ...

    primes [ alku [ loppu ]]

KUVAUS

    Apuohjelma factor jakaa tekijöihinsä kaikki kokonaisluvut väliltä
    -2147483648 ja 2147483647.  Kun luku  jaetaan  tekijöihinsä,  se
    tulostetaan, ja sitä seuraa ‘‘:’’, sekä lista luvun tekijöistä yhdellä
    rivillä. Tekijät esitetään kasvavassa järjestyksessä ja ne on erotettu
    välilyönnillä.  Mikäli jaettava luku on jollakin tekijällään jaollinen
    useita kertoja, tekijää myös tulostetaan kyseinen määrä.

    Kun factor käynnistetään yhden tai useamman parametrin kanssa, jokainen
    argumentti jaetaan tekijöihinsä.

    Kun factor käynnistetään ilman parametrejä, factor lukee lukuja, yksi
    per rivi vakiosyötteestä, kunnes tiedosto loppuu tai virhe kohdataan.
    Numeroa edeltävät välilyönnit ja tyhjät rivit jätetään huomiotta.
    Lukua saa edeltää etumerkkinä joko - tai +. Luvut päättyvät ei-numero-
    merkkeihin (kuten rivinvaihto).  Kun luku on luettu, se jaetaan
    tekijöihinsä. Rivit eivät saa olla pidempiä kuin 255 merkkiä.

    Apuohjelma primes tulostaa alkulukuja kasvavassa järjestyksessä, yksi
    per rivi, aloittaen joko luvusta alku tai sen yläpuolelta, jatkaen
    kunnes se kohtaa luvun loppu, mutta ei ota sitä mukaan.  Luvun alku
    tulee olla vähintään 0, eikä suurempi kuin loppu. Luvun loppu arvo ei
    saa olla suurempi kuin 4294967295.  Luvun loppu  oletusarvo  on
    4294967295.

    Kun  primes  käynnistetään  ilman  parametrejä,  alku  luetaan
    vakiosyötteestä. Lopun oletetaan olevan 4294967295.  Lukua alku saa
    edeltää etumerkki +.  Luku alku päättyy ei-numero merkkiin (kuten
    rivinvaihto). Rivi ei saa olla pidempi kuin 255 merkkiä.

DIAGNOSTIIKKA

    Sallitun lukualueen ulkopuolisen luvun tai pätemättömän  syötteen
    aiheuttama virhe kirjoitetaan standardivirheeseen.

BUGIT

    Factor ei kykene hallitsemaan ‘‘10 eniten haluttua’’ tekijöiden listaa,
    primes ei kykene maailmanennätykseen...