Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    fortune  -  tulosta  satunnainen,  toivottavasti  mielenkiintoinen
    elämänviisaus

YLEISKATSAUS

    fortune  [-aefilosw]  [-n  pituus]  [  -m  merkkijono]  [[n%]
    tiedosto/hakemisto/all]

KUVAUS

    Käynnistettäessä  fortune  ilman  optioita se näyttää satunnaisen
    elämänviisauden. Nämä on jaettu useisiin luokkiin, joista jokainen on
    edelleen jaettu loukkaamattomiin ja mahdollisesti loukkaaviin.

  OPTIOT
    Tässä ovat ohjelman optiot:

    -a   Valitse molemmista, loukkaavista ja loukkaamattomista listoista
       (Katso optiosta -o lisätietoja loukkaavista viisauksista.)

    -e   Oleta kaikkien lähdetiedostojen olevan yhtä suuria (katso ohjeet
       useiden tiedostojen käytöstä).

    -f   Näytä lista tiedostoista, joista viisauksia etsittäisiin, mutta
       älä näytä yhtään viisautta.

    -l   Vain pitkät elämänviisaudet.  Katso  optiosta  -n,  kuinka
       ’’pitkä’’ määritellään.

    -m merkkijono
       Tulosta kaikki elämänviisaudet, joissa on mainittu merkkijono.
       Merkkijonon kielioppi riippuu siitä,  kuinka  järjestelmäsi
       määrittelee funktiokutsun re_comp(3) tai regcomp(3), mutta sen
       pitäisi olla samankaltainen syntaksiltaan kuin grep(1) käyttää.

       Elämänviisaudet  tulostetaan  vakiotulosteeseen,  kun  taas
       tiedostonimet, joista ne luetaan, tulostetaan vakiovirheeseen.
       Kummatkin  voidaan  kuitenkin ohjata jonnekin muualle; jos
       vakiotuloste ohjataan tiedostoon, on tämä hyväksytty fortune-
       tietokantatiedosto.  Jos taas mys vakiovirhe ohjataan tähän
       samaan tiedostoon, on tulostiedosto yhä hyvksytty, mutta siinä
       on ’’virheellisiä’’ elämänviisauksia eli nämä tiedostonimet
       sulkumerkkien sisällä. Tämä voi kuitenkin olla käytännöllistä,
       jos halutaan poistaa löytyneet viisaudet tiedostoistaan, koska
       jokainen  tiedostonimitallenne  edeltää  siitä  tiedostosta
       löytyneitä täsmäyksiä.

    -n pituus
       Säädä suurin elämänviisauden pituus (merkeissä), joka käsitetään
       vielä ’’lyhyenä’’ (oletusarvo on 160).  Kaikki tätä pidemmät
       ovat  ’’pitkiä’’.  Ole varovainen! Jos asetat arvon liian
       lyhyeksi ja haluat lyhyitä viisauksia, tai asetat sen liian
       pitkäksi  ja haluat pitkiä, joutuu ohjelma päättymättömään
       silmukkaan.

    -o   Valitse vain mahdollisesti loukkaavista aforismeista.

       Ole kiltti ja pyydä loukkaavaa aforismia vain, jos syvällä
       sydämessäsi uskot haluavasi tulla loukatuksi (ja vain lopetat
       -o:n käyttämisen sensijaan, että tuottaisit meille mieliharmia.
       Sovittu?)

       ... let us keep in mind the basic governing philosophy of The
       Brotherhood, as handsomely summarized in these words: we believe
       in healthy, hearty laughter -- at the expense of the whole human
       race, if needs be. Needs be.
           --H. Allen Smith, "Rude Jokes"

    -s   Vain lyhyet viisaudet.  Katso optiota -n, kuinka ’’lyhyt’’
       määritellään.

    -i   Älä huomioi suurten ja pienten kirjainten eroa -m-optiota
       käytettäessä.

    -w   Odota ohjelman loppumista tietty aika, joka lasketaan jutun
       sisältämien merkkien määrästä. Tämä ominaisuus on hyödyllinen,
       jos  ohjelma  halutaan  osaksi  uloskirjautumista,  jolloin
       varmistetaan, että käyttäjä ehtii lukea viestin ennen kuin ruutu
       tyhjennetään.

    Käyttäjä voi määritellä uusia sanontoja. Voit määritellä tiedoston tai
    hakemiston, jossa on useita tiedostoja, tai käyttää sanaa all jolloin
    käytetään kaikkia normaaleja tietokantoja.  Näistä jokaisen eteen
    voidaan antaa prosenttilukema, joka on luku n 0 ja 100 välillä, jonka
    perässä on %. Näin määriteltynä n prosentin todennäköisyydellä viisaus
    otetaan siitä tiedostosta tai hakemistosta. Jos prosenttilukujen summa
    on alle 100% ja on annettu tiedostoja/hakemistoja, joille ei ole
    annettu prosenttimäärää, loput prosentit menevät niille, suhteellisesti
    kokojen mukaan jaettuna.

    Esimerkkinä on kaksi tietokantaa, hassut ja ei-hassut, joista hassut on
    kaksi kertaa suurempi (elämänviisauksien määrässä mitattuna). Niinpä

       fortune hassut ei-hassut

    antaa sinulle kaksi kolmasosaa ajasta viisauksia hassut-tietokannasta.
    Komento

       fortune 90% hassut 10% ei-hassut

    ottaa 90% elämänviisauksista tiedostosta hassut (’’10%’’ on tarpeeton,
    koska 10% on kaikki, mitä on jäljellä).

    Käyttämällä optiota -e kaikki tiedostot ovat samanarvoisia, jolloin

       fortune -e hassut ei-hassut

    tarkoittaa samaa, kuin

       fortune 50% hassut 50% ei-hassut

    Tässä ohjelmassa on myös tuki BSD-tyylin mukaiseen loukkaavia sanontoja
    sisältävien  tiedostojen  merkintään,  eli  ’’-o’’:n  lisäykseen
    tiedostonimen loppuun.  Näin fortune ei kuitenkaan tallenna niitä:
    loukkaavat elämänviisaudet tallennetaan erilliseen hakemistoon ilman
    ’’-o’’ -päätettä.  Tähän päätteeseen loppuvasta nimestä (joka ei
    sisällä polkua eikä ole hakemisto) poistetaan pääte ja se haetaan
    loukkaavia sanontoja sisältävästä hakemistosta (vaikkei kumpaakaan
    optioista -a tai -o olisi annettu).  Tämä ominaisuus  on  sekä
    yhteensopivuuden vuoksi että myös siksi, että käyttäjät voivat käyttää
    samannimisiä loukkaamattomia ja loukkaavia tietokantoja samaan aikaan.

    Oletetaan esimerkiksi tietokanta, nimeltään mrittelyj, joka on
    kummassakin, sekä loukkaavissa että loukkaamattomissa kokoelmissa.
    Seuraava komento valitsee loukkaamattoman 90% ja loukkaavan lopuilla
    10% kerroista.

       fortune 90% mrittelyj mrittelyj-o

TIEDOSTOT

    Huomaa: nämä ovat käännön aikana määriteltyjä oletusavoja.

    /usr/share/games/fortunes
       Loukkaamattomien elämänviisauksien hakemisto.
    /usr/share/games/fortunes/off
       Loukkaavien elämänviisauksien hakemisto.

    Jos jotain elämänviisauskokoelmaa ei haluta, on helpointa poistaa
    tiedostoon liittyvä .dat-tiedosto, jolloin ne kuitenkin jäävät levylle
    siltä varalta, että niitä tarvittaisiin myöhemmin. Kun sitten fortune
    ei löydä tätä osoitintiedostoa, se ohittaa em. tiedoston.

BUGIT

    Jako loukkaaviin ja loukkaamattomiin elämänviisauksiin hakemiston eikä
    ’’-o’’ -päätteen avulla ei ole 100% yhteensopiva alkuperäisen BSD-
    fortunen kanssa.  Vaikka ’’-o’’ -pääte tunnistetaan viittaukseksi
    loukkaavaan tietokantaan,  näiden  tiedostojen  on  silti  oltava
    erillisessä hakemistossa.  Kiertotie on tietysti ’’-o’’ -tiedostojen
    siirtäminen loukkaavaan hakemistoon (uudelleen nimettynä tai ei) ja
    käyttää optiota -a.

    Mukanatoimitetut tietokannat on käsitelty niin, että vältettäisiin
    oikeinkirjoitus-  ja  sanastovirheitä   sekä   monisanaisuutta,
    toistettavuutta ja monisanaisuutta, erityisesti toistettavuutta. Tämä
    ei ole kuitenkaan onnistunut täydellisesti, joitakin elämänviisauksia
    on myöskin saattanut kadota.

    Fortunen tietokannat on jaettu nyt suureen määrään pieniä tiedostoja,
    jotkut nimettynä muodon mukaan (arvoitukset (riddles), määrittelyt
    (definitions)),  jotkut sisällön mukaan (ruoka (food), politiikka
    (politics)).   Hakemistoissa  on  samoja  tiedostoja   (kuten
    fortunes/definitions   ja   fortunes/off/definitions).   Kaikki
    mahdollisesti loukkaavat sanonnat eivät ole tiedostoissa, jonne ne
    kuuluisivat, eivätkä kaikki sanonnat loukkaavissa tiedostoissa loukkaa,
    vaikka  suurta  työtä  on  tehty  suuremman  johdonmukaisuuden
    saavuttamiseksi. Parempi jaottelu olisi myöskin voitu tehdä.

HISTORIA

    Tämä versio pohjautuu NetBSD:n fortune 1.4:ään, mutta tästä on korjattu
    bugeja ja lisätty ominaisuuksia.

    Alkuperäinen fortune/strfile -tiedostomuoto käsitti yhden tiedoston;
    strfile  luki  tekstitiedoston  ja  muunsi  sen null-päätteisiksi
    merkkijonoiksi, jotka tallennettiin osoitintaulukon  perään  .dat-
    tiedostoon.  NetBSD  fortune 1.4:ssä tämä piti vaihtaa kahdeksi
    erilliseksi tiedostoksi: .dat -tiedosto sisälsi vain otsikkotiedot
    (osoitintaulukon ja liput, katso strfile.h), ja itse teksti jätettiin
    omaan tiedostoonsa. Mahdollinen ongelma oli, että tekstitiedosto ja
    otsikkotiedosto  eivät  olisi  ajan  tasalla, mutta hyötynä taas
    tekstitiedostoja  pystyttiin  muokkaamaan  ilman  jatkuvaa  unstr-
    tietokannan  uudelleenjärjestelyä.  Myös pieniä levytilan säästöjä
    esiintyi (edellyttäen, että järjestelmänvalvojat säilyttivät ennen
    kummatkin tiedostot).

    Monet   NetBSD-versioon   tehdyistä   muutoksista   olettivat
    käyttöjärjestelmän  olevan  Linux,  eivätkä  toimineet  muissa
    järjestelmissä, kuten BSD:ssä. Lähdekoodia on sen jälkeen yleistetty
    ja nykyään ohjelma toimii Linuxin ohella  myös  SunOS  4.x:ssä.
    Tulevaisuudessa yhä useampi järjestelmä tulee tuetuksi. Huomaa, että
    joitakin bugeja löydettiin vahingossa ja korjattiin tämän prosessin
    aikana.

    Arvatenkin moni ihminen on työstänyt tätä ohjelmaa, mutta he eivät ole
    jättäneet nimiään historiaan.

KATSO MYÖS

    re_comp(3), regcomp(3), strfile(1), unstr(1)